Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log, feedback please

Anoniem
M@rc
11 antwoorden
 • Moet ik nog iets verwijderen of is deze goed?

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 13:27:22, on 7-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\WINDOWS\system32\AEIWLSTA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.club-vaio.sony-europe.com/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AEIWLSTA.EXE] AEIWLSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [68075197.exe] C:\WINDOWS\System32\68075197.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Belt] C:\WINDOWS\Belt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: AdsGone.lnk = C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://www.ipswitch.com/_installs/wsftp_le/setup.exe
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
 • Scan de computer eens met Ad-aware SE.
  Instucties vind je hier.
  Na de scan met Ad-Aware sluit je het programma af.
  Download en installeer de VX2 Cleaner: http://download.lavasoft.de.edgesuite.net/public/plvx2cleaner.exe
  Start Ad-aware.
  Klik op de knop "Add-ons".
  Selecteer de VX2 Cleaner en klik op de knop "Uitvoeren".
  Als de computer niet geïnfecteerd is met deze malware, klik je op de knop "Close".
  Als de computer wel geïnfecteerd is doe je het volgende:
  Klik op de knop "Clean System".
  Start de computer opnieuw.
  Scan de computer met een geupdate Ad-Aware.
  Verwijder alle VX2 objecten die gevonden worden.
  Start de computer opnieuw.
  Gebruik opnieuw de VX2 Cleaner om te controleren of alle bestanden verwijderd zijn.

  Reboot de computer, maak een nieuwe HijackThislog. Post deze.
  Meldt ook even het resultaat van de VX2-scan.
 • zo ziet ie er nu uit:

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:55:24, on 8-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\WINDOWS\system32\AEIWLSTA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.club-vaio.sony-europe.com/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AEIWLSTA.EXE] AEIWLSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [68075197.exe] C:\WINDOWS\System32\68075197.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: AdsGone.lnk = C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://www.ipswitch.com/_installs/wsftp_le/setup.exe
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
 • Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.
  Zoek via de verkenner C:\WINDOWS\System32\68075197.exe

  Rechtsklik er op, kies eigenschappen en ga naar het tabblad versie.
  Zie je daar iets staan van Winpup?
  Hoe groot is het bestandje?
 • ik kan het bestandje nergens vinden, wat nu??
 • [quote:c5182bae2a="g force"]ik kan het bestandje nergens vinden, wat nu??[/quote:c5182bae2a]
  Alle verborgen bestanden worden weergegeven? (zie link hier boven)
 • heb exact gedaan wat er staat, maar kan het bestand niet vinden. ik heb ook nog verder op mijn hele computer gezocht maar het staat nergens.
 • Post even een nieuwe hijackthislog.
 • hier is de nieuwe log

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 17:40:17, on 15-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\WINDOWS\system32\AEIWLSTA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.club-vaio.sony-europe.com/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AEIWLSTA.EXE] AEIWLSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [68075197.exe] C:\WINDOWS\System32\68075197.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: AdsGone.lnk = C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://www.ipswitch.com/_installs/wsftp_le/setup.exe
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab
 • Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.

  Open kladblok. Kopieer en plak onderstaande code in het kladblokbestand en sla het op als fix.reg
  Zorg dat bij Opslaan al type "Alle bestanden" staat.
  [code:1:526c19b723]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\pup]
  [/code:1:526c19b723]

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:526c19b723]
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [68075197.exe] C:\WINDOWS\System32\68075197.exe
  [/b:526c19b723]
  Zoek via verkenner dit bestand: C:\WINDOWS\System32\68075197.exe en verwijder het. (als je het vindt…)

  Dubbelklik op fix.reg en sta toe om de wijzigingen aan je register toe te voegen.


  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 19:57:24, on 15-12-2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  C:\WINDOWS\system32\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
  C:\WINDOWS\system32\AEIWLSTA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
  C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~3\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.club-vaio.sony-europe.com/
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AEIWLSTA.EXE] AEIWLSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] D:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui
  O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: AdsGone.lnk = C:\Program Files\AdsGone\adsgone.exe
  O4 - Startup: BHODemon 2.0.lnk = C:\Program Files\BHODemon 2\BHODemon.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://www.ipswitch.com/_installs/wsftp_le/setup.exe
  O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.