Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

startblad internet

Anoniem
M@rc
17 antwoorden
 • Ik ben ten einde raad.
  Bij het openen van internet altijd een overzichtblad.
  Startpagina instelling verandert altijd in blanck.
  AD-Aware vindt spyware en wordt verwijderd.
  Pandavirusscan vind virussen en worden verwijderd.
  Maar het blijft maar terugkomen.
  Het valt mij wel op dat het openen van internetexplorer lang duurt.
  Graag HULP.
  Alvast bedankt.
  Kristof
 • Download HijackThis.
  Unzip het. Sla het bestand op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de volledige inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.
 • Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 18:46:50, on 22/12/2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\DOCUME~1\Frank\LOCALS~1\Temp\20.tmp.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\cmd.exe
  C:\WINDOWS\atljd32.exe
  C:\WINDOWS\ieox.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Excel7\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.pandora.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {D45F954C-7B53-AE0C-955A-307DD79D8456} - C:\WINDOWS\system32\javayz.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\W
  O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\WINDOWS\system32\ossproxy.exe -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [mslagent] C:\WINDOWS\mslagent\mslagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [20.tmp] C:\DOCUME~1\Frank\LOCALS~1\Temp\20.tmp.exe 0 10001
  O4 - HKLM\..\Run: [20.tmp.exe] C:\DOCUME~1\Frank\LOCALS~1\Temp\20.tmp.exe 1 10001
  O4 - HKLM\..\Run: [atljd32.exe] C:\WINDOWS\atljd32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ieox.exe] C:\WINDOWS\ieox.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\progra~1\steam\steam.exe" -silent
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)
  O16 - DPF: ConferenceRoom Java Client - http://irc.theamateurchat.com/java/cr.cab
  O16 - DPF: VanBredaOnline Security Applet - https://www.vanbredaonline.be/applets/ema.cab
  O16 - DPF: {50AD557E-3426-41FD-AFDD-2AF39BB1C387} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_5_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab
  O16 - DPF: {861FDA2A-2B57-4BDA-8B8B-305C9D5D8604} (_Multimedia Player) - http://www.pussyharem.com/stream/mmp.cab
  O16 - DPF: {970BF476-3CF2-4572-9EF9-4479E1591DB8} (VacPro.belgio_ver3) - http://ocx2.advnt01.com/dialer/belgio_ver3.CAB
  O16 - DPF: {A1A961DA-2BA6-4032-859E-01AC35357163} (One2One Viewer) - http://www.one2one.com/static/class/one2one.cab
  O16 - DPF: {DDF44FD9-749F-4761-89BB-E8A59339E459} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_9_EN_XP.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service - Unknown - C:\WINDOWS\system32\syspl32.exe (file missing)
 • Reboot de computer.
  Download ServiceFilter.zip.
  Unzip het naar je bureaublad zodat je het makkelijk kan terugvinden.
  Dubbelklik op ServiceFilter.vbs.
  Sommige antivirusprogramma's kunnen een melding geven. Sta toe om dit script uit te voeren.
  Er wordt een tekstbestandje geopend dat POST_THIS.TXT noemt.
  Kopieer en plak de inhoud van dat tekstbestandje in je volgende post.
  Maak een nieuwe HijackThislog en post deze ook.
  Vanaf nu laat je niks meer verwijderen door anti-spyware-tools of anti-virusprogramma's.
 • Reboot de computer
  Wat betekend dit?
  Hoe moet ik dit doen?
  Ben maar een leek.
  Nogmaals dank.
  Kristof
 • De computer afsluiten en opnieuw starten.
 • The script did not recognize the services listed below.
  This does not mean that they are a problem.

  To copy the entire contents of this document for posting:
  At the top of this window click "Edit" then "Select All"
  Next click "Edit" again then "Copy"
  Now right click in the forum post box then click "Paste"

  ########################################

  ServiceFilter 1.1
  by rand1038

  Microsoft Windows XP Professional
  Version: 5.1.2600
  dec 22, 2004 19:35:29


  —> Begin Service Listing <—

  Unknown Service # 1
  Service Name: PavPrSrv
  Display Name: Panda Process Protection Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\common files\panda software\pavshld\pavprsrv.exe"
  State: Running
  Process ID: 1880
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Onwaar

  Unknown Service # 2
  Service Name: PAVSRV
  Display Name: Panda anti-virus service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\panda software\panda titanium antivirus 2004\pavsrv51.exe"
  State: Running
  Process ID: 1900
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  Unknown Service # 3
  Service Name: PSIMSVC
  Display Name: Panda IManager Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\panda software\panda titanium antivirus 2004\psimsvc.exe"
  State: Running
  Process ID: 2036
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  Unknown Service #4
  Service Name: SwPrv
  Display Name: MS Software Shadow Copy Provider
  Start Mode: Manual
  Start Name: LocalSystem
  Description: Beheert schaduwkopieën op basis van software, die door de Volume Shadow Copy-service zijn gemaakt. …
  Service Type: Own Process
  Path: c:\windows\system32\dllhost.exe /processid:{0593c4b8-3389-4a3d-8c8b-3adedf96cfdd}
  State: Stopped
  Process ID: 0
  Started: Onwaar
  Exit Code: 1077
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Onwaar

  Unknown Service # 5
  Service Name: %AF夶À¨
  Display Name: Workstation NetLogon Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Share Process
  Path: c:\windows\system32\syspl32.exe /s
  State: Stopped
  Process ID: 0
  Started: Onwaar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Onwaar

  —> End Service Listing <—

  There are 84 Win32 services on this machine.
  5 were unrecognized.

  Script Execution Time: 0,6875 seconds.
 • Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 19:38:46, on 22/12/2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\ieox.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\apvxdwin.exe
  C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\atljd32.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\unzipped\hijackthis[1]\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.pandora.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {D45F954C-7B53-AE0C-955A-307DD79D8456} - C:\WINDOWS\system32\javayz.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\W
  O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\WINDOWS\system32\ossproxy.exe -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [mslagent] C:\WINDOWS\mslagent\mslagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [20.tmp] C:\DOCUME~1\Frank\LOCALS~1\Temp\20.tmp.exe 0 10001
  O4 - HKLM\..\Run: [atljd32.exe] C:\WINDOWS\atljd32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ieox.exe] C:\WINDOWS\ieox.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\progra~1\steam\steam.exe" -silent
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)
  O16 - DPF: ConferenceRoom Java Client - http://irc.theamateurchat.com/java/cr.cab
  O16 - DPF: VanBredaOnline Security Applet - https://www.vanbredaonline.be/applets/ema.cab
  O16 - DPF: {50AD557E-3426-41FD-AFDD-2AF39BB1C387} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_5_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab
  O16 - DPF: {861FDA2A-2B57-4BDA-8B8B-305C9D5D8604} (_Multimedia Player) - http://www.pussyharem.com/stream/mmp.cab
  O16 - DPF: {970BF476-3CF2-4572-9EF9-4479E1591DB8} (VacPro.belgio_ver3) - http://ocx2.advnt01.com/dialer/belgio_ver3.CAB
  O16 - DPF: {A1A961DA-2BA6-4032-859E-01AC35357163} (One2One Viewer) - http://www.one2one.com/static/class/one2one.cab
  O16 - DPF: {DDF44FD9-749F-4761-89BB-E8A59339E459} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_9_EN_XP.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service - Unknown - C:\WINDOWS\system32\syspl32.exe (file missing)
 • Kristof,

  Belangrijk is dat je alles achter elkaar uitvoert zonder onderbreking. Lees het even door, want het wordt een hele klus.
  Lukt er iets niet, ga dan naar de volgende stap.

  Ga naar Configuratiescherm – Software – Programma’s wijzigen en verwijderen : deïnstalleer New.net Application en NewDotNet (Domains)

  Print de rest van de instructies uit.


  1. Download dit regfiletje: HSfix.zip.
  Unzip het en plaats het op je buroblad, zodat je dit later makkelijk kan terug vinden wanneer je het nodig hebt.

  2. Download CWShredder.
  Plaatst het bestand ergens waar je het makkelijk kan terug vinden, maar gebruik het nu nog niet.

  3. Download About:buster. Unzip het naar c:\aboutbuster en controleer

  of er updates beschikbaar. Installeer deze.
  Gebruik het programma nog niet.

  4. Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.

  5. Start de computer in veilige modus.

  6. Sluit alle vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:5b157bb665]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll/sp.html#27130

  R3 - Default URLSearchHook is missing

  O2 - BHO: (no name) - {D45F954C-7B53-AE0C-955A-307DD79D8456} - C:\WINDOWS\system32\javayz.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\W
  O4 - HKLM\..\Run: [OSS] C:\WINDOWS\system32\ossproxy.exe -boot
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [mslagent] C:\WINDOWS\mslagent\mslagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [20.tmp] C:\DOCUME~1\Frank\LOCALS~1\Temp\20.tmp.exe 0 10001
  O4 - HKLM\..\Run: [atljd32.exe] C:\WINDOWS\atljd32.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [ieox.exe] C:\WINDOWS\ieox.exe

  O15 - Trusted Zone: *.05p.com
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)

  O16 - DPF: {50AD557E-3426-41FD-AFDD-2AF39BB1C387} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_5_EN_XP.cab
  O16 - DPF: {75D1F3B2-2A21-11D7-97B9-0010DC2A6243} (SecureLogin.SecureControl) - http://secure2.comned.com/signuptemplates/ActiveSecurity.cab
  O16 - DPF: {861FDA2A-2B57-4BDA-8B8B-305C9D5D8604} (_Multimedia Player) - http://www.pussyharem.com/stream/mmp.cab
  O16 - DPF: {970BF476-3CF2-4572-9EF9-4479E1591DB8} (VacPro.belgio_ver3) - http://ocx2.advnt01.com/dialer/belgio_ver3.CAB
  O16 - DPF: {A1A961DA-2BA6-4032-859E-01AC35357163} (One2One Viewer) - http://www.one2one.com/static/class/one2one.cab
  O16 - DPF: {DDF44FD9-749F-4761-89BB-E8A59339E459} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/LiveService/LiveService_9_EN_XP.cab

  O23 - Service: Workstation NetLogon Service - Unknown - C:\WINDOWS\system32\syspl32.exe (file missing)
  [/b:5b157bb665]

  7. Dubbelklik op HSfix.reg om de wijzigingen aan het register toe te voegen.

  8. Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll
  C:\WINDOWS\system32\javayz.dll
  C:\WINDOWS\atljd32.exe
  C:\WINDOWS\ieox.exe
  C:\WINDOWS\system32\syspl32.exe

  En deze mappen:
  C:\WINDOWS\mslagent

  9. Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.

  10. Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij

  Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  11. Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop

  Webinstellingen herstellen.

  12. Start CWShredder en klik op de fix-knop.

  13. Start About:buster. Laat het programma 2 keer scannen.

  14. Reboot de computer nu in normale modus. Run Hijackthis opnieuw en post een nieuwe log.

  Succes.
  Marc
 • Marc,
  Tot hier ben ik nu,
  Hoe verder?

  7. Dubbelklik op HSfix.reg om de wijzigingen aan het register toe te voegen.

  Heb gedaan maar ik vind de bestanden niet.


  8. Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\yjkir.dll
  C:\WINDOWS\system32\javayz.dll
  C:\WINDOWS\atljd32.exe
  C:\WINDOWS\ieox.exe
  C:\WINDOWS\system32\syspl32.exe

  En deze mappen:
  C:\WINDOWS\mslagent

  9. Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.

  10. Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij

  Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  11. Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop

  Webinstellingen herstellen.

  12. Start CWShredder en klik op de fix-knop.

  13. Start About:buster. Laat het programma 2 keer scannen.

  14. Reboot de computer nu in normale modus. Run Hijackthis opnieuw en post een nieuwe log.

  Succes.
  Marc
 • Kristof,

  Hopelijk post je dit van een andere computer?
  Lukt de regfile niet?

  Of kan je de bestanden niet vinden?
  Verborgen bestanden en mappen zichtbaar gemaakt? http://users.telenet.be/marcvn/spyware/1117602.htm

  Neem de volgende stap als iets niet lukt.
 • 7. Dubbelklik op HSfix.reg om de wijzigingen aan het register toe te voegen.

  Heb ik gedaan maar waar vind ik de bestanden die onder 8 staan?
  Werk wel altijd op zelfde computer

  Kristof
 • Op de aangegeven locatie. Zoek ze via verkenner.
  Lukt het niet, dan sla je deze stap over en ga je verder met 9.

  About:buster zal een logje maken (stap 13). Sla dit logje op en post het.
 • gfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 21:19:56, on 22/12/2004
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\sstray.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\atljd32.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\ieox.exe
  C:\Documents and Settings\Frank\Mijn documenten\Excel7\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://pac.pandora.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=proxy.pandora.be:8080
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {787633EB-8F9E-66A4-0026-A3987933DF9F} - C:\WINDOWS\d3li.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atljd32.exe] C:\WINDOWS\atljd32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "c:\progra~1\steam\steam.exe" -silent
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)
  O16 - DPF: ConferenceRoom Java Client - http://irc.theamateurchat.com/java/cr.cab
  O16 - DPF: VanBredaOnline Security Applet - https://www.vanbredaonline.be/applets/ema.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service - Unknown - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service - Unknown - C:\WINDOWS\ieox.exe
 • Niet rebooten Kristof. De infectie is nog aanwezig.

  Download ServiceFilter.zip.
  Unzip het naar je bureaublad zodat je het makkelijk kan terugvinden.
  Dubbelklik op ServiceFilter.vbs.
  Sommige antivirusprogramma's kunnen een melding geven. Sta toe om dit script uit te voeren.
  Er wordt een tekstbestandje geopend dat POST_THIS.TXT noemt.
  Kopieer en plak de inhoud van dat tekstbestandje in je volgende post.
 • The script did not recognize the services listed below.
  This does not mean that they are a problem.

  To copy the entire contents of this document for posting:
  At the top of this window click "Edit" then "Select All"
  Next click "Edit" again then "Copy"
  Now right click in the forum post box then click "Paste"

  ########################################

  ServiceFilter 1.1
  by rand1038

  Microsoft Windows XP Professional
  Version: 5.1.2600
  dec 22, 2004 21:38:05


  —> Begin Service Listing <—

  Unknown Service # 1
  Service Name: PavPrSrv
  Display Name: Panda Process Protection Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\common files\panda software\pavshld\pavprsrv.exe"
  State: Running
  Process ID: 496
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Onwaar

  Unknown Service # 2
  Service Name: PAVSRV
  Display Name: Panda anti-virus service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\panda software\panda titanium antivirus 2004\pavsrv51.exe"
  State: Running
  Process ID: 512
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  Unknown Service # 3
  Service Name: PSIMSVC
  Display Name: Panda IManager Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\panda software\panda titanium antivirus 2004\psimsvc.exe"
  State: Running
  Process ID: 552
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  Unknown Service #4
  Service Name: SwPrv
  Display Name: MS Software Shadow Copy Provider
  Start Mode: Manual
  Start Name: LocalSystem
  Description: Beheert schaduwkopieën op basis van software, die door de Volume Shadow Copy-service zijn gemaakt. …
  Service Type: Own Process
  Path: c:\windows\system32\dllhost.exe /processid:{0593c4b8-3389-4a3d-8c8b-3adedf96cfdd}
  State: Stopped
  Process ID: 0
  Started: Onwaar
  Exit Code: 1077
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Onwaar

  Unknown Service # 5
  Service Name: %AF夶À¨
  Display Name: Workstation NetLogon Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Share Process
  Path: c:\windows\ieox.exe /s
  State: Running
  Process ID: 1048
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  —> End Service Listing <—

  There are 84 Win32 services on this machine.
  5 were unrecognized.

  Script Execution Time: 0,9375 seconds.
 • The script did not recognize the services listed below.
  This does not mean that they are a problem.

  To copy the entire contents of this document for posting:
  At the top of this window click "Edit" then "Select All"
  Next click "Edit" again then "Copy"
  Now right click in the forum post box then click "Paste"

  ########################################

  ServiceFilter 1.1
  by rand1038

  Microsoft Windows XP Professional
  Version: 5.1.2600
  dec 22, 2004 21:38:05


  —> Begin Service Listing <—

  Unknown Service # 1
  Service Name: PavPrSrv
  Display Name: Panda Process Protection Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\common files\panda software\pavshld\pavprsrv.exe"
  State: Running
  Process ID: 496
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Onwaar

  Unknown Service # 2
  Service Name: PAVSRV
  Display Name: Panda anti-virus service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\panda software\panda titanium antivirus 2004\pavsrv51.exe"
  State: Running
  Process ID: 512
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  Unknown Service # 3
  Service Name: PSIMSVC
  Display Name: Panda IManager Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Own Process
  Path: "c:\program files\panda software\panda titanium antivirus 2004\psimsvc.exe"
  State: Running
  Process ID: 552
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  Unknown Service #4
  Service Name: SwPrv
  Display Name: MS Software Shadow Copy Provider
  Start Mode: Manual
  Start Name: LocalSystem
  Description: Beheert schaduwkopieën op basis van software, die door de Volume Shadow Copy-service zijn gemaakt. …
  Service Type: Own Process
  Path: c:\windows\system32\dllhost.exe /processid:{0593c4b8-3389-4a3d-8c8b-3adedf96cfdd}
  State: Stopped
  Process ID: 0
  Started: Onwaar
  Exit Code: 1077
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Onwaar

  Unknown Service # 5
  Service Name: %AF夶À¨
  Display Name: Workstation NetLogon Service
  Start Mode: Auto
  Start Name: LocalSystem
  Description: …
  Service Type: Share Process
  Path: c:\windows\ieox.exe /s
  State: Running
  Process ID: 1048
  Started: Waar
  Exit Code: 0
  Accept Pause: Onwaar
  Accept Stop: Waar

  —> End Service Listing <—

  There are 84 Win32 services on this machine.
  5 were unrecognized.

  Script Execution Time: 0,9375 seconds.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.