Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log

Anoniem
pcguy
4 antwoorden
 • Wie beoordeelt mijn HijackThis Log op eventuele "vuiligheid"
  Hartelijk dank alvast.

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 9:18:49 PM, on 12/23/2004
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-gb\msnappau.exe
  D:\NORTON~1\NORTON~1
  avapw32.exe
  D:\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  D:\Java\j2re1.4.2_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  D:\iolo\System Mechanic 5 Professional\PopupStopper.exe
  C:\Program Files\Plaxo\2.1.0.80\InstallStub.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Wireless\IEEE802.11g WLAN USB Adapter\OdHost.exe
  C:\Program Files\Wireless\IEEE802.11g WLAN USB Adapter\DrFVnet.exe
  C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  D:\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  D:\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  D:\NORTON~1\SPEEDD~1
  opdb.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe
  D:\Norton Internet Security\NISSERV.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  D:\Norton Internet Security\ATRACK.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  D:\eMule\emule.exe
  C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE
  D:\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  D:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: PK IE Plugin - {1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A} - C:\WINDOWS\system32\persowb.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\en-gb\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\en-gb\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-gb\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] D:\NORTON~1\NORTON~1
  avapw32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] D:\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] D:\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IndexSearch] D:\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program Files\Plaxo\2.1.0.80\InstallStub.exe -a
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [System Mechanic Popup Stopper] "D:\iolo\System Mechanic 5 Professional\PopupStopper.exe"
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = D:\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: IEEE802.11g WLAN USB Adapter.lnk = C:\Program Files\Wireless\IEEE802.11g WLAN USB Adapter\Startup.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Open PDF in Word - res://D:\ScanSoft\OmniPagePro14.0\PdfCnv\IEShellExt.dll /100
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Java\j2re1.4.2_01\bin
  pjpi142_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Java\j2re1.4.2_01\bin
  pjpi142_01.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Internet Security Service - Symantec Corporation - D:\Norton Internet Security\NISSERV.EXE
  O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager - Symantec Corporation - D:\Norton Internet Security\NISUM.EXE
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - D:\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: Virtual NIC Service - America Online, Inc. - C:\WINDOWS\system32\PackethSvc.exe
  O23 - Service: PCTEL Speaker Phone - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\NORTON~1\SPEEDD~1
  opdb.exe
  O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service - Symantec Corporation - D:\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe • Een momentje :wink:
 • Hallo FerryMutter,

  Je logje is vrij schoon, echter heb je wel een keylogger aan boord.

  Fix deze in hijackthis:
  [list:798aa23448][b:798aa23448]O2 - BHO: PK IE Plugin - {1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A} - C:\WINDOWS\system32\persowb.dll[/b:798aa23448][/list:u:798aa23448]

  Herstart je pc en plaats een verse log,

  Groetjes en alvast fijne feestdagen toegewenst, Dion.
 • Bedankt voor je moeite. Ik heb je website aan mijn favorieten toegevoegd

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord