Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

PC ineens stuk trager

Anoniem
apreinders
4 antwoorden
 • Sinds vandaag is mijn PC niet meer vooruit te branden en ik kan niet vinden waardoor. Niet alleen internet, maar ook gewoon een programma opstarten duurt een stuk langer dan voorheen.
  Hier iig een HJT-log. Iemand advies?

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 22:36:02, on 02-01-2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v5.00 SP1 (5.00.2920.0000)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\system32\stisvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro 1.40.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\HJT\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WsftpBrowserHelper Class - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2K0.dll
  O2 - BHO: (no name) - {902228A4-F666-F5BD-D31E-3DCE7EB3FA5E} - (no file)
  O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {76CB9EB4-E410-DD32-4A27-D3F450702B9A} - (no file)
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "C:\Program Files\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [EZBack-it-up Tray Scheduler] C:\Program Files\EZBackitup\EZBkuptray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe
  O4 - Startup: Snelkoppeling naar MsgPlus.exe.lnk = C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  O4 - Global Startup: HP OfficeJet Series 500 Startup.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet Series 500 NT\Bin\HPOstr05.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: Virtual CD v6 Management Service - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe
 • zie zo gauw niks raars..

  maar bij B&P weten ze er vast meer van :)

  t.
 • Ik heb inmiddels al wel de Norton spullen vervangen door AVG en ZoneAlarm. Scheelt al wel.
  Nieuwe log hieronder. Iemand nog andere tips / ideeen?

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 12:22:00, on 03-01-2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v5.00 SP1 (5.00.2920.0000)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\system32\stisvc.exe
  C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe
  C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\system32\mobsync.exe
  C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro 1.40.exe
  C:\Program Files\EZBackitup\EZBkuptray.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet Series 500 NT\Bin\HPOstr05.exe
  C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet Series 500 NT\bin\HPOVDX05.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgcc.exe
  C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgwb.dat
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\HJT\HijackThis.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  O2 - BHO: (no name) - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: WsftpBrowserHelper Class - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsbho2K0.dll
  O2 - BHO: (no name) - {902228A4-F666-F5BD-D31E-3DCE7EB3FA5E} - (no file)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {76CB9EB4-E410-DD32-4A27-D3F450702B9A} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "C:\Program Files\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro 1.40.exe" -win
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [EZBack-it-up Tray Scheduler] C:\Program Files\EZBackitup\EZBkuptray.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe
  O4 - Startup: Snelkoppeling naar MsgPlus.exe.lnk = C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  O4 - Global Startup: HP OfficeJet Series 500 Startup.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP OfficeJet Series 500 NT\Bin\HPOstr05.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Virtual CD v6 Management Service - H+H Software GmbH - C:\Program Files\HHVcdV6Sys\VC6SecS.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINNT\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • [quote:78365b9c79]
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security Professional\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

  C:\Program Files\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro 1.40.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe[/quote:78365b9c79]

  Ik zal beginnen het trager gaan van een pc komt omdat er geheugen wordt gebruikt, ten eerste daar is Norton de oorzaak van, ten eerste het verbruikt veel systeembronnen en ten tweede de detectiegraad is erg slecht, dus overgaan op een andere viruscanner, ten tweede ik zie dat je messenger plus dit programma bied bijna geen extra's en als je het verkeerd installeerd krijg je ook nog eens spyware.

  Ten 3rde gebruik een uptodate browser zoals Mozilla firefox, ten eerste het bevat een popup blocker dus geen popups ten tweede tabblad browsing, het browst overzichtelijk ten derde het heeft geen active(ni)x dus niet vatbaar voor spyware is dus veiliger en ten derde het ondersteund de laatste technologie zoals png. het verbruikt minder geheugen het is dus sneller dan internet explorer, en het rendered de pagina's sneller, dus de pagina's openen sneller.

  keuze is aan jou…

  Edit ik zie dat je al Norton hebt verwijderd.

  Verwijder ook eens FreeRAM, windows ken het geheugen wel vrijmaken.
  Zulke programma's waren goed voor windows 9X/Me omdat het geheugen beheer van deze OS erg slecht was. maar met windows 2000 is dat gewoonweg overbodig

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.