Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack Logje

Anoniem
steggel
5 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 3:54:11, on 8-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32
  vsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zone.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zproxy.exe
  C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zclient.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\snelkoppeling\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://games.groups.yahoo.com/group/ME_HQ/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE"
  un
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/0214bbaa2b9797045317/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101935422257
  O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} (Groove Control) - http://www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab


  elke keer ls ik back doe in mijn browser moet ik het wel 3 keer doen om 1 pagina terug te doen, er komt dan iets te staan van jbeet.cjp1.net ofzo. de pagina krijg ik niet te zien mar is wel irritant on het 3 keer te moeten doen.


 • Heb je de tijdelijke internetbestanden al verwijderd?

  Extra - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen

  Wat voor software staat er in C:\PROGRA~1\WHATPU~1
  Kan zo niet zien of dit spyware is.

  Je hebt nog versie 1.98 van Hijackthis. Download de laatste versie http://computercops.biz/zx/Merijn/hijackthis.zip en zet deze in een aparte directory bijv C:\Program Files\Hijackthis en niet op je bureaublad.

  Sjaak
 • what pulse is geen spyware houd alleen bij hoeveel je intikt en klikt met je muis

  [quote:e57cca1177]zet deze in een aparte directory bijv C:\Program Files\Hijackthis en niet op je bureaublad. [/quote:e57cca1177]
  wat maakt dat uit dan?

  hier is een niuwe log van nieuwe versie

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 12:45:32, on 8-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32
  vsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zone.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zproxy.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zclient.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\snelkoppeling\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://games.groups.yahoo.com/group/ME_HQ/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE"
  un
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/0214bbaa2b9797045317/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101935422257
  O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} (Groove Control) - http://www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: hpdj - Unknown - C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32
  vsvc32.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) - Unknown - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • [quote:4952d9ef4c]
  [quote:4952d9ef4c]zet deze in een aparte directory bijv C:\Program Files\Hijackthis en niet op je bureaublad. [/quote:4952d9ef4c]
  wat maakt dat uit dan?[/quote:4952d9ef4c]

  Als je items gaat fixen in Hijackthis dan wordt er een backup gemaakt in een backup-directory.

  Heb je die tijdelijke bestanden al verwijderd en een scan met hitmanpro uitgevoerd?

  Sjaak
 • [quote:f7a44d3e24]Heb je die tijdelijke bestanden al verwijderd [/quote:f7a44d3e24]
  yup
  [quote:f7a44d3e24]scan met hitmanpro uitgevoerd?[/quote:f7a44d3e24]
  ik gebruik al spybot S&D, spy sweeper, en adaware al, moet toch genoeg zijn? maar er is niks mis met het logje?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord