Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack Logje

Anoniem
steggel
5 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 3:54:11, on 8-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zone.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zproxy.exe
  C:\Program Files\Teamspeak2_RC2\TeamSpeak.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zclient.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\snelkoppeling\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://games.groups.yahoo.com/group/ME_HQ/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/0214bbaa2b9797045317/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101935422257
  O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} (Groove Control) - http://www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab


  elke keer ls ik back doe in mijn browser moet ik het wel 3 keer doen om 1 pagina terug te doen, er komt dan iets te staan van jbeet.cjp1.net ofzo. de pagina krijg ik niet te zien mar is wel irritant on het 3 keer te moeten doen.
 • Heb je de tijdelijke internetbestanden al verwijderd?

  Extra - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen

  Wat voor software staat er in C:\PROGRA~1\WHATPU~1
  Kan zo niet zien of dit spyware is.

  Je hebt nog versie 1.98 van Hijackthis. Download de laatste versie http://computercops.biz/zx/Merijn/hijackthis.zip en zet deze in een aparte directory bijv C:\Program Files\Hijackthis en niet op je bureaublad.

  Sjaak
 • what pulse is geen spyware houd alleen bij hoeveel je intikt en klikt met je muis

  [quote:e57cca1177]zet deze in een aparte directory bijv C:\Program Files\Hijackthis en niet op je bureaublad. [/quote:e57cca1177]
  wat maakt dat uit dan?

  hier is een niuwe log van nieuwe versie

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 12:45:32, on 8-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zone.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zproxy.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zclient.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Eigenaar\Bureaublad\snelkoppeling\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://games.groups.yahoo.com/group/ME_HQ/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\FRESHD~1\fdcatch.dll
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] "C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE" /run
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SideWinderTrayV4] C:\PROGRA~1\MICROS~2\GAMECO~1\Common\SWTrayV4.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] C:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [Creative MediaSource Go] C:\Program Files\Creative\MediaSource\Go\CTCMSGo.exe /SCB
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/0214bbaa2b9797045317/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1101935422257
  O16 - DPF: {77E32299-629F-43C6-AB77-6A1E6D7663F6} (Groove Control) - http://www.nick.com/common/groove/gx/GrooveAX27.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game11.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://www.popcap.com/games/popcaploader_v6.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: hpdj - Unknown - C:\DOCUME~1\Eigenaar\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) - Unknown - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: StyleXPService - Unknown - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • [quote:4952d9ef4c]
  [quote:4952d9ef4c]zet deze in een aparte directory bijv C:\Program Files\Hijackthis en niet op je bureaublad. [/quote:4952d9ef4c]
  wat maakt dat uit dan?[/quote:4952d9ef4c]

  Als je items gaat fixen in Hijackthis dan wordt er een backup gemaakt in een backup-directory.

  Heb je die tijdelijke bestanden al verwijderd en een scan met hitmanpro uitgevoerd?

  Sjaak
 • [quote:f7a44d3e24]Heb je die tijdelijke bestanden al verwijderd [/quote:f7a44d3e24]
  yup
  [quote:f7a44d3e24]scan met hitmanpro uitgevoerd?[/quote:f7a44d3e24]
  ik gebruik al spybot S&D, spy sweeper, en adaware al, moet toch genoeg zijn? maar er is niks mis met het logje?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.