Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Startpagina verandert steeds terug.

Anoniem
M@rc
4 antwoorden
 • Beste mensen hier een logje zouden jullie dit kunnen nakijken.

  [code:1:0bc0fb1836]Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 20:44:00, on 11/01/2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\unlodctl.exe
  C:\WINDOWS\system32\nlsfuncs.exe
  C:\WINDOWS\system32\pentxpl.exe
  C:\WINDOWS\system32\openconf.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\user\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://fastsearchweb.com/srh.php?q=%s
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {4A89E6A7-0478-44AC-8CA6-908092F39A2A} - C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll
  O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS\system32\iecust.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [redirect] C:\WINDOWS\redirect7.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: http://*.63.219.181.7
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{03D4A8BC-E2B2-451B-B74B-C14D9E6BA9E8}: NameServer = 69.50.166.94 69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{57A0852E-B3B7-4AB1-8DE3-FB49A307DD4D}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{69153EB6-269C-4D23-B211-518ADE778161}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F5A4BD94-25DA-44EF-9CB6-A2D727E59F38}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{03D4A8BC-E2B2-451B-B74B-C14D9E6BA9E8}: NameServer = 69.50.166.94 69.31.80.244
  O18 - Filter: text/html - {4905C388-BEB5-4203-833B-DE595966B14C} - C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll
  O18 - Filter: text/plain - {4905C388-BEB5-4203-833B-DE595966B14C} - C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll
  O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: VNC Server Version 4 - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

  [/code:1:0bc0fb1836]

  mvg
 • Ik kijk hem wel.
 • Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.

  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.

  Download remv3.zip
  Unzip het.

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:d37928ba51]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://fastsearchweb.com/srh.php?q=%s
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll/sp.html (obfuscated)
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {4A89E6A7-0478-44AC-8CA6-908092F39A2A} - C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll

  O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS\system32\iecust.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [redirect] C:\WINDOWS\redirect7.exe

  O15 - Trusted Zone: http://*.63.219.181.7

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{03D4A8BC-E2B2-451B-B74B-C14D9E6BA9E8}: NameServer = 69.50.166.94 69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{57A0852E-B3B7-4AB1-8DE3-FB49A307DD4D}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{69153EB6-269C-4D23-B211-518ADE778161}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F5A4BD94-25DA-44EF-9CB6-A2D727E59F38}: NameServer = 69.50.166.94,69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{03D4A8BC-E2B2-451B-B74B-C14D9E6BA9E8}: NameServer = 69.50.166.94 69.31.80.244

  O18 - Filter: text/html - {4905C388-BEB5-4203-833B-DE595966B14C} - C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll
  O18 - Filter: text/plain - {4905C388-BEB5-4203-833B-DE595966B14C} - C:\WINDOWS\system32\snnpapi.dll
  [/b:d37928ba51]

  Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\redirect7.exe

  Nog steeds in veilige modus…
  Dubbelklik nu op remv3.bat. Laat de batfile zijn werk doen.
  Wanneer het dosvenster sluit, herstart je de computer in normale modus.
  Zoek dit bestand: C:\log.txt.
  Post de inhoud van log.txt samen met een nieuwe HijackThislog.
 • Heb ik nu gedaan, hier het gevraagde hijackthis-log
  [code:1:b22b733d03]Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 14:20:16, on 12/01/2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://forum.computertotaal.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelliType] "C:\Program Files\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AME_CSA] rundll32 amecsa.cpl,RUN_DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [taskopen.exe] taskopen.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{03D4A8BC-E2B2-451B-B74B-C14D9E6BA9E8}: NameServer = 69.50.166.94 69.31.80.244
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{03D4A8BC-E2B2-451B-B74B-C14D9E6BA9E8}: NameServer = 69.50.166.94 69.31.80.244
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: LexBce Server - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: VNC Server Version 4 - RealVNC Ltd. - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

  [/code:1:b22b733d03]
  en hier het andere logje
  [code:1:b22b733d03]
  Files Found……………..
  —————————————-
  unlodctl.exe
  spnping.exe
  qappsrvc32.exe
  pentxpl.exe
  openconf.exe
  nlsfuncs.exe
  dx9vbc.dll
  dnsauth.dll
  taskopen.exe
  iecust.exe
  setvers.exe

  Files Not deleted……………..
  —————————————-

  Merging registry entries
  —————————————————————–
  The Registry Entries Found…
  —————————————————————–


  Other bad files to be Manually deleted.. Please note that this might also list legit Files, be careful while deleting
  —————————————————————–
  hdgf.dll
  msbc.dll
  msef.dll
  msi.dll
  msij.dll
  msmn.dll
  msqr.dll
  Finished
  [/code:1:b22b733d03]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.