Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijack this

Anoniem
None
30 antwoorden
 • ik heb het met veel scanners geprobeerd adaware, spybot, microsoft spywarescanner, de spyware scanner van mccaffee.
  Lop komt echter steeds weer terug. (ik heb ook die newuninstall en die toolbar uninstall bestandjes). Niks werkt echter. Spyware blaster houd hem ook niet buiten. Ten einde raad plaats ik een hijack this log.
  Zou iemand van jullie zo aardig willen zijn om hem te controleren?
  Alvast bedankt.

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 21:43:29, on 13-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Documents and Settings\J. Hollebrandse\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFTray] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Privacy-balk - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.20.0002/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,83/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,20/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: McAfee Privacy Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  O23 - Service: McAfee.com McShield - Unknown - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
 • Download dit bestandje.
  Unzip het. Klik op vindjob.bat.
  Er opent een kladblokbestand. Kopieer en plak de inhoud van dit bestand in je volgende post.
 • Het volume in station C heeft geen naam.
  Het volumenummer is 748D-79EA

  Map van c:\windows\tasks

  15-01-2005 09:04 <DIR> .
  15-01-2005 09:04 <DIR> ..
  15-01-2005 09:00 256 A1A1A0CC91965490.job
  15-01-2005 09:00 256 A2990C5C91BA80A0.job
  15-01-2005 09:00 256 A40218AD91559329.job
  15-01-2005 09:00 256 A424739E91B7E6EA.job
  15-01-2005 09:00 256 A426230A91A9DC96.job
  15-01-2005 09:00 256 A44F1DF09184987C.job
  15-01-2005 09:00 256 A51FF3E1900067F9.job
  15-01-2005 09:00 260 A7A4D34791AF4CA3.job
  15-01-2005 09:00 256 A8110BAE910E830A.job
  15-01-2005 09:00 256 A87241C49185F88C.job
  15-01-2005 09:00 256 A8884C97908BC377.job
  15-01-2005 09:00 256 A892295591E1A4C9.job
  15-01-2005 09:00 260 A8E15D0591E2CDC5.job
  15-01-2005 09:00 250 A91A26489181DE24.job
  15-01-2005 09:00 256 A9600EE691D78A8A.job
  15-01-2005 09:00 260 A9C8C07991877761.job
  15-01-2005 09:00 260 AA62B8F69089334A.job
  15-01-2005 09:00 256 AA674ED490B0C0AC.job
  15-01-2005 09:00 260 AABFCFF991AC4491.job
  15-01-2005 09:00 260 AB6BCBA7915042F7.job
  15-01-2005 09:00 260 AB964CAB91DDC2BB.job
  15-01-2005 09:00 256 ABDBFFAC91B07DB4.job
  15-01-2005 09:00 256 ABEBF87D90386D95.job
  15-01-2005 09:00 256 AC92E44890C99604.job
  15-01-2005 09:00 256 AC9DEA19919E9C95.job
  15-01-2005 09:00 256 ACAE77AE91FDF43E.job
  15-01-2005 09:00 260 AE1EDA0E91854AFA.job
  15-01-2005 09:00 260 AE4EEE8491859F00.job
  15-01-2005 09:00 256 AE62EBD791ED611B.job
  15-01-2005 09:00 256 AE7CDB5E918B4C16.job
  15-01-2005 09:00 260 AED2F17591856195.job
  15-01-2005 09:00 260 AFC1E74E91269CAA.job
  15-01-2005 09:00 260 B057CAC7903C7B93.job
  15-01-2005 09:00 260 B1A5CF9690C246BA.job
  15-01-2005 08:54 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 09:04 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  15-01-2005 09:03 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  15-01-2005 09:05 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  15-01-2005 08:58 6 SA.DAT
  15-01-2005 08:58 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 09:04 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  45 bestand(en) 13.013 bytes

  Map van C:\WINDOWS\system32
 • Jacie,

  Kopieer onderstaande code in een kladblokbestand. Sla het op als deljob.bat. Zorg dat bij opslaan als type het volgende geselecteerd is: Alle bestanden (*.*).
  [code:1:de24a89963]
  %systemdrive%
  cd C:\WINDOWS\Tasks
  attrib -r -s -h A2990C5C91BA80A0.job
  attrib -r -s -h A40218AD91559329.job
  attrib -r -s -h A424739E91B7E6EA.job
  attrib -r -s -h A426230A91A9DC96.job
  attrib -r -s -h A44F1DF09184987C.job
  attrib -r -s -h A51FF3E1900067F9.job
  attrib -r -s -h A7A4D34791AF4CA3.job
  attrib -r -s -h A8110BAE910E830A.job
  attrib -r -s -h A87241C49185F88C.job
  attrib -r -s -h A8884C97908BC377.job
  attrib -r -s -h A892295591E1A4C9.job
  attrib -r -s -h A8E15D0591E2CDC5.job
  attrib -r -s -h A91A26489181DE24.job
  attrib -r -s -h A9600EE691D78A8A.job
  attrib -r -s -h A9C8C07991877761.job
  attrib -r -s -h AA62B8F69089334A.job
  attrib -r -s -h AA674ED490B0C0AC.job
  attrib -r -s -h AABFCFF991AC4491.job
  attrib -r -s -h AB6BCBA7915042F7.job
  attrib -r -s -h AB964CAB91DDC2BB.job
  attrib -r -s -h ABDBFFAC91B07DB4.job
  attrib -r -s -h ABEBF87D90386D95.job
  attrib -r -s -h AC92E44890C99604.job
  attrib -r -s -h AC9DEA19919E9C95.job
  attrib -r -s -h ACAE77AE91FDF43E.job
  attrib -r -s -h AE1EDA0E91854AFA.job
  attrib -r -s -h AE4EEE8491859F00.job
  attrib -r -s -h AE62EBD791ED611B.job
  attrib -r -s -h AE7CDB5E918B4C16.job
  attrib -r -s -h AED2F17591856195.job
  attrib -r -s -h AFC1E74E91269CAA.job
  attrib -r -s -h B057CAC7903C7B93.job
  attrib -r -s -h B1A5CF9690C246BA.job
  del A1A1A0CC91965490.job
  del A2990C5C91BA80A0.job
  del A40218AD91559329.job
  del A424739E91B7E6EA.job
  del A426230A91A9DC96.job
  del A44F1DF09184987C.job
  del A51FF3E1900067F9.job
  del A7A4D34791AF4CA3.job
  del A8110BAE910E830A.job
  del A87241C49185F88C.job
  del A8884C97908BC377.job
  del A892295591E1A4C9.job
  del A8E15D0591E2CDC5.job
  del A91A26489181DE24.job
  del A9600EE691D78A8A.job
  del A9C8C07991877761.job
  del AA62B8F69089334A.job
  del AA674ED490B0C0AC.job
  del AABFCFF991AC4491.job
  del AB6BCBA7915042F7.job
  del AB964CAB91DDC2BB.job
  del ABDBFFAC91B07DB4.job
  del ABEBF87D90386D95.job
  del AC92E44890C99604.job
  del AC9DEA19919E9C95.job
  del ACAE77AE91FDF43E.job
  del AE1EDA0E91854AFA.job
  del AE4EEE8491859F00.job
  del AE62EBD791ED611B.job
  del AE7CDB5E918B4C16.job
  del AED2F17591856195.job
  del AFC1E74E91269CAA.job
  del B057CAC7903C7B93.job
  del B1A5CF9690C246BA.job
  [/code:1:de24a89963]

  Start de computer opnieuw.
  Maak een nieuwe hijackthislog en post deze.
  Maak ook een nieuw logje met vindjob.bat. Post dit ook.

  Succes.
  Marc
 • Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 11:19:02, on 15-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  C:\Documents and Settings\J. Hollebrandse\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFTray] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Privacy-balk - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.20.0002/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,83/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,20/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: McAfee Privacy Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  O23 - Service: McAfee.com McShield - Unknown - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe  en nou vindjob

  Het volume in station C heeft geen naam.
  Het volumenummer is 748D-79EA

  Map van c:\windows\tasks

  15-01-2005 11:18 <DIR> .
  15-01-2005 11:18 <DIR> ..
  15-01-2005 11:00 256 A1A1A0CC91965490.job
  15-01-2005 11:00 256 A45EDFE491B958A8.job
  15-01-2005 08:54 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:18 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  15-01-2005 09:38 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  15-01-2005 11:15 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  15-01-2005 08:58 6 SA.DAT
  15-01-2005 08:58 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:17 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  13 bestand(en) 4.775 bytes

  Map van C:\WINDOWS\system32
 • Zelfde verhaal voor:
  [code:1:60aa66ba14]
  %systemdrive%
  cd C:\WINDOWS\Tasks
  attrib -r -s -h A1A1A0CC91965490.job
  attrib -r -s -h A45EDFE491B958A8.job

  del A1A1A0CC91965490.job
  del A45EDFE491B958A8.job
  [/code:1:60aa66ba14]
  Sla op als deljob.bat. Run de Bat.
  Reboot de computer.

  Nadien terug 2 nieuwe logjes.

  Fix jezelf items in de hijackthislog?
 • neej ik
  fix geen logjes. Maar als het weer terug komt gebruik in de newuninstall en de toolbaruninstall. Ik heb echter het idee dat er steeds wat achterblijft want het komt steeds terug.
  Groetjes jaco
  (ik ga strak dat deljob weer doen)
 • met vindjob:

  Het volume in station C heeft geen naam.
  Het volumenummer is 748D-79EA

  Map van c:\windows\tasks

  15-01-2005 12:21 <DIR> .
  15-01-2005 12:21 <DIR> ..
  15-01-2005 12:02 256 AE1CD500912B4618.job
  15-01-2005 08:54 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 12:21 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  15-01-2005 09:38 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  15-01-2005 12:20 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  15-01-2005 12:18 6 SA.DAT
  15-01-2005 08:58 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 12:20 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  12 bestand(en) 4.519 bytes

  Map van C:\Documents and Settings\J. Hollebrandse\Bureaublad

  met hijack this:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 12:23:51, on 15-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\J. Hollebrandse\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFTray] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Privacy-balk - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.20.0002/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,83/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,20/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: McAfee Privacy Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  O23 - Service: McAfee.com McShield - Unknown - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
 • [code:1:c3c877c9dc]
  %systemdrive%
  cd C:\WINDOWS\Tasks
  attrib -r -s -h AE1CD500912B4618.job

  del AE1CD500912B4618.job
  [/code:1:c3c877c9dc]

  Opslaan als deljob.bat en runnen.
  Nadien graag een nieuwe hijackthislog en een nieuwe log van vindjob.bat

  Gebruik voorlopig niet die uninstallers als ik het niet aangeef. Doe gewoon wat ik vraag.
 • hijack this:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 18:21:30, on 17-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  C:\Documents and Settings\J. Hollebrandse\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFTray] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Privacy-balk - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.20.0002/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,83/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,20/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: McAfee Privacy Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  O23 - Service: McAfee.com McShield - Unknown - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


  vindjob:

  Het volume in station C heeft geen naam.
  Het volumenummer is 748D-79EA

  Map van c:\windows\tasks

  17-01-2005 18:19 <DIR> .
  17-01-2005 18:19 <DIR> ..
  17-01-2005 16:08 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  17-01-2005 18:16 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  17-01-2005 15:29 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  17-01-2005 18:20 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  17-01-2005 16:01 6 SA.DAT
  17-01-2005 16:02 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  17-01-2005 18:19 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  11 bestand(en) 4.263 bytes

  Map van C:\Documents and Settings\J. Hollebrandse\Bureaublad
 • Deze kan je fixen:
  [b:ae7380394a]O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.20.0002/OCI/setup.exe[/b:ae7380394a]

  Problemen lijken me opgelost?
 • hey mark
  Ik heb het idee dat de administrators account nu schoon is.
  Er is echter nog een andere account waar ik nog wel lop in vind.
  Moet ik het nu uit de administrators account scannen of uit de besmette account.

  ps.: sorry dat ik zo laat reageerde
 • Uit de besmette account.
 • ok marc

  ik heb gescand met hijackthis and vindjob.bat


  Eerst maar vindjob.bat

  Het volume in station C heeft geen naam.
  Het volumenummer is 748D-79EA

  Map van c:\windows\tasks

  15-01-2005 11:18 <DIR> .
  15-01-2005 11:18 <DIR> ..
  15-01-2005 11:00 256 A1A1A0CC91965490.job
  15-01-2005 11:00 256 A45EDFE491B958A8.job
  15-01-2005 08:54 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:18 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  15-01-2005 09:38 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  15-01-2005 11:15 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  15-01-2005 08:58 6 SA.DAT
  15-01-2005 08:58 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:17 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  13 bestand(en) 4.775 bytes

  Map van C:\WINDOWS\system32  en nu hijack this

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 19:58:28, on 19-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Documents and Settings\Annet\Bureaublad\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zsmrburigldgtvmldetfyv.com/EsmWrh7YNTreTY2bFnZ8KohsIRKY2IWUjiy6RuIq8ZY7J9NwsLgWs6gnFNxNixHn.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFTray] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Mp3 vc] C:\DOCUME~1\Annet\APPLIC~1\KNOBRO~1\mail wma.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Privacy-balk - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,83/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,20/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: McAfee Privacy Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  O23 - Service: McAfee.com McShield - Unknown - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe


  hey alvast heel erg bedankt voor het cleanen van de administrators account
 • Deljob.bat wordt dit:
  [code:1:1b3e6ed297]
  %systemdrive%
  cd C:\WINDOWS\Tasks
  attrib -r -s -h A1A1A0CC91965490.job
  attrib -r -s -h A45EDFE491B958A8.job

  del A1A1A0CC91965490.job
  del A45EDFE491B958A8.job
  [/code:1:1b3e6ed297]

  Deze fixen met Hijackthis:
  [b:1b3e6ed297]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zsmrburigldgtvmldetfyv.com/EsmWrh7YNTreTY2bFnZ8KohsIRKY2IWUjiy6RuIq8ZY7J9NwsLgWs6gnFNxNixHn.html

  O4 - HKCU\..\Run: [Mp3 vc] C:\DOCUME~1\Annet\APPLIC~1\KNOBRO~1\mail wma.exe

  [/b:1b3e6ed297]
  Verwijder deze map: C:\DOCUME~1\Annet\APPLIC~1\KNOBRO~1

  Herstart en maak nieuwe logjes. Post ze.

  groeten,
 • hijack this:


  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 21:10:43, on 19-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdui.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe
  D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpohmr08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
  D:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe
  C:\Documents and Settings\Annet\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MskAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [MPFTray] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: hp psc 1000 series.lnk = ?
  O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Privacy-balk - {cc4b2ee5-4803-11d7-8a38-00b0d0c6b814} - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GDIEHELP.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,83/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://bin.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/nl/1,0,0,20/mcgdmgr.cab
  O23 - Service: McAfee Privacy Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee Privacy Service\GUARDDOG.EXE
  O23 - Service: McAfee.com McShield - Unknown - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe
  O23 - Service: McAfee SpamKiller Server - Networks Associates Technology. Inc. - C:\PROGRA~1\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

  vindjob:  Het volume in station C heeft geen naam.
  Het volumenummer is 748D-79EA

  Map van c:\windows\tasks

  15-01-2005 11:18 <DIR> .
  15-01-2005 11:18 <DIR> ..
  15-01-2005 11:00 256 A1A1A0CC91965490.job
  15-01-2005 11:00 256 A45EDFE491B958A8.job
  15-01-2005 08:54 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:18 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  15-01-2005 09:38 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  15-01-2005 11:15 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  15-01-2005 08:58 6 SA.DAT
  15-01-2005 08:58 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:17 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  13 bestand(en) 4.775 bytes

  Map van C:\WINDOWS\system32
 • Volgens mij post je niet het juiste logje van vindjob.bat…
  Het verbaast me trouwens dat die random.job bestanden er weer instaan..

  Controleer even als je wil.
 • Jaco,

  Er loopt toch iets mis hoor met het vindjob-logje
  Vergelijk maar eens:
  [code:1:6696962452]
  15-01-2005 11:00 256 A1A1A0CC91965490.job
  15-01-2005 11:00 256 A45EDFE491B958A8.job
  15-01-2005 08:54 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:18 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  15-01-2005 09:38 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  15-01-2005 11:15 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  15-01-2005 08:58 6 SA.DAT
  15-01-2005 08:58 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:17 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  13 bestand(en) 4.775 bytes[/code:1:6696962452]

  In de startuplist komen ze niet voor.
  [code:1:6696962452]
  Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  WebReg 20041007234018.job
  [/code:1:6696962452]

  Ik neem aan dat de problemen opgelost zijn?
 • ik denk dat je gelijk hebt
  k heb ff opnieuw gescand en hier is het resultaat

  Het volume in station C heeft geen naam.
  Het volumenummer is 748D-79EA

  Map van c:\windows\tasks

  15-01-2005 11:18 <DIR> .
  15-01-2005 11:18 <DIR> ..
  15-01-2005 11:00 256 A1A1A0CC91965490.job
  15-01-2005 11:00 256 A45EDFE491B958A8.job
  15-01-2005 08:54 478 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:18 498 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  15-01-2005 09:38 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Jaco).job
  15-01-2005 11:15 476 Controle op updates door McAfee.com (J-AQH0VEW8JJXEQ-Koen).job
  07-09-2001 13:00 65 desktop.ini
  26-11-2004 23:40 410 FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1097000766.job
  14-01-2005 16:00 486 McAfee Privacy Service - Scan door Anti-spyware.job
  15-01-2005 08:58 6 SA.DAT
  15-01-2005 08:58 432 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-Annet).job
  15-01-2005 11:17 452 Scannen op virussen via McAfee.com - Mijn computer (J-AQH0VEW8JJXEQ-J. Hollebrandse).job
  26-11-2004 23:40 484 WebReg 20041007234018.job
  13 bestand(en) 4.775 bytes

  Map van C:\WINDOWS\system32
 • Op 17-01 zie ik een logje van je waar deze 2 ontbreken.
  [code:1:c26491a96e]15-01-2005 11:00 256 A1A1A0CC91965490.job
  15-01-2005 11:00 256 A45EDFE491B958A8.job[/code:1:c26491a96e]
  Lijkt me sterk dat deze bestanden plotseling terugkomen met de datum 15-01…
  Dit is nog steeds het verkeerde logje volgens mij.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.