Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie wil even mijn log checken?

Anoniem
M@rc
1 antwoord
 • Wie wil even mijn log checken?

  Alvast bedankt
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 11:17:55, on 14-1-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  c:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE
  C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\qunexukk.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\HELPAN~1\Pavilion\XPHWWBF4\plugin\bin\pchbutton.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PCI Adapter 54G WL-115\Installer\WINXP\WLANUTL.exe
  C:\Program Files\Wireless LAN Utility\Am772cfg.exe
  C:\Program Files\iMesh\Client\iMeshClient.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = ie.redirect.hp.com/svs
  dr?TYP…&pf=desktop
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = ie.redirect.hp.com/svs
  dr?TYP…&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = ie.redirect.hp.com/svs
  dr?TYP…&pf=desktop
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ie.redirect.hp.com/svs
  dr?TYP…&pf=desktop
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program Files\NewDotNet
  ewdotnet6_38.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: C:\WINDOWS\lbbho.dll - {BB2D8F61-ECDE-40F8-9C43-55610C41275E} - C:\WINDOWS\lbbho.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: HP View - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\HPDTLK02.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - c:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [antivirus32] ANTIVIRUS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EBqYq] C:\WINDOWS\qunexukk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸u0–4C
  }ïÁzî[8C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\qunexukk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [¢‰¸u0–4C
  }ïÁzîžigÝC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\qunexukk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "C:\PROGRA~1\Lavasoft\AD-AWA~1\Ad-Aware.exe" "+b1"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\PROGRA~1\HELPAN~1\Pavilion\XPHWWBF4\plugin\bin\pchbutton.exe
  O4 - Startup: AM772CFG.lnk = ?
  O4 - Startup: iMesh.lnk = C:\Program Files\iMesh\Client\iMeshClient.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Sitecom WL-115 Utility.lnk = C:\Program Files\Sitecom\Sitecom Wireless Network PCI Adapter 54G WL-115\Installer\WINXP\WLANUTL.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin
  pjpi150_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin
  pjpi150_01.dll
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O10 - Hijacked Internet access by New.Net
  O16 - DPF: {205FF73B-CA67-11D5-99DD-444553540006} (CInstall Class) - http://www.errorguard.com/installation/Install.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - messenger.zone.msn.com/binary/…nt.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - messenger.msn.com/download/msn…pdownloader.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - messenger.zone.msn.com/binary/…wn.cab31267.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy - Symantec Corporation - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: iPod-service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus
  avapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - c:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: ZESOFT - Unknown - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)
Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord