Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

dbgwin.dll

Anoniem
steggel
6 antwoorden
 • Hallo,

  Ik heb een virus op mijn pc wat ik niet wegkrijg! Het virus zit in eerdergenoemde dbgwin.dll file, ik krijg deze echter niet verwijderd, Mijn Norton Systemworks is helemaal geupdate, maar ook deze krijgt hem niet verwijderd. Ik heb ook registersleutels en dergelijke gezocht en verwijderd maar het lukt me niet, ook niet in safemode.

  Tevens krijg ik nu enkele mailtjes die een virus bevatten binnen per dag. Norton duidt hem aan als Trojan Startpage, maar hij heeft dus waarschijnlijk ook mijn e-mail doorgegeven.

  Kan iemand mij hier aub mee helpen!!

  Alvast bedankt,
  Paul
 • Download HijackThis.
  Unzip het. Sla het bestand op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.
  Run het programma. Klik op scan, save log en sla het log op als een .txt bestand.
  Kopieer en plak de volledige inhoud van dit logbestand in je volgende bericht.

  Kan je me zeggen waar Norton dat bestand vindt?
 • Bedank voor je tip, hier de gevonden file's. En Norton vind dbgwin.dll in winxp\system32

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 17:54:57, on 20-1-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  D:\WINXP\System32\smss.exe
  D:\WINXP\system32\winlogon.exe
  D:\WINXP\system32\services.exe
  D:\WINXP\system32\lsass.exe
  D:\WINXP\system32\svchost.exe
  D:\WINXP\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\WINXP\system32\spoolsv.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  D:\WINXP\System32\nvsvc32.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\WINXP\System32\MsPMSPSv.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  D:\WINXP\Explorer.EXE
  D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe
  D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  D:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  E:\hijack\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = D:\Documents and Settings\Paul van Leeuwen\My Documents\dbv 4
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://lionstore:1080
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: IE Search Toolbar Helper - {2C5175A2-ADF3-4F57-AB70-BA90FD60A383} - D:\Program Files\IESearchToolbar\0.8\IESearchToolbar.dll (file missing)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - D:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\en-us\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINXP\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\en-us\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINXP\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] D:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINXP\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = D:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINXP\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINXP\web\related.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .mp3: D:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll
  O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs: D:\WINXP\System32\dbgwin.dll
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown - D:\NORMAN\nvc\BIN\NJEEVES.EXE (file missing)
  O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown - D:\Normana\NVC\BIN\Zanda.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: Norman Virus Control on-access component - Unknown - D:\NORMAN\nvc\BIN\nvcoas.exe (file missing)
  O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler - Unknown - D:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - D:\WINXP\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Power Manager - Unknown - D:\WINXP\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Network Connections Sharing - Unknown - D:\WINXP\System32\wins\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Ik ga er vanuit dat het bestand D:\WINXP\system32\dbgwin.dll zichtbaar is via de verkenner.

  Download Pocket KillBox
  Unzip het programma naar je bureaublad.
  Klik op killbox.exe.
  Selecteer de optie “Delete on reboot”.
  In het veld “Full path of file to delete" Kopieer en plak je het volgende:
  [code:1:4e89ce276d]
  D:\WINXP\system32\dbgwin.dll
  [/code:1:4e89ce276d]
  Klik op de knop met de rode cirkel en het witte kruis.
  Wanneer het programma vraagt om nu te rebooten, geef je hier toestemming voor.
  Controleer na de reboot of dit bestand effectief verdwenen is. Meldt het resultaat.


  fix deze met hijackthis:
  [b:4e89ce276d]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

  R3 - Default URLSearchHook is missing

  O2 - BHO: IE Search Toolbar Helper - {2C5175A2-ADF3-4F57-AB70-BA90FD60A383} - D:\Program Files\IESearchToolbar\0.8\IESearchToolbar.dll (file missing)

  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINXP\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINXP\web\related.htm

  O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - (no file)
  O20 - AppInit_DLLs: D:\WINXP\System32\dbgwin.dll
  [/b:4e89ce276d]

  Open kladblok.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand:
  [code:1:4e89ce276d]
  REGEDIT4

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/html]

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB}]
  [/code:1:4e89ce276d]

  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  Dubbelklik op fix.reg en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

  Herstart de computer, maak een nieuwe hijackthislog. Post deze.

  Succes.
  Marc

  Edit gedaan bij Killbox.
 • Het lijkt te werken, ik krijg iig geen virusmeldingen meer, maar wat doet dat reg file'tje eigenlijk?

  Hier de nieuwe log:
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 20:23:21, on 20-1-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  D:\WINXP\System32\smss.exe
  D:\WINXP\system32\winlogon.exe
  D:\WINXP\system32\services.exe
  D:\WINXP\system32\lsass.exe
  D:\WINXP\system32\svchost.exe
  D:\WINXP\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  D:\WINXP\system32\spoolsv.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  D:\WINXP\Explorer.EXE
  D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  D:\WINXP\System32\nvsvc32.exe
  D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  D:\WINXP\System32\MsPMSPSv.exe
  D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
  D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  D:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  E:\hijack\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = D:\Documents and Settings\Paul van Leeuwen\My Documents\dbv 4
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://lionstore:1080
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - D:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\en-us\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINXP\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\en-us\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINXP\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\en-us\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\GhostStartTrayApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] D:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINXP\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = D:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = D:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.1_02\bin\npjpi141_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .mp3: D:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll
  O12 - Plugin for .spop: D:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~4\GHOSTS~2.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown - D:\NORMAN\nvc\BIN\NJEEVES.EXE (file missing)
  O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown - D:\Normana\NVC\BIN\Zanda.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - D:\WINXP\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Power Manager - Unknown - D:\WINXP\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: Network Connections Sharing - Unknown - D:\WINXP\System32\wins\svchost.exe (file missing)
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\NORTON~2\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Je hebt last gehad van een about:blank infectie. Dit is een vervelende CoolWebSearchvariant.
  Het regje ruimt nog wat restanten van de infectie op.

  Als alles weer naar behoren werkt, doe je het volgende nog:

  Maak je Temp-map leeg: Start - Uitvoeren tik in: %TEMP%.
  Selecteer alle bestanden in deze map en verwijder ze.

  Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: Configuratiescherm - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  Maak je Prullenbak leeg.

  Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
  Systeemherstel uitschakelen.

  Bezoek regelmatig de Windows Update Site. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn.

  Installeer ook SpywareBlaster en Spywareguard.
  Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren.
  Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je hier.

  Marc

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.