Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijjackthis log

Anoniem
pastapappie
2 antwoorden
 • Wat is er allemaal onodig.  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 14:27:05, on 31-1-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  D:\WINDOWS\System32\smss.exe
  D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  D:\WINDOWS\system32\services.exe
  D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  D:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  D:\WINDOWS\Explorer.EXE
  D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  D:\WINDOWS\System32\khpnrzj.exe
  D:\Program Files\DSB\dsb.exe
  D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  D:\Program Files\VVSN\VVSN.exe
  D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  D:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp
  D:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\navapp.exe
  D:\WINDOWS\system32\Indexindicator.exe
  D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  D:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
  D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  D:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe
  D:\Program Files\NaviSearch\bin\nls.exe
  D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  D:\Program Files\LightSurf\Common\IconMgr.exe
  D:\Program Files\LightSurf\Color Indicator\TICIcon.exe
  D:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  D:\Program Files\Emerald PopStop\ETIPopStop.exe
  D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  D:\Program Files\CashBack\bin\cashback.exe
  D:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe
  D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\DOCUME~1\BOBVAN~1\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 3 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://l/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: TwaintecObj Class - {000020DD-C72E-4113-AF77-DD56626C6C42} - D:\WINDOWS\twaintec.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {83DE62E0-5805-11D8-9B25-00E04C60FAF2} - D:\WINDOWS\2_0_1browserhelper2.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - D:\Program Files\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: brdg Class - {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll
  O2 - BHO: NLS UrlCatcher Class - {AEECBFDA-12FA-4881-BDCE-8C3E1CE4B344} - D:\WINDOWS\system32\nvms.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NavHelper Class - {C1E58A84-95B3-4630-B8C2-D06B77B7A0FC} - D:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\NHelper.dll
  O2 - BHO: CB UrlCatcher Class - {CE188402-6EE7-4022-8868-AB25173A3E14} - D:\WINDOWS\system32\mscb.dll
  O2 - BHO: Url Catcher - {CE31A1F7-3D90-4874-8FBE-A5D97F8BC8F1} - D:\Program Files\Bargain Buddy\bin2\apuc.dll (file missing)
  O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - D:\WINDOWS\system32\msbe.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - D:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] D:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "D:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load
  O4 - HKLM\..\Run: [spzxpnzr] D:\WINDOWS\System32\khpnrzj.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DSB] D:\Program Files\DSB\dsb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "D:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [VVSN] D:\Program Files\VVSN\VVSN.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "D:\Program Files\Kazaa Lite K++\kpp.exe" "D:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [satmat] D:\WINDOWS\satmat.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [REAL] D:\Program Files\REAL\realjbox.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [navapp] D:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\navapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Indexindicator] D:\WINDOWS\system32\Indexindicator.exe /check
  O4 - HKLM\..\Run: [MEMreaload] D:\Program Files\ServicePackFiles\MEMreaload.exe /checkmouse /updateratio
  O4 - HKLM\..\Run: [Suite] D:\WINDOWS\system32\SuiteOffices.exe /cleandb
  O4 - HKLM\..\Run: [Reload] D:\Program Files\ServicePackFiles\reload.exe /reloadenterpice
  O4 - HKLM\..\Run: [Diesel] D:\WINDOWS\system32\Recalculate.exe /reloadenterpice
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "D:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "D:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [farmmext] D:\WINDOWS\farmmext.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] D:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LocalProxy] D:\Program Files\LocalProxy\proxy4free.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - Startup: Emerald PopStop.lnk = ?
  O4 - Global Startup: gwum.lnk = D:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = D:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Lightsurf.lnk = D:\Program Files\LightSurf\Common\IconMgr.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = D:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = D:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by18fd.bay18.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {928626A3-6B98-11CF-90B4-00AA00A4011F} (SurroundVideoCtrl Object) - http://autos.msn.com/components/ocx/survid/MSSurVid.cab
  O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} (brdg Class) - http://www2.flingstone.com/cab/2000XP/CDTInc/bridge-c5.cab
  O18 - Protocol: cetihpz - {CF184AD3-CDCB-4168-A3F7-8E447D129300} - D:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hpuiprot.dll
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: ISEXEng - Unknown - D:\WINDOWS\System32\angelex.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ZESOFT - Unknown - D:\WINDOWS\zeta.exe
 • Sla HijackThis op in een eigen map. Niet op je bureaublad of in je Temp-files. HijackThis maakt namelijk backups in de map waar het opgestart wordt.

  Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's:
  Twaintech
  Bullseye network

  Scan nadien de computer met een geupdate Ad-aware SE. Instructies vind je hier.

  Download en installeer de VX2 Cleaner: http://download.lavasoft.de.edgesuite.net/public/plvx2cleaner.exe
  Start Ad-aware.
  Klik op de knop "Add-ons".
  Selecteer de VX2 Cleaner en klik op de knop "Uitvoeren".
  Als de computer niet geïnfecteerd is met deze malware, klik je op de knop "Close".
  Als de computer wel geïnfecteerd is doe je het volgende:
  Klik op de knop "Clean System".
  Start de computer opnieuw.
  Scan de computer met een geupdate Ad-Aware.
  Verwijder alle VX2 objecten die gevonden worden.
  Start de computer opnieuw.
  Gebruik opnieuw de VX2 Cleaner om te controleren of alle bestanden verwijderd zijn.

  Reboot de computer, run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.