Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hotmail spyware, zie HIJ-log

Anoniem
M@rc
7 antwoorden
 • Van Hotmail kreeg ik het bericht, omdat ik niet kan inloggen, dat er mogelijk spyware aanwezig zou zijn. Gecontroleerd met Adaware, Spybot en Spysweeper, maar niets gevonden.
  Zou 1 van jullie naar mijn log kunnen kijken en mij willen berichten?
  Met dank voor de moeite!!
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 21:02:04, on 6-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe
  C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
  C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe
  C:\DU Meter\DUMeter.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\sony\usbsircs\usbsircs.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\DOCUME~1\Rob\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://tiscali.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://tiscali.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\DU Meter\DUMeter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: wkcalrem.LNK = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe
  O4 - Global Startup: Remocon Driver.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZS
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
  O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Controller - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\halsv.exe
  O23 - Service: Sony TV Tuner Manager - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
  O23 - Service: Sony SPTI Service - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe
  O23 - Service: SymWMI Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe
  O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (HTTP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
  O23 - Service: VAIO Media Video Server (UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  _________________
  questions and solutions, that´s the goal
 • Deze fixen:
  [b:c4d602debb]
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZS
  [/b:c4d602debb]
 • Bedankt, zal ik doen. Nog even een vraag, ik zie 5x C:\windows\system32\svchost.exe, is dat goed?
  Moeten de door jouw opgegeven zaken eigenlijk niet worden gevonden door; Adaware/spybot of spysweeper?
 • Hallo Zlatan,

  svchost.exe wordt ook wel eens gebruikt in het malware-wereldje.
  In jouw processenlijst staat vijf maal c:\windows\system32\svchost.exe en dat is volkomen normaal. Oorzaak is het services-verhaal.
  Wanneer een service gestart wordt, kan dit op 2 manieren gebeuren: door windows via een uitvoerbaar bestand, of door svchost.exe.
  Services die gestart worden door svchost.exe zijn ondergebracht in servicegroepen. In welke groep de service zich bevindt wordt vastgelegd in het register. De meeste groepen bevatten meer dan één service.
  Wordt een service uit zo'n groep gestart dan starten alle services van die groep mee op.
  Voor elke servicegroep die gestart wordt, verschijnt er een svchost.exe in de processenlijst.
  Bij jouw zullen dus vijf servicegroepen gestart zijn wat resulteert in vijf maal svchost.exe in de processenlijst.
  Niks om je zorgen over te maken.

  groeten,
  Marc
 • [quote:d07c2ee092="Zlatan"]
  Moeten de door jouw opgegeven zaken eigenlijk niet worden gevonden door; Adaware/spybot of spysweeper?[/quote:d07c2ee092]
  Beide sleutels behoren toe aan MyWebSearch. Mogen echt weg.
  Het kan zijn dat de anti-spywareprogramma's het niet volledig verwijderen.
 • Marc,
  1) Erg bedankt voor je uitgebreide uitleg, "zo leren we iedere keer weer"
  2) t.a.v. die twee sleutels, op zich blijkbaar zeer merkwaardig dat de drie door mij genoemde programma´s dat niet hebben ontdekt.
  Zlatan
 • Het is 1 van de soorten Spyware die zichzelf continu updaten om te zorgen dat ze altijd de nieuwste versie hebben, en op deze manier dus ook wanneer er een nieuwere versie van Spybot of Ad-Aware komt vrij snel weer hieromheen kunnen komen. Net als andere virussen die zichzelf updaten via internet of zich herschrijven om maar om virusscanners te kunnen komen.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.