Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Winis ???

Anoniem
Maarten60
15 antwoorden
 • Volgens mij hebben wij last van het winis virus (SPAM). Ik krijg het niet weg. Kan iemand de HiJack log bekijken?

  Dank,
  Maarten
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 21:50:54, on 15-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\winis.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  C:\Program Files\KillaFing3\KillaFing3.exe
  F:\Downloads\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {7C0D0F1A-AA1F-4F43-94EC-3F88651C8C7F}} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {7C0D0F1A-AA1F-4F43-94EC-3F88651C8C7F} - C:\Program Files\KillaFing3\KillaFing3.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program Files\Kazaa Lite K++\kpp.exe" "C:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp" /SYSTRAY
  O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Nuria.lnk = C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1092998101859
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: iPod-service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Start de computer in veilige modus.
  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:ed10d55497]
  O2 - BHO: (no name) - {7C0D0F1A-AA1F-4F43-94EC-3F88651C8C7F}} - (no file)

  O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
  [/b:ed10d55497]

  Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\system32\winis.exe

  Herstart de computer en maak een nieuwe hijackthislog post deze.

  Ga naar start - Uitvoeren en tik in:
  [code:1:ed10d55497]
  regedit /e c:\regkey.txt "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OLE\update"
  [/code:1:ed10d55497]
  Zoek het bestand c:\regkey.txt
  Post de inhoud van dit bestand ook.
 • Marc,

  De gevraagde correcties doorgevoerd. Ik kan de file winis.exe nergens vinden!!!! Het probleem lijkt verdwenen want mijn firewall geeft geen indicatie dat het process winis.exe naar buiten wil.

  Het is wel vreemd dat geen van de scanners dit oppakt. :evil:

  Nog een laatste log.

  Dank voor je hulp,
  Maarten

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 22:23:50, on 15-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  F:\Downloads\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [anvshell] anvshell.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program Files\Kazaa Lite K++\kpp.exe" "C:\Program Files\Kazaa Lite K++\KazaaLite.kpp" /SYSTRAY
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Nuria.lnk = C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1092998101859
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\DefWatch.exe
  O23 - Service: iPod-service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec_Client_Security\Symantec AntiVirus\Rtvscan.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Maarten,

  Zie nog even mijn vorige post.
  Ik had nog iets toegevoegd net voor jouw post vrees ik. Kan je dat nog even doen?

  Alle verborgen bestanden weergegeven toen je naar het bestand zocht?
 • Hoi Marc,

  daar ben ik niet op ingesteld dat je de post nog veranderd. :wink:

  Het programmatje werkt niet. Ik kan de file regkey.txt niet vinden. Ik neem aan dat je de inhoud van de sleutel HKEY_CURRENT_USER\SOFTEWARE ETC wilt weten.

  die is win-xp REG_SZ winis.exe

  Overigens winis.exe komt op nog een paar plaatsen voor.

  Nog even beter gelezen. De gevraagde sleutel komt bij mij niet voor. Ik heb wel het volgende in de aanbieding.

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OLE]
  "win-xp"="winis.exe"

  Groet,
  maarten
 • Download de Registry Search Tool hier. Unzip en run het script. Krijg je een reactie van je antivirusprogramma dan moet je Script blocking uitschakelen in het anti-virusprogramma. In het Zoekveld geef je het volgende in:
  [b:8e7cd2cea5]
  winis.exe
  [/b:8e7cd2cea5]
  Post het resultaat.
 • Marc,

  Hierbij de resultaten.

  Maarten

  REGEDIT4
  ; RegSrch.vbs © Bill James

  ; Registry search results for string "winis.exe" 15-2-2005 22:55:50

  ; NOTE: This file will be deleted when you close WordPad.
  ; You must manually save this file to a new location if you want to refer to it again later.
  ; (If you save the file with a .reg extension, you can use it to restore any Registry changes you make to these values.)


  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole]
  "win-xp"="winis.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa]
  "win-xp"="winis.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe:*:Disabled:winis"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Lsa]
  "win-xp"="winis.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe:*:Disabled:winis"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
  "win-xp"="winis.exe"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe:*:Disabled:winis"

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"="winis"

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\Software\Microsoft\OLE]
  "win-xp"="winis.exe"

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603]
  "001"="winis.exe"

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"="winis"

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
  "win-xp"="winis.exe"

  [HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"="winis"
 • Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  [code:1:e3ef5ccf57]
  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole]
  "win-xp"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa]
  "win-xp"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Lsa]
  "win-xp"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
  "win-xp"=-

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"=-

  [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"=-

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\Software\Microsoft\OLE]
  "win-xp"=-

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603]
  "001"=-

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"=-

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-1644491937-117609710-725345543-1004\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]
  "win-xp"=-

  [HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache]
  "C:\\WINDOWS\\system32\\winis.exe"=-
  [/code:1:e3ef5ccf57]
  Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

  Geef een nieuwe zoekopdracht naar winis.exe. Meldt het resultaat.
 • Ik heb de fix op het register doorgevoerd.

  Een nieuwe zoekopdracht naar winis.exe geeft geen resultaten. Maar ik neem aan dat je dat ook verwacht had.

  Is alles zo opgelost?? :)

  Groet,
  Maarten
 • Inderdaad Maarten dat was de bedoeling, en dat had ik ook verwacht. :P

  Maak je Temp-map leeg: Start - Uitvoeren tik in: %TEMP%.
  Selecteer alle bestanden in deze map en verwijder ze.

  Ledig de map met tijdelijke internetbestanden: Configuratiescherm - Internetopties - tabblad Algemeen - klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  Maak je Prullenbak leeg.

  Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
  Systeemherstel uitschakelen.

  En dan zou echt alles weg moeten zijn.

  groeten,
  Marc :wink:
 • M@rc,

  Dank voor de service. Het probleem lijkt verdwenen.

  Groet,
  maarten
 • Graag gedaan Maarten.
 • Hoi Marc,

  Het virus was toch hardnekkiger dan ik gisteren dacht. :evil:

  Deze morgen was winis weer terug.
  Na wat speuren de bron van de infectie gevonden. In mijn geval was het een file met de naam handcuffs.pif (?). Het lijkt een shortcut naar een MS-DOS file maar moet wat anders zijn want de grootte is 155k!!

  Via google een link gevonden naar Symantec. (http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.bropia.l.html). Het blijkt een vorm van de bropia worm te zijn. Op de symantec site is een removal tool te vinden. Na het runnen van deze tool is de worm gevonden en verwijderd.

  Het leek me goed om dat nog even te melden. Nogmaals dank voor je hulp.

  Maarten
 • [quote:84f57a6942="Maarten60"]In mijn geval was het een file met de naam handcuffs.pif (?).[/quote:84f57a6942]
  Voortaan niet meer zo klikgraag zijn met MSNlinks:
  http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1010180

  KAV en antivir pakken hem ondertussen, voor de andere scanners moet je nog even geduld hebben ;)

  ik zal in dat topic trouwens even posten dat die tool inderdaad werkt :)
 • Symantec geeft idd wat meer info dan Sophos, waar ik mijn info haalde.
  Dank voor de feedback Maarten en webspider.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.