Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logje

Anoniem
None
12 antwoorden
 • kan dit logje even bekeken worden en gezegt worden wat er niet klopt..

  alvast bedankt.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:45:52, on 17-2-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe
  C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSI\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\PROGRA~1\MSI\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE
  C:\Program Files\MSI\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
  C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\hijack this\HijackThis.exe

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\PROGRA~1\Softwin\BITDEF~1\bdmcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\\bdoesrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdnagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\\bdswitch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [RivaTuner] "C:\Program Files\RivaTuner\RivaTuner.exe" /T
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Valve\Steam\\Steam.exe -silent
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program Files\MSI\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\MSI\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\MSI\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15009/CTSUEng.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1108410350406
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15010/CTPID.cab
  O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\MSI\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
 • O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

  Deze 2 ken je zo en zo al laten fixen
 • das m'n virusscanner :-?
 • hij zegt (file missing) maar wacht anders maar ff op een antwoord van iemand anders
 • das idd een beetje vreemd.. maar het is toch echt mijn virus scanner….en die is gewoon geladen enzo…
 • De "file missings" staan allemaal tusen de actieve processen. Ik zou ze dus zeker niet (laten) fixen. :wink:
 • dat dacht ik dus ook:p maar stonden er nog andere vreemde dingen tussen of niet?
 • [quote:679e37de3d="royzwiers"]dat dacht ik dus ook:p maar stonden er nog andere vreemde dingen tussen of niet?[/quote:679e37de3d]
  Vertel eerst eens waarom je de log post..
  Wat de problemen zijn…
  (voor we hele log gaan doorspitten)
 • Het services verhaal klopt ook niet helemaal in HT. De bedoeling is dat Hijackthis bij het fixen de actieve service beëindigt en uitschakelt. En daar zijn momenteel ook wat problemen mee.
  De file missing was ook al een probleem in de vorige versie.
 • Het volgende valt mij bij de O23 regels die door Hijackthis als (file missing) worden opgegeven:

  De bestanden eindigen allemaal met een dubbel-quote "
  C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe[b:d58854c3d6]"[/b:d58854c3d6] /service (file missing)

  Ik heb nu ook het volgende gezien met (was al in V1.99.0):
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

  Het procentteken wordt gebruikt om een hexadecimal aan te geven, maar dan staat er bijv. %20 voor een spatie
  Er ontbreekt hier een spatie bij ProgramFiles terwijl dit in de directory-structuur aanwezig is als "Program Files"

  We moeten deze (file missing) maar niet repareren en snel hopen op een fix in versie 1.99.2

  Sjaak
 • [quote:194ab04d0e="steggel"]Het procentteken wordt gebruikt om een hexadecimal aan te geven, maar dan staat er bijv. %20 voor een spatie
  Er ontbreekt hier een spatie bij ProgramFiles terwijl dit in de directory-structuur aanwezig is als "Program Files"[/quote:194ab04d0e]
  In HTTP requests heb je gelijk. In windows echter:
  [code:1:194ab04d0e]C:\Documents and Settings\Administrator>echo %programfiles%
  C:\Program Files[/code:1:194ab04d0e]

  andere environment-variabelen:
  ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
  APPDATA=C:\Documents and Settings\<je loginnaam>\Application Data
  CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
  COMPUTERNAME=<computernaam>
  ComSpec=C:\WINNT\system32\cmd.exe
  HOMEDRIVE=C:
  HOMEPATH=\Documents and Settings\<je loginnaam>
  LOGONSERVER=\\<computernaam>
  NUMBER_OF_PROCESSORS=1
  OS=Windows_NT
  Os2LibPath=C:\WINNT\system32\os2\dll;
  Path=C:\WINNT\system32;C:\WINNT;C:\WINNT\System32\Wbem;
  PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
  PROCESSOR_ARCHITECTURE=x86
  PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 8 Stepping 1, AuthenticAMD
  PROCESSOR_LEVEL=6
  PROCESSOR_REVISION=0801
  ProgramFiles=C:\Program Files
  PROMPT=$P$G
  SystemDrive=C:
  SystemRoot=C:\WINNT
  TEMP=C:\DOCUME~1\<je username, 8.1-formaat>\LOCALS~1\Temp
  TMP=C:\DOCUME~1\<je username, 8.1-formaat>\LOCALS~1\Temp
  USERDOMAIN=<computernaam>
  USERNAME=<username>
  USERPROFILE=C:\Documents and Settings\<username>
  windir=C:\WINNT

  :)
 • Oops,

  %variabele% was ik even vergeten.

  Maar ik denk dat Hijackthis deze variabele niet omzet waardoor er een melding komt dat het bestand niet kan worden gevonden óf omdat er een dubbele quote achter de bestandsnaam staat.
  Als er in het programma de inhoud van een directory wordt uitgelezen en er wordt een vergelijking gedaan op alle characters, dan zal het resultaat negatief zijn (omdat er geen bestand bestaat dat eindigt op .exe" en dus volgt er een vermelding (file missing)

  Sjaak

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.