Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Spyware hijackthis log

Anoniem
smeenk
77 antwoorden
 • Problemen! lees hier dat een hijacklog nodig is om het op te kunnen lossen… wie kan me AUB helpen?

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 9:26:49, on 19-2-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  E:\PROGRAM FILES\PASSWORD MANAGER\ACCTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\MGACTRL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\COLOR\HGCCTL95.EXE
  E:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE
  C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\QDESK\MGAQDESK.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINSM32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\Monwow.exe
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LAVASOFT\AD-AWARE SE PERSONAL\AD-AWARE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE
  C:\PROGRAM FILES\OUTLOOK EXPRESS\MSIMN.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {2F801A68-246D-11D9-AC07-0020F8C577EE} - (no file)
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D38B2F81-8202-11D9-AC07-0020E584E4C7} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LOFF.DLL
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] E:\Program Files\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Control Center] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\mgactrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Color Control] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\Color\hgcctl95.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Diagnostic] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\diag\mgadiag.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EzAudioTray] C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE TRAYAPP
  O4 - HKLM\..\Run: [block buster] C:\WINDOWS\All Users\Desktop
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] E:\Program Files\Norton CleanSweep\csinject.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Matrox QuickDesk] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\QDesk\mgaqdesk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\RunServices: [Matrox QuickDesk] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\QDesk\mgaqdesk.exe
  O4 - HKCU\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\RunServices: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = E:\Program Files\Norton CleanSweep\Csinsm32.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O18 - Filter: text/html - {F9051B02-8256-11D9-AC07-0020D8CD7176} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LOFF.DLL
  O18 - Filter: text/plain - {F9051B02-8256-11D9-AC07-0020D8CD7176} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LOFF.DLL
 • Ik zie dat hijackthis.exe nog in je temp-map staat. Dit is geen goede plaats aangezien hijackthis backups maakt en die backups kunnen verwijderd worden zolang die in je tempmap blijven staan.
  Maak daarvoor een permanente map aan:
  Ga naar Deze Computer > C > Program Files. Klik op Bestand > Nieuw > Map. Noem deze map HijackThis.
  Plaats nu de HijackThis.exe in die map.

  Download en installeer CCleaner: http://www.ccleaner.com
  Nog niet gebruiken voor de rest!!

  Start HijackThis en verwijder de volgende items:
  [b:4b241068c6]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  O2 - BHO: (no name) - {2F801A68-246D-11D9-AC07-0020F8C577EE} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {D38B2F81-8202-11D9-AC07-0020E584E4C7} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LOFF.DLL

  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall

  O18 - Filter: text/html - {F9051B02-8256-11D9-AC07-0020D8CD7176} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LOFF.DLL
  O18 - Filter: text/plain - {F9051B02-8256-11D9-AC07-0020D8CD7176} - C:\WINDOWS\SYSTEM\LOFF.DLL
  [/b:4b241068c6]

  Als je dit gedaan hebt start je de computer op in veilige modus.
  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden, en verwijder de volgende bestanden of mappen indien aanwezig:

  C:\WINDOWS\SYSTEM\[b:4b241068c6]LOFF.DLL[/b:4b241068c6] <== dit bestand
  C:\WINDOWS\TEMP\[b:4b241068c6]SE.DLL[/b:4b241068c6] <== dit bestand

  Start CCleaner en druk op de knop opschonen, als CCleaner klaar is herstart je de computer en maak je een nieuw Hijacklog en plaats dat in je volgende bericht.

  Zorg dat je volgende HijackThislog met 1.99.1 gemaakt is: http://www.merijn.org/files/hijackthis.zip
 • Bedankt voor je tips… hierbij mijn nieuwe logfile

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:19:17, on 19-2-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  E:\PROGRAM FILES\PASSWORD MANAGER\ACCTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\MGACTRL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\COLOR\HGCCTL95.EXE
  E:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\QDESK\MGAQDESK.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINSM32.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\Monwow.exe
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  E:\PROGRAM FILES\WINZIP\WINZIP32.EXE
  C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] E:\Program Files\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Control Center] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\mgactrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Color Control] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\Color\hgcctl95.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Diagnostic] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\diag\mgadiag.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EzAudioTray] C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE TRAYAPP
  O4 - HKLM\..\Run: [block buster] C:\WINDOWS\All Users\Desktop
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] E:\Program Files\Norton CleanSweep\csinject.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Matrox QuickDesk] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\QDesk\mgaqdesk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = E:\Program Files\Norton CleanSweep\Csinsm32.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
 • Deze mag je nog verwijderen:

  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall

  En kijk even of deze weg is op je computer:

  C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL

  Zoniet ook weggooien.
 • Het bovenste is nu ook verwijderd. het bestand in windows/temp stond er niet… dit is mijn nieuwe logfile… hopelijk is alle snu ok?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 15:41:31, on 19-2-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  E:\PROGRAM FILES\PASSWORD MANAGER\ACCTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\MGACTRL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\COLOR\HGCCTL95.EXE
  E:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\QDESK\MGAQDESK.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINSM32.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\Monwow.exe
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  E:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\WINWORD.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\TEMP\HIJACKTHIS.EXE

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gmail.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] E:\Program Files\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Control Center] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\mgactrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Color Control] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\Color\hgcctl95.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Diagnostic] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\diag\mgadiag.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EzAudioTray] C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE TRAYAPP
  O4 - HKLM\..\Run: [block buster] C:\WINDOWS\All Users\Desktop
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] E:\Program Files\Norton CleanSweep\csinject.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Matrox QuickDesk] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\QDesk\mgaqdesk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = E:\Program Files\Norton CleanSweep\Csinsm32.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
 • Alles ziet er weer goed uit.
 • super dank!
 • Graag gedaan.
 • Kreeg toch weer rare dingen… nogmaals mijn log


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 18:13:21, on 19-2-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  E:\PROGRAM FILES\PASSWORD MANAGER\ACCTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\MGACTRL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\COLOR\HGCCTL95.EXE
  E:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\QDESK\MGAQDESK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINSM32.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\Monwow.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\LOADCLEAN.EXE
  C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  C:\WINDOWS\NRHELPH.EXE
  C:\WINDOWS\OPENSTRE.EXE
  C:\WINDOWS\STROPL.EXE
  C:\WINDOWS\STARLEST.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {8D821B81-82A1-11D9-AC07-00203AED103D} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BEOF.DLL
  O2 - BHO: sr - {5742F79A-1D91-42c4-990C-B46CF55A6478} - C:\WINDOWS\NOTFI.DLL
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] E:\Program Files\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Control Center] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\mgactrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Color Control] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\Color\hgcctl95.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Diagnostic] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\diag\mgadiag.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EzAudioTray] C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE TRAYAPP
  O4 - HKLM\..\Run: [block buster] C:\WINDOWS\All Users\Desktop
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\SYSTEM\twink64.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] E:\Program Files\Norton CleanSweep\csinject.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Matrox QuickDesk] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\QDesk\mgaqdesk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [cmsound] c:\windows\openstre.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [winltmpv] c:\windows\stropl.exe
  O4 - HKCU\..\RunOnce: [Shockwave 10] "C:\WINDOWS\SYSTEM\Macromed\Shockwave 10\swinit.exe"
  O4 - HKCU\..\RunServicesOnce: [Shockwave 10] "C:\WINDOWS\SYSTEM\Macromed\Shockwave 10\swinit.exe"
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = E:\Program Files\Norton CleanSweep\Csinsm32.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O18 - Filter: text/html - {8D821B80-82A1-11D9-AC07-002055A1B5A6} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BEOF.DLL
  O18 - Filter: text/plain - {8D821B80-82A1-11D9-AC07-002055A1B5A6} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BEOF.DLL
 • Download appinit.bat.
  Run het bestand niet uit de zip-map, maar unzip het naar je desktop.
  Even verschijnt er een dosbox en dan wordt er een bestandje aangemaakt dat windows.txt noemt.
  Post dat in je volgende bericht.

  Ik zie er trouwens ook een nieuwe infectie tussen, hoe doe je dat zo vlug????
 • hoe kan ik dat makkelijk posten?
 • nieuwe infectie?? :S grmpf! ik doe niets raars!

  Volgens mij werkt het appinit niet. ik heb het op mijn desktop gezet en wil het draaien en krijg dan het volgende:
  C:\windows\desktop>reg save "HKLM\software\microsoft\windows nt\currenVersion\windows" windows1.hiv

  C:\windows\desktop>ren windows1.hiv windows.txt
  het bestand is niet gevonden - windows1.hiv
 • ging wat fout heb nu het bericht meerdere keren per ongeluk geplaatst
 • nieuwe infectie?? :S grmpf! ik doe niets raars!

  Volgens mij werkt het appinit niet. ik heb het op mijn desktop gezet en wil het draaien en krijg dan het volgende:
  C:\windows\desktop>reg save "HKLM\software\microsoft\windows nt\currenVersion\windows" windows1.hiv

  C:\windows\desktop>ren windows1.hiv windows.txt
  het bestand is niet gevonden - windows1.hiv
 • Download en installeer CWShredder: http://www.intermute.com/spysubtract/cwshredder_download.html
  Nog niet gebruiken.

  Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.

  [code:1:d12a04dc5a]
  REGEDIT4

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/html]

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\PROTOCOLS\Filter\text/plain]

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8D821B80-82A1-11D9-AC07-002055A1B5A6}]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8D821B81-82A1-11D9-AC07-00203AED103D}]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8D821B81-82A1-11D9-AC07-00203AED103D}]


  [/code:1:d12a04dc5a]

  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:d12a04dc5a]
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  O2 - BHO: (no name) - {8D821B81-82A1-11D9-AC07-00203AED103D} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BEOF.DLL
  O2 - BHO: sr - {5742F79A-1D91-42c4-990C-B46CF55A6478} - C:\WINDOWS\NOTFI.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [ControlPanel] C:\WINDOWS\SYSTEM\twink64.exe internat.dll,LoadKeyboardProfile
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\WINDOWS\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  O4 - HKCU\..\Run: [cmsound] c:\windows\openstre.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [winltmpv] c:\windows\stropl.exe

  O18 - Filter: text/html - {8D821B80-82A1-11D9-AC07-002055A1B5A6} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BEOF.DLL
  O18 - Filter: text/plain - {8D821B80-82A1-11D9-AC07-002055A1B5A6} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BEOF.DLL
  [/b:d12a04dc5a]

  Verwijder de volgende bestanden indien aanwezig:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\BEOF.DLL
  c:\windows\stropl.exe
  c:\windows\openstre.exe
  C:\WINDOWS\TEMP\SE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\twink64.exe
  C:\WINDOWS\NOTFI.DLL

  Verwijder alle bestanden in deze map: C:\WINDOWS\TEMP
  Start CWShredder en verwijder alles wat het vind.

  Dubbelklik op fix.reg en laat de wijzigingen aan je register toevoegen.


  Reboot de computer.
  Doe een onlinescan: http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp

  run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • ik kreeg een foutmelding toen ik op http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp wilde doen.

  Hier nogmaals logfile


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:52:06, on 19-2-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\SYMTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCSETMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCEVTMGR.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON UTILITIES\NPROTECT.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MESSENGER PLUS! 3\MSGPLUS.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYMANTEC SHARED\CCAPP.EXE
  E:\PROGRAM FILES\PASSWORD MANAGER\ACCTMGR.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\MGACTRL.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\COLOR\HGCCTL95.EXE
  E:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMPA.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE
  C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MATROX MGA POWERDESK\QDESK\MGAQDESK.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\CSINSM32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  E:\PROGRAM FILES\NORTON CLEANSWEEP\Monwow.exe
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.OCX
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton Antivirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AcctMgr] E:\Program Files\Password Manager\AcctMgr.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Control Center] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\mgactrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Color Control] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\Color\hgcctl95.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Matrox Diagnostic] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\diag\mgadiag.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EzAudioTray] C:\WINDOWS\EZAUDIO.EXE TRAYAPP
  O4 - HKLM\..\Run: [block buster] C:\WINDOWS\All Users\Desktop
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SymTray - Norton SystemWorks] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SymTray.exe "Norton SystemWorks"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ScriptBlocking] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Script Blocking\SBServ.exe" -reg
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccSetMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ccEvtMgr] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe"
  O4 - HKLM\..\RunServices: [NPROTECT] E:\Program Files\Norton Utilities\Nprotect.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] E:\Program Files\Norton CleanSweep\csinject.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Matrox QuickDesk] C:\Program Files\Matrox MGA PowerDesk\QDesk\mgaqdesk.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE" /background
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = E:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Startup: CleanSweep Smart Sweep-Internet Sweep.lnk = E:\Program Files\Norton CleanSweep\Csinsm32.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\PROGRAM FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL/cmbacklinks.html
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
 • Laat de volgende entry:

  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.exe

  is controleren bij http://virusscan.jotti.org/

  LET OP ik heb het over SysTray.exe en niet systray

  Verwacht een trojan, als dat zo is verwijderen en dan de onlinescan bij housecall.
  Surf ook even een half uurtje over internet om te weten of de about blank terug komt.
 • en hoe doe ik dat? ik kan op die site bladeren maar waar kan ik
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.exe vinden?
 • Het bestand SysTray.exe staat in C:\WINDOWS\SYSTEM

  Dus laat dat scannen
 • nu kanik systray wel vinden maar niet SysTray.exe. Ik zoek onder Start zoeken bestanden mappen. De systray die ik kan vinden zit in c:\windows\system en msdosnaam: SYSTRAY.EXE

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.