Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

trage connectie vlgs Speedtest

Anoniem
Zlatan
6 antwoorden
  • regelmatig laat ik de connectie controleren. Deze is de laatste dgn ongelooflijk traag. Wil iemand zo vriendelijk zijn even naar bijgaande log te kijken, misschien zit daar iets? Met dank alvast!! Moet ik soms ok iets doen aan "al die running processes"?
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 23:25:10, on 27-2-2005
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
    C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
    C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
    C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
    C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe
    C:\DU Meter\DUMeter.exe
    C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
    C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
    C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
    C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
    C:\Program Files\sony\usbsircs\usbsircs.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
    C:\WINDOWS\System32\cisvc.exe
    C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
    C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
    C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
    C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
    C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
    C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe
    C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
    C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
    C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe
    C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
    C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe
    C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
    C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
    C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
    C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
    C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
    C:\WINDOWS\System32\alg.exe
    C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
    C:\Program Files\MailWasher\MailWasher.exe
    C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
    C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://tiscali.nl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.club-vaio.sony-europe.com
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://tiscali.nl
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
    O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
    O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
    O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ezShieldProtector for Px] C:\WINDOWS\System32\ezSP_Px.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\PROGRA~1\LavaSoft\AD-AWA~1\Ad-Watch.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\DU Meter\DUMeter.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [Nuria] C:\Program Files\Nuria\Nuria.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
    O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
    O4 - Startup: WKCALREM.LNK = C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkCalRem.exe
    O4 - Global Startup: Remocon Driver.lnk = ?
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.club-vaio.sony-europe.com
    O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
    O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
    O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
    O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
    O16 - DPF: {2359626E-7524-4F87-B04E-22CD38A0C88C} (ICSScannerLight Class) - http://download.zonelabs.com/bin/free/cm/ICSCM.cab
    O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
    O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
    O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe
    O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
    O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
    O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
    O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
    O23 - Service: Sony TV Tuner Controller - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\halsv.exe
    O23 - Service: Sony TV Tuner Manager - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\giga pocket\RM_SV.exe
    O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\Sptisrv.exe
    O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
    O23 - Service: VAIO Media Music Server (VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\vaio media music server\SSSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Music Server (file missing)
    O23 - Service: VAIO Media Music Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\sv_httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="Applications\MusicServer\HTTP (file missing)
    O23 - Service: VAIO Media Music Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-MusicServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
    O23 - Service: VAIO Media Photo Server (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\sony\photo server\appsrv\PhotoAppSrv.exe
    O23 - Service: VAIO Media Photo Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-PhotoServer-HTTP /RegRoot="Software\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\PhotoServer\HTTP (file missing)
    O23 - Service: VAIO Media Photo Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-PhotoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
    O23 - Service: VAIO Media Video Server (VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer) - Unknown owner - C:\Program Files\sony\giga pocket\GPVSvr.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-AppServer /DisplayName="VAIO Media Video Server (file missing)
    O23 - Service: VAIO Media Video Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-VideoServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media Platform\2.0" /RegExt="\Applications\VideoServer\HTTP (file missing)
    O23 - Service: VAIO Media Video Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-VideoServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\sony shared\vaio media platform\UPnPFramework.exe
    O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  • deze kan weg:
    O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

    edit: dubbelpost blijkbaar
  • Dubbelpost zie http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=140257 :evil:
  • [quote:eb6a60b87d="taco78"]Dubbelpost zie http://forum.computertotaal.nl/phpBB/viewtopic.php?t=140257 :evil:[/quote:eb6a60b87d]
    Kan mij in deze opmerking met verwijzing echt niet vinden!! :x
  • Kijk nu is dan?
    Hou het voortaan bij 1 topic want ik vind het er erg op elkaar lijken, het voorkomt een hoop ergenis en ellende
  • [quote:b77fa4dcec="taco78"]Kijk nu is dan?
    Hou het voortaan bij 1 topic want ik vind het er erg op elkaar lijken, het voorkomt een hoop ergenis en ellende[/quote:b77fa4dcec]
    Je hebt gelijk, excuses, zal er extra op attent zijn! :(

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.