Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

wil iemand deze Hijack log bekijken?

Anoniem
diabolo
3 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:43:22, on 10-3-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb01.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\FinePixViewer\QuickDCF.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Documents and Settings\Kris\Mijn documenten\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://64.124.210.131/index.php?qq=
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://64.124.210.131/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://64.124.210.131
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://64.124.210.131/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://64.124.210.131/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://64.124.210.131/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://64.124.210.131/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: ohb - {22B720C7-5FA6-40A8-9F8F-8584BF669690} - C:\WINDOWS\System32\trgen.dll
  O2 - BHO: ohb - {4D568F0F-8AC9-40AB-88B7-415134C78777} - C:\WINDOWS\System32\winb2s32.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS\System32\t.dll
  O3 - Toolbar: Begin2Search.com Bar - {52FE5233-367C-4EFB-BDD7-0BE4D212C107} - C:\WINDOWS\System32\winb2s32.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb01.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Exif Launcher.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
  O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\grlyoja.exe
  O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/156cf5c88794159f5716/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
 • Ik zal kijken of ik een recept kan uitschrijven voor deze PC.
  Er staat nl Begin2Search en FreshBar bar op die niet alleen via hijackthis kunnen worden verwijderd.

  Sjaak
 • Kijk of je het proces host.exe kan beëindigen (CTRL-ALT-DEL) en dan onder het tabblad processen.

  copieer de volgende regel:
  [b:61030979c1]regsvr32 /u C:\Windows\System32\winb2s32.dll
  [/b:61030979c1]
  Klik op Start -> Uitvoeren: plak nu de regel (CTRL-V)

  Copieer de volgende code naar notepad:
  [code:1:61030979c1]
  REGEDIT4

  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.dbi.1]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.dbi]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.iiittt.1]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.iiittt]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.momo.1]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.momo]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.ohb.1]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.ohb]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.amo.1]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\winb2s.amo]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{52FE5233-367C-4EFB-BDD7-0BE4D212C107}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{07E9CDF4-20D2-46B1-B681-663968F527CE}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{7C5E5671-7A1D-4AE8-91F0-496ADF2825F7}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{4D568F0F-8AC9-40AB-88B7-415134C78777}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{09C14745-90FD-42D1-9276-4924D7DBC274}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{081DE2F6-927B-4AA9-88C1-F531C9387383}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{A797A41D-F9F0-4A32-B9B5-AF927CB5AE54}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{B12508AD-CA55-4238-8DB3-55808BA6915A}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{F912C325-5B26-4AD6-BF39-84370833E972}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{BF7CB2C3-55B6-44C1-9615-920D004C27F7}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{6FE4AADF-EDAC-4037-9164-0B60179A4F12}]
  [-HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{17973BD7-959C-4D8A-8B2F-AB200E20A75E}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.amo]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.amo.1]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.iiittt]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.iiittt.1]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.momo]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.momo.1]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.ohb]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\dsktrf.ohb.1]
  [-HKEY_ALL_USERS\Software\_dsktptr]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6024FCD5-91FC-4DC7-8481-63EABD5051D8}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CB5B2BC6-F957-4D8A-BE67-83F3EC58BA01}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E4776F3A-6936-4A9C-B2DA-E57C239FD2F8}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FF81672F-13FF-401F-8662-6E895C564CC4}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CB5B2BC6-F957-4D8A-BE67-83F3EC58BA01}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{4D568F0F-8AC9-40AB-88B7-415134C78777}]
  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\code store database\distribution units\{07e9cdf4-20d2-46b1-b681-663968f527ce}\winb2s.dbi.1]
  [-HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\aaa_soft][/code:1:61030979c1]
  Sla dit op het bureaublad met de naam fixme.reg
  Opslaan als type: [b:61030979c1]Alle bestanden[/b:61030979c1]

  Start dit bestand nog niet op!

  Print onderstaande tekst uit want de PC moet in VEILIGE mode worden herstart en dan heb je geen internet om dit te bekijken.

  Herstart de PC in VEILIGE MODE. Dat is op F8 als de computer weer gaat opstarten.

  Start nu hijackthis en selecteer de volgende items:

  [b:61030979c1]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer,(Default) = http://64.124.210.131/index.php?qq=
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://64.124.210.131/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://64.124.210.131
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://64.124.210.131/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://64.124.210.131/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://64.124.210.131/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://64.124.210.131/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://64.124.210.131/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - {8952A998-1E7E-4716-B23D-3DBE03910972} - (no file)
  O2 - BHO: ohb - {22B720C7-5FA6-40A8-9F8F-8584BF669690} - C:\WINDOWS\System32\trgen.dll
  O2 - BHO: ohb - {4D568F0F-8AC9-40AB-88B7-415134C78777} - C:\WINDOWS\System32\winb2s32.dll
  O3 - Toolbar: FreshBar - {06ABAA2D-34AB-4902-A326-409BD9B9A7A5} - C:\WINDOWS\System32\t.dll
  O3 - Toolbar: Begin2Search.com Bar - {52FE5233-367C-4EFB-BDD7-0BE4D212C107} - C:\WINDOWS\System32\winb2s32.dll
  O16 - DPF: {10000000-1000-0000-1000-000000000000} - file://C:\Program Files\Internet Explorer\grlyoja.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/156cf5c88794159f5716/netzip/RdxIE601.cab
  [/b:61030979c1]

  Sluit nu alle vensters behalve hijackthis en klik op "Fix checked"

  Verwijder nu de volgende bestanden:
  Zorg dat je ook de systeembesturings- en verborgen bestanden kunt zien.

  C:\Windows\System32\t.dll
  C:\Windows\System32\winb2s32.dll
  C:\Windows\System32\dsktrf.dll
  C:\Windows\System32\reg6523.exe
  C:\Windows\System32\trgen.dll
  C:\Windows\System32\b2s_cache\ (gehele directory)
  C:\Windows\downloaded program files\winb2s32.inf
  C:\Program Files\Internet Explorer\grlyoja.exe

  Zoek en verwijder ook nog de volgende bestanden:
  host.exe, menu.txt en date.dat (mogelijk ook in C:\Windows\System32)
  Voer nu het bestand fixme.reg uit.
  Laat te aan het register toevoegen.

  Herstart de computer en maak een nieuw log met hijackthis en post dat.
  Geef ook aan welke bestanden je niet kon verwijderen.

  Sjaak

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.