Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Op nieuwe computer meteen al wat rommel

Anoniem
None
16 antwoorden
 • oke bednakt.
 • Met AdAware en Spybot rommel onderschept van Alexa.

  Willen jullie mijn log even nazien voor de zekerheid?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:41:52, on 12-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\tp4serv.exe
  C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
  C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
  C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe
  C:\WINDOWS\system32\tp4ex.exe
  C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\WINDOWS\system32\tp4cross.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe
  C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Javasoft\JRE\1.3.1\bin\javaw.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3Tray2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4serv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe irprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [BMMGAG] RunDll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\pwrmonit.dll,StartPwrMonitor
  O4 - HKLM\..\Run: [BMMLREF] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\BMMLREF.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TPKMAPMN] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapMn.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TP4EX] tp4ex.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "c:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [TomcatStartup] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\hpbpsttp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\Wtablet\TabUserW.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ibmpmsvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: QCONSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\System32\Tablet.exe

  Bedankt alvast!
 • Tip gebruik ook eens waschandgo: http://www.abelssoft.de/engl/washandgo.htm
 • Die rommel valt best mee hoor.

  Je bedoeld dat Spybot deze fout gaf:
  [code:1:9624d635d4]Alexa Related: What's related link (Vervang bestand, nothing done)
  C:\WINDOWS\Web\related.htm [/code:1:9624d635d4]
  Er is niets mis mee. Voor meer informatie verwijs ik je naar deze site:
  http://www.imilly.com/alexa.htm

  Er worden standaard wat programma's gestart.
  Geen virus of trojan daarbij.

  Behalve anti-virus is het belangrijk om een Firewall te installeren.

  Sjaak
 • Ja oke maar met dat programma maak u de map temp en nog meer van zulk soort dingen schoon kan goed helpen.
 • [quote:d906356cf5="steggel"]Die rommel valt best mee hoor.

  Je bedoeld dat Spybot deze fout gaf:
  [code:1:d906356cf5]Alexa Related: What's related link (Vervang bestand, nothing done)
  C:\WINDOWS\Web\related.htm [/code:1:d906356cf5]
  Er is niets mis mee. Voor meer informatie verwijs ik je naar deze site:
  http://www.imilly.com/alexa.htm

  Er worden standaard wat programma's gestart.
  Geen virus of trojan daarbij.

  Behalve anti-virus is het belangrijk om een Firewall te installeren.

  Sjaak[/quote:d906356cf5]

  Dat klopt dat Spybot die fout aangaf. Maar AdAware gaf nog ongeveer veertien andere entries aan van Alexa, o.a. in het register.

  Ik heb de firewall van Windows aan staan, is dat niet genoeg?
 • ja maar dat washandgo verwijderd onder anderen legen mappen dus ik hoop voor u als u het doet dat het daarmee weg gaat.
 • Of het nou kwaad kan of niet, één ding staat vast: het is een vorm van Adware! En het allerergste is nog wel dat het standaard en zonder te vragen met WinXP meegeïnstalleerd wordt. Je zou ze toch daar in Redmond!!!!

  Jim
 • Dat is ook zo maar ik heb bij ad-awere steeds:
  Leverancier:MRU List
  Categorie:Unknown
  Objecttype:MRU RegReference
  Grootte:-
  Locatie:software\microsoft\direct3d\mostrecentapplication\
  Laatste activiteit:
  Risiconiveau:Verwaarloosbaar
  TAC-index:0
  Commentaar:most recent application to use microsoft direct3d
  Beschrijving:Most Recently Used List.
  Maar hoe krijg ik die weg dat ze er nooit meer zijn.
 • Eerst nog even een antwoord aan diana: De Windows- (of elke andere) Firewall houdt dat niet tegen want het is gewoon een onderdeel van Windows en gaat via IE naar buiten en naar binnen. Als je er van af wilt moet je het dus van je pc verwijderen, met XP Antispy bijvoorbeeld. Die heeft daar (o.a.) een speciale functie voor.

  http://www.xp-antispy.org/

  En misschien is dat ook de oplossing voor JZN

  Jim
 • Maar hoe kan het dat het er soms 5 zijn en dan weer 15 ????
 • Soms 5 en soms 15? 5 en 15 wat? Kortom waar heb je het precies over JZN?

  Jim
 • Dat ik die iederen keer moet wissen. en het er soms meer en soms minder zijn.
 • Oh, maar dat klopt ook wel. AdAware geeft dat aan als "MRU-List" (Most Recently Used) maar dat heeft niets met Ad- of Spyware te maken. Dat is gewoon de lijst van Onlangs Geopende Documenten die Windows in het register bijhoudt en die je ook in het startmenu tegenkomt en waarvan AdAware je de mogelijkheid geeft om die te wissen. Zie ook het plaatje hieronder:

  [img:44ac028ca5]http://home.hccnet.nl/g.van.zweeden/AdAware.GIF[/img:44ac028ca5]

  Dus totaal geen reden tot zorg!!!

  Jim
 • nee oke maar kan je die ook uitzetten dat hij het over het hoofd ziet zeg maar.
 • Jazeker kan dat.

  Klik in het AdAware-hoofdvenster op het tandwiel (zie plaatje 1). Klik in het verschijnende venster aan de linkerkant op "Advanced" en haal vervolgens het vinkje weg bij "Include negligible object information" (zie beide plaatje 2). In het vervolg slaat hij die punten dan over.

  Jim


  Plaatje 1:
  [img:5244a68618]http://home.hccnet.nl/g.van.zweeden/AW1.GIF[/img:5244a68618]


  Plaatje 2:
  [img:5244a68618]http://home.hccnet.nl/g.van.zweeden/AW2.GIF[/img:5244a68618]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.