Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT-logje (Gaat goed zo)

Anoniem
M@rc
4 antwoorden
 • ik heb hier nog een logje, maar even een paar gedaan.. :wink:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:15:39, on 15-3-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\STARTER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KEM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\IOMEGA HOTBURN PRO\AUTOLAUNCH.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\NVSVWC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\DESKTOP\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://msn.dll/index
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://msn.dll/msn
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://msn.dll/msn
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = res://msn.dll/index
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {E5996DA1-9412-11D9-9D75-0050A7DDD318} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BDMN.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [COMSMDEXE] comsmd.exe -on
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\PROGRAM FILES\DU METER\DUMETER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SBLIVE\AudioHQ\AHQTB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher] C:\WINDOWS\SYSTEM\fpdisp3a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SetPoint] C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Drag'n'Drop_Autolaunch] "C:\Program Files\Iomega HotBurn Pro\Autolaunch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Security iGuard] C:\PROGRAM FILES\SECURITY IGUARD\SECURITY IGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [hbcl] C:\WINDOWS\HBCL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [winltmpv] c:\windows
  vsvwc.exe
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS
  pqtplugin3.dll
  O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS
  pqtplugin.dll
  O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS
  pqtplugin3.dll
  O16 - DPF: {1663ed61-23eb-11d2-b92f-008048fdd814} (MeadCo ScriptX Basic) - http://www.meadroid.com/scriptx/ScriptX.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
  O18 - Filter: text/html - {279D79CD-9559-11D9-9D75-0050DC15FE66} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BDMN.DLL
  O18 - Filter: text/plain - {279D79CD-9559-11D9-9D75-0050DC15FE66} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BDMN.DLL
  O21 - SSODL: Sysctl Desktop Handler - {23456789-0000-0020-0900-00AAFF6D2EA4} - C:\WINDOWS\System32\NTOSV.DLL

  Ik weet niet precies wat de problemen zijn maar er zouden problemen zijn.. Er zit 98Se op en er zou veel Spyware opzitten die Ad-aware niet weg zou krijgen.. :cry: • Download startdreck.zip.
  Dubbelklik op 'StartDreck.exe'
  Klik op config.
  Klik op Unmark all.
  Selecteer alleen de volgende:
  - Bij Registry: run keys
  - Bij System/drivers: Running processes
  Klik op OK.
  Er wordt een logje gemaakt. Post de inhoud van dit logje.
 • firefox is de oplossinghttp://www.mozilla.org/products/firefox/
 • Dit kwam eruit, ik heb gelijk gezegd dat hij Mozilla moet installeren..

  Logged in as at OEMCOMPUTER

  »Registry
  »Run Keys
  »Current User
  »Run
  *Srv32 spool service=C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  *winltmpv=c:\windows
  vsvwc.exe
  »RunOnce
  »Default User
  »Run
  *Srv32 spool service=C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  *winltmpv=c:\windows
  vsvwc.exe
  »RunOnce
  »Local Machine
  »Run
  *ScanRegistry=c:\windows\scanregw.exe /autorun
  *Taakcontrole=c:\windows\taskmon.exe
  *SystemTray=SysTray.Exe
  *LoadPowerProfile=Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  *EnsoniqMixer=starter.exe
  *TaskMonitor=c:\windows\taskmon.exe
  *COMSMDEXE=comsmd.exe -on
  *DU Meter=C:\PROGRAM FILES\DU METER\DUMETER.EXE
  *FinePrint Dispatcher=C:\WINDOWS\SYSTEM\fpdisp3a.exe
  *Tweak UI=RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  *StillImageMonitor=C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  *SetPoint=C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.EXE
  *Logitech Hardware Abstraction Layer=KHALMNPR.EXE
  *Drag'n'Drop_Autolaunch="C:\Program Files\Iomega HotBurn Pro\Autolaunch.exe"
  *LoadQM=loadqm.exe
  *hbcl=C:\WINDOWS\HBCL.EXE
  *Srv32 spool service=C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  *sp=rundll32 C:\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  +OptionalComponents
  +IMAIL
  *Installed=1
  +MAPI
  *NoChange=1
  *Installed=1
  +MAPI
  *NoChange=1
  *Installed=1
  »RunOnce
  »RunServices
  *LoadPowerProfile=Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  *Machine Debug Manager=C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  »RunServicesOnce
  **so=rundll32 C:\WINDOWS\SCHEDLRG.TXT,DllGetClassObject
  »RunOnceEx
  »RunServicesOnceEx
  »Files
  »System/Drivers
  »Running Processes
  +FF0F6F75=C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  +FFFF1811=C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  +FFFF2F81=C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  +FFFFADFD=C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  +FFFFBA89=C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  +FFFE7959=C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  +FFFE4BF9=C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  +FFFDD4C5=C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  +FFFD7FC9=C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  +FFFD3245=C:\WINDOWS\STARTER.EXE
  +FFFDC739=C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  +FFFDE6CD=C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KEM.EXE
  +FFFC0C5D=C:\PROGRAM FILES\IOMEGA HOTBURN PRO\AUTOLAUNCH.EXE
  +FFFC1195=C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  +FFFDB4E9=C:\WINDOWS\HBCL.EXE
  +FFFC2FE9=C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  +FFFC3D49=C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  +FFFC52C1=C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  +FFFCDA5D=C:\WINDOWS\NVSVWC.EXE
  +FFFAC4E1=C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KHALMNPR.EXE
  +FFFA04C1=C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  +FFF95369=C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  +FFF74909=C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  +FFF7DB31=C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  +FFF7B681=C:\WINDOWS\DESKTOP\STARTDRECK\STARTDRECK.EXE
  »Application specific

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.

Op deze website gebruiken we cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Meer informatie.

Akkoord