Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HJT-logje (Gaat goed zo)

Anoniem
M@rc
4 antwoorden
 • ik heb hier nog een logje, maar even een paar gedaan.. :wink:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:15:39, on 15-3-05
  Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\WINDOWS\STARTER.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KEM.EXE
  C:\PROGRAM FILES\IOMEGA HOTBURN PRO\AUTOLAUNCH.EXE
  C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\NVSVWC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KHALMNPR.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  C:\WINDOWS\DESKTOP\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = res://msn.dll/index
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://msn.dll/msn
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\TEMP\se.dll/sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = res://msn.dll/msn
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = res://msn.dll/index
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: (no name) - {E5996DA1-9412-11D9-9D75-0050A7DDD318} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BDMN.DLL
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] c:\windows\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [Taakcontrole] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EnsoniqMixer] starter.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] c:\windows\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [COMSMDEXE] comsmd.exe -on
  O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\PROGRAM FILES\DU METER\DUMETER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AudioHQ] C:\PROGRAM FILES\CREATIVE\SBLIVE\AudioHQ\AHQTB.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [FinePrint Dispatcher] C:\WINDOWS\SYSTEM\fpdisp3a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SetPoint] C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Drag'n'Drop_Autolaunch] "C:\Program Files\Iomega HotBurn Pro\Autolaunch.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Security iGuard] C:\PROGRAM FILES\SECURITY IGUARD\SECURITY IGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [hbcl] C:\WINDOWS\HBCL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Srv32 spool service] C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [winltmpv] c:\windows\nvsvwc.exe
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O12 - Plugin for .mov: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O12 - Plugin for .mp3: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O16 - DPF: {1663ed61-23eb-11d2-b92f-008048fdd814} (MeadCo ScriptX Basic) - http://www.meadroid.com/scriptx/ScriptX.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
  O18 - Filter: text/html - {279D79CD-9559-11D9-9D75-0050DC15FE66} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BDMN.DLL
  O18 - Filter: text/plain - {279D79CD-9559-11D9-9D75-0050DC15FE66} - C:\WINDOWS\SYSTEM\BDMN.DLL
  O21 - SSODL: Sysctl Desktop Handler - {23456789-0000-0020-0900-00AAFF6D2EA4} - C:\WINDOWS\System32\NTOSV.DLL

  Ik weet niet precies wat de problemen zijn maar er zouden problemen zijn.. Er zit 98Se op en er zou veel Spyware opzitten die Ad-aware niet weg zou krijgen.. :cry:
 • Download startdreck.zip.
  Dubbelklik op 'StartDreck.exe'
  Klik op config.
  Klik op Unmark all.
  Selecteer alleen de volgende:
  - Bij Registry: run keys
  - Bij System/drivers: Running processes
  Klik op OK.
  Er wordt een logje gemaakt. Post de inhoud van dit logje.
 • firefox is de oplossinghttp://www.mozilla.org/products/firefox/
 • Dit kwam eruit, ik heb gelijk gezegd dat hij Mozilla moet installeren..

  Logged in as at OEMCOMPUTER

  »Registry
  »Run Keys
  »Current User
  »Run
  *Srv32 spool service=C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  *winltmpv=c:\windows\nvsvwc.exe
  »RunOnce
  »Default User
  »Run
  *Srv32 spool service=C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  *winltmpv=c:\windows\nvsvwc.exe
  »RunOnce
  »Local Machine
  »Run
  *ScanRegistry=c:\windows\scanregw.exe /autorun
  *Taakcontrole=c:\windows\taskmon.exe
  *SystemTray=SysTray.Exe
  *LoadPowerProfile=Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  *EnsoniqMixer=starter.exe
  *TaskMonitor=c:\windows\taskmon.exe
  *COMSMDEXE=comsmd.exe -on
  *DU Meter=C:\PROGRAM FILES\DU METER\DUMETER.EXE
  *FinePrint Dispatcher=C:\WINDOWS\SYSTEM\fpdisp3a.exe
  *Tweak UI=RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  *StillImageMonitor=C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  *SetPoint=C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.EXE
  *Logitech Hardware Abstraction Layer=KHALMNPR.EXE
  *Drag'n'Drop_Autolaunch="C:\Program Files\Iomega HotBurn Pro\Autolaunch.exe"
  *LoadQM=loadqm.exe
  *hbcl=C:\WINDOWS\HBCL.EXE
  *Srv32 spool service=C:\WINDOWS\System\spoolsrv32.exe
  *sp=rundll32 C:\TEMP\SE.DLL,DllInstall
  +OptionalComponents
  +IMAIL
  *Installed=1
  +MAPI
  *NoChange=1
  *Installed=1
  +MAPI
  *NoChange=1
  *Installed=1
  »RunOnce
  »RunServices
  *LoadPowerProfile=Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  *Machine Debug Manager=C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  »RunServicesOnce
  **so=rundll32 C:\WINDOWS\SCHEDLRG.TXT,DllGetClassObject
  »RunOnceEx
  »RunServicesOnceEx
  »Files
  »System/Drivers
  »Running Processes
  +FF0F6F75=C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  +FFFF1811=C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  +FFFF2F81=C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  +FFFFADFD=C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
  +FFFFBA89=C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  +FFFE7959=C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  +FFFE4BF9=C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  +FFFDD4C5=C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  +FFFD7FC9=C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  +FFFD3245=C:\WINDOWS\STARTER.EXE
  +FFFDC739=C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  +FFFDE6CD=C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KEM.EXE
  +FFFC0C5D=C:\PROGRAM FILES\IOMEGA HOTBURN PRO\AUTOLAUNCH.EXE
  +FFFC1195=C:\WINDOWS\LOADQM.EXE
  +FFFDB4E9=C:\WINDOWS\HBCL.EXE
  +FFFC2FE9=C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  +FFFC3D49=C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
  +FFFC52C1=C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOLSRV32.EXE
  +FFFCDA5D=C:\WINDOWS\NVSVWC.EXE
  +FFFAC4E1=C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\SETPOINT\KHALMNPR.EXE
  +FFFA04C1=C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  +FFF95369=C:\PROGRAM FILES\MSN MESSENGER\MSNMSGR.EXE
  +FFF74909=C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
  +FFF7DB31=C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
  +FFF7B681=C:\WINDOWS\DESKTOP\STARTDRECK\STARTDRECK.EXE
  »Application specific

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.