Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hoe raak ik Nederlandse Adware kwijt

Anoniem
steggel
8 antwoorden
 • Mensen,

  Sindskort heeft zich een ad programma in mijn computer genesteld. Dit programma popt up op gezette tijden. De advertentie is in het Nederlands en verwijst naar Nederlandse sites (.nl).
  Ad Aware SE Personal vindt niets. Voorzover ik het kan beoordelen draaien er geen vreemde processen op mijn computer.
  Wie heeft een creatief idee voor mij hoe ik dit vervelende verschijnsel kwijt kan raken.

  Mijn dank is bijvoorbaat al groot.

  Ilan
 • plaats hier een hijack this log, en ze zullen je verder helpen.
 • [quote:8969d3c929="Martijn Hogendorf"]plaats hier een hijack this log, en ze zullen je verder helpen.[/quote:8969d3c929]

  Bedankt voor je reactie.

  Zie onderstaand log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:53:33, on 28-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  C:\WINDOWS\system32\opcenum.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe
  C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\CesarFTP\CesarFTP.exe
  C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\mysql\bin\winmysqladmin.exe
  C:\Program Files\CesarFTP\server.exe
  C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Ilan Cohen\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O2 - BHO: (no name) - {E0824CEA-5086-6233-25E1-5178FD7096DF} - C:\DOCUME~1\ILANCO~1\APPLIC~1\ABOUTD~1\skip plan.exe
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcupdate.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lite Link] C:\DOCUME~1\ILANCO~1\APPLIC~1\UPSIZE~1\Online keep.exe
  O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\Program Files\mysql\bin\winmysqladmin.exe
  O4 - Global Startup: CesarFTP.lnk = C:\Program Files\CesarFTP\CesarFTP.exe
  O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra button: Ebates - {6685509E-B47B-4f47-8E16-9A5F3A62F683} - file://C:\Program Files\Ebates_MoeMoneyMaker\Sy350\Tp350\scri350a.htm (file missing) (HKCU)
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,84/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{934FA517-F9B3-4CF7-BDC1-66E3A258558C}: NameServer = 192.168.0.1
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D761F49D-6668-4E9A-B5BD-1D1DC6008215}: NameServer = 192.168.0.1
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O18 - Filter: text/html - {1B3EF104-B743-48AE-9978-C225EFDABAA7} - C:\Documents and Settings\Ilan Cohen\Local Settings\Application Data\microsoft\internet explorer\V0.26.dat
  O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)
  O23 - Service: AVG6 Service (AvgServ) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (file missing)
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/Program Files/mysql/bin/mysqld-nt.exe
  O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\WINDOWS\system32\opcenum.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Copieer onderstaande code in notepad:
  [code:1:9d1a67658a]
  dir %Windir%\tasks\*.job /a:h > files.txt
  notepad files.txt [/code:1:9d1a67658a]
  Sla dit op het bureaublad op als [b:9d1a67658a]findjobs.bat[/b:9d1a67658a]
  Opslaan als type: [b:9d1a67658a]Alle bestanden[/b:9d1a67658a]

  Start het bestand findjobs.bat en post de inhoud.

  Sjaak
 • [quote:b409141b6f="steggel"]Copieer onderstaande code in notepad:
  [code:1:b409141b6f]
  dir %Windir%\tasks\*.job /a:h > files.txt
  notepad files.txt [/code:1:b409141b6f]
  Sla dit op het bureaublad op als [b:b409141b6f]findjobs.bat[/b:b409141b6f]
  Opslaan als type: [b:b409141b6f]Alle bestanden[/b:b409141b6f]

  Start het bestand findjobs.bat en post de inhoud.

  Sjaak[/quote:b409141b6f]

  Resultaat:

  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is A03B-3B78

  Map van C:\WINDOWS\tasks

  28-03-2005 15:00 280 82C2C1AF8E957237.job
  1 bestand(en) 280 bytes
  0 map(pen) 54.571.974.656 bytes beschikbaar
 • Open kladblok en kopieer en plak het volgende erin:
  [code:1:588d7fdde0]
  %systemdrive%
  cd \WINDOWS\Tasks
  attrib -r -s -h 82C2C1AF8E957237.job
  del 82C2C1AF8E957237.job [/code:1:588d7fdde0]

  Sla dit op als [b:588d7fdde0]remjob.bat[/b:588d7fdde0] op je bureaublad.
  Opslaan als type: [b:588d7fdde0]Alle bestanden[/b:588d7fdde0]

  Dubbelklik op remjob.bat

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:588d7fdde0]
  O2 - BHO: (no name) - {E0824CEA-5086-6233-25E1-5178FD7096DF} - C:\DOCUME~1\ILANCO~1\APPLIC~1\ABOUTD~1\skip plan.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Lite Link] C:\DOCUME~1\ILANCO~1\APPLIC~1\UPSIZE~1\Online keep.exe
  O9 - Extra button: Ebates - {6685509E-B47B-4f47-8E16-9A5F3A62F683} - file://C:\Program Files\Ebates_MoeMoneyMaker\Sy350\Tp350\scri350a.htm (file missing) (HKCU)
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://207.188.7.150/06515a6300000e48c405/netzip/RdxIE601.cab
  O18 - Filter: text/html - {1B3EF104-B743-48AE-9978-C225EFDABAA7} - C:\Documents and Settings\Ilan Cohen\Local Settings\Application Data\microsoft\internet explorer\V0.26.dat[/b:588d7fdde0]
  Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen

  Zorg dat de besturingssysteembestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn
  De volgende directories verwijderen:
  C:\DOCUME~1\ILANCO~1\APPLIC~1\ABOUTD~1\
  C:\DOCUME~1\ILANCO~1\APPLIC~1\UPSIZE~1\
  C:\Program Files\Ebates_MoeMoneyMaker\

  Start Hijackthis opnieuw en kies voor "Open the Misc Tools section"
  klik op "Delete a file on reboot"
  Ga nu naar de directory C:\Documents and Settings\Ilan Cohen\Local Settings\Application Data\microsoft\internet explorer\
  selecteer het bestand V0.26.DAT
  Bij de vraag om de computer opnieuw op te starten kies je voor "Ja"

  Na de herstart voer je opnieuw het script findjobs.bat uit.
  Post het resultaat tesamen met een nieuw log van hijackthis.

  Heb je er zelf voor gekozen om 192.168.0.1 als DNS server in te stellen?

  IK zie ook nog een restant van Grisoft onder O23.
  Als je die software zelf hebt verwijderd mag je de volgende regel ook met hijackthis laten fixen:
  O23 - Service: AVG6 Service (AvgServ) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (file missing)

  Sjaak
 • Procedure uitgevoerd (muv verwijderen van Grisoft).

  Eerst antwoord op je vraag: 192.168.0.1 is het adres van mijn router. Ik heb er zelf voor gekozen ivm overgang van systeem narr systeem (bestaande instellingen gehandhaafd).

  Eerst het resultaat van findjobs.bat:

  De volumenaam van station C is BOOT
  Het volumenummer is A03B-3B78

  Map van C:\WINDOWS\tasks  En nu de nieuwe log van HijackThis:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:01:23, on 28-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\mysql\bin\mysqld-nt.exe
  C:\WINDOWS\system32\opcenum.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe
  C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe
  c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\WINDOWS\system32\PRISMSTA.EXE
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe
  C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\CesarFTP\CesarFTP.exe
  C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\mysql\bin\winmysqladmin.exe
  C:\Program Files\CesarFTP\server.exe
  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
  C:\Program Files\UltraEdit\UEDIT32.EXE
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Documents and Settings\Ilan Cohen\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.aldi.com
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.google.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\progra~1\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Medion Home Cinema XL II\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PRISMSTA.EXE] PRISMSTA.EXE START
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcmnhdlr.exe" /checktask
  O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] "c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsshld.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = C:\Program Files\mysql\bin\winmysqladmin.exe
  O4 - Global Startup: CesarFTP.lnk = C:\Program Files\CesarFTP\CesarFTP.exe
  O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.aldi.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/nl/4,0,0,84/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{934FA517-F9B3-4CF7-BDC1-66E3A258558C}: NameServer = 192.168.0.1
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D761F49D-6668-4E9A-B5BD-1D1DC6008215}: NameServer = 192.168.0.1
  O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
  O23 - Service: Apache2 - Unknown owner - C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)
  O23 - Service: AVG6 Service (AvgServ) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG6\avgserv.exe (file missing)
  O23 - Service: CA License Client (CA_LIC_CLNT) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server (CA_LIC_SRVR) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - Unknown owner - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcshield.exe
  O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe
  O23 - Service: McAfee.com VirusScan Online Realtime Engine (MCVSRte) - Networks Associates Technology, Inc - c:\PROGRA~1\mcafee.com\vso\mcvsrte.exe
  O23 - Service: MySql - Unknown owner - C:/Program Files/mysql/bin/mysqld-nt.exe
  O23 - Service: OpcEnum - OPC Foundation - C:\WINDOWS\system32\opcenum.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Sjaak,

  Ik schijn in een schoon systeem te verkeren. Een goed gevoel.
  Bedankt voor je tijd en wijsheid.

  Groet,
  Ilan

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.