Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Probleem met bestanden

Anoniem
mgeene
4 antwoorden
 • Hallo,

  Ik heb weer eens wat, ik heb windows XP en ik heb een paar dagen geleden
  een zip file uitgepakt waarin een flash file zat en sinds dien kan ik
  niet meer "Deze computer" openen en ook niet via "Verkenner".
  Als ik dubbel klik op "Deze computer" gebeurt er niets totdat ik
  de melding krijg dat DRWTSN32.exe gestopt is, nu heb ik in het logboek
  gekeken van DR watson maar hierin staat niets. Weet iemand wat het
  probleem betekent en wat ik er aan kan doen?

  Alvast bedankt voor je reactie.

  (Volgens mij staat er enorm veel zooi op mijn PC)

  Hieronder de logfile van hijackthis:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:00:32, on 28-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\netjq.exe
  C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATMsg.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSERVER.EXE
  C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSPOOL.EXE
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\mfckt32.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ttnofc.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\eanthology.exe
  C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\WINDOWS\TWAIN_32\CANON\FB310\Scaner32.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\MSIMN.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
  C:\My Download Files\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: (no name) - {F8B9848E-DD4B-7336-C734-7E561B0875DB} - C:\WINDOWS\system32\crqy.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Dell\Media Experience\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [mfckt32.exe] C:\WINDOWS\mfckt32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [4B.tmp] C:\DOCUME~1\M&M\LOCALS~1\Temp\4B.tmp.exe 0 10001
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINDOWS\system32\Gvsmib.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [secure] C:\WINDOWS\system32\Ttnofc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Miramar Systems, Inc.] C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\atmsg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-aware 6\Ad-aware.exe +c
  O4 - HKLM\..\Run: [SAHAgent] C:\WINDOWS\system32\SahAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StopSignStatus] Rundll32.exe "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\Installer\stopsinfo.dll",VerifyStatus
  O4 - HKLM\..\Run: [EanthologyApp] "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\eanthology.exe" /b Startup
  O4 - HKLM\..\Run: [webscan] C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe -k
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [StopSignStatus] Rundll32.exe "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\Installer\stopsinfo.dll",VerifyStatus /ro
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CanoScan FB310 Utilities.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\CANON\FB310\Scaner32.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: Network Security Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\netjq.exe
  O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AppleTalk Messenger (ATMsg) - Miramar Systems Inc. - C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATMsg.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Miramar AppleTalk File Server - Miramar Systems Inc. - C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSERVER.EXE
  O23 - Service: Miramar AppleTalk Print Server - Miramar Systems Inc. - C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSPOOL.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • 1. Download dit regfiletje: HSfix.zip.
  Unzip het en plaats het op je buroblad, zodat je dit later makkelijk kan terug vinden wanneer je het nodig hebt.

  2. Download CWShredder.
  Plaatst het bestand ergens waar je het makkelijk kan terug vinden, maar gebruik het nu nog niet.

  3. Download About:buster. Unzip het naar c:\aboutbuster en controleer of er updates beschikbaar. Installeer deze.
  Gebruik het programma nog niet.

  4. Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.

  5. Start de computer in veilige modus.

  6. Sluit alle vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:48a564284c]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll/sp.html#93256
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: (no name) - {F8B9848E-DD4B-7336-C734-7E561B0875DB} - C:\WINDOWS\system32\crqy.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [mfckt32.exe] C:\WINDOWS\mfckt32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [4B.tmp] C:\DOCUME~1\M&M\LOCALS~1\Temp\4B.tmp.exe 0 10001
  O4 - HKLM\..\Run: [version] C:\WINDOWS\system32\Gvsmib.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [secure] C:\WINDOWS\system32\Ttnofc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SAHAgent] C:\WINDOWS\system32\SahAgent.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [StopSignStatus] Rundll32.exe "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\Installer\stopsinfo.dll",VerifyStatus
  O4 - HKLM\..\Run: [EanthologyApp] "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\eanthology.exe" /b Startup
  O4 - HKLM\..\Run: [webscan] C:\Program Files\Acceleration Software\Anti-Virus\stopsignav.exe -k
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [StopSignStatus] Rundll32.exe "C:\Program Files\Common Files\eAcceleration\Installer\stopsinfo.dll",VerifyStatus /ro
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.05p.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.blazefind.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.flingstone.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.scoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchbarcash.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotch.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.xxxtoolbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)
  O23 - Service: Network Security Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\netjq.exe
  [/b:48a564284c]

  7. Dubbelklik op HSfix.reg om de wijzigingen aan het register toe te voegen.

  8. Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\system32\crqy.dll
  C:\WINDOWS\mfckt32.exe
  C:\WINDOWS\system32\Gvsmib.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ttnofc.exe
  C:\WINDOWS\system32\SahAgent.exe
  C:\WINDOWS\netjq.exe
  C:\WINDOWS\system32\jpahi.dll

  9. Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.

  10. Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  11. Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop Webinstellingen herstellen.

  12. Start CWShredder en klik op de fix-knop.

  13. Start About:buster. Wanneer het programma vraagt om een tweede keer te scannen doe je dit.

  14. Reboot de computer nu in normale modus. Run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • OK , heb ik gedaan, en volgens mij is het opgelost.
  Ik kan weer door mijn bestanden browsen en wat mij opvalt is dat hij nu lekker snel loopt.

  [u:5fdc13cdfb][i:5fdc13cdfb][b:5fdc13cdfb]Voor zover alvast hartstikke bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/b:5fdc13cdfb][/i:5fdc13cdfb][/u:5fdc13cdfb]
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:30:20, on 28-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATMsg.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSERVER.EXE
  C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSPOOL.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OPScan.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\My Download Files\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [Miramar Systems, Inc.] C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\atmsg.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: CanoScan FB310 Utilities.lnk = C:\WINDOWS\TWAIN_32\CANON\FB310\Scaner32.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com
  O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.static.topconverting.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149
  O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149 (HKLM)
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: AppleTalk Messenger (ATMsg) - Miramar Systems Inc. - C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATMsg.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: Miramar AppleTalk File Server - Miramar Systems Inc. - C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSERVER.EXE
  O23 - Service: Miramar AppleTalk Print Server - Miramar Systems Inc. - C:\Program Files\Miramar\PC MACLAN\ATSPOOL.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Ziet er al stukken beter uit.

  Doe een online-virusscan.
  De reden hiervoor is dat er hoogstwaarschijnlijk nog andere geïnfecteerde bestanden aanwezig zullen zijn.

  Deze hijacker kan een aantal bestanden op je computer verwijderd hebben. Controleer of volgende bestanden nog aanwezig zijn:
  - Control.exe: Ga naar http://www.spywareinfo.com/~merijn/winfiles.html#control en download indien nodig de control.exe die bij je besturingssysteem hoort. Control.exe moet zich in de map c:\windows\system32 bevinden.
  - Hosts (zonder extensie): Hosts bevindt zich in \system32\drivers\etc\. Indien niet aanwezig, download je the Hoster: http://members.aol.com/toadbee/hoster.zip . Unzip het programma, run het, klik op Restore Original Hosts, klik op OK en sluit het programma af.
  - SDHelper.dll: Als je Spybot Search & Destroy gebruikt kan deze hijacker ook het bestand SDHelper.dll verwijderen. Download SDHelper.dll: http://www.spywareinfo.com/~merijn/winfiles.html#sdhelper. Plaats de file in de installatiemap van Spybot Search & Destroy. Meestal is dit C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy.
  - Shell.dll: Controleer even via de verkenner of shell.dll in de system32-map staat. Indien het bestand ontbreekt, ga je naar System32\dllcache. Zoek Shell.dll, rechtsklik er op en kies voor kopiëren. Plaats het kopie in de system32-map.

  Als je dit alles gedaan hebt maak je de prullenbak leeg.

  Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  [code:1:90d5b8ed52]REGEDIT4

  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\frame.crazywinnings.com]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\frame.crazywinnings.com]
  "*"=dword:00000004

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\frame.crazywinnings.com]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\frame.crazywinnings.com]
  "*"=dword:00000004

  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\static.topconverting.com]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\static.topconverting.com]
  "*"=dword:00000004

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\static.topconverting.com]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains\static.topconverting.com]
  "*"=dword:00000004
  [/code:1:90d5b8ed52]
  Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

  Download de Registry Search Tool hier. Unzip en run het script. Krijg je een reactie van je antivirusprogramma dan moet je Script blocking uitschakelen in het anti-virusprogramma. In het Zoekveld geef je het volgende in:
  [b:90d5b8ed52]206.161.125.149[/b:90d5b8ed52]
  Post het resultaat.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.