Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

mijn systeem is erg traag geworden; met name bij multitasken

Anoniem
vincentvega1962
24 antwoorden
 • sinds een paar dagen is mijn systeem erg traag geworden. muziek die ik via bijv I-tunes afspeel gaat haperen als ik een progje open. gaf voorheen nooit problemen. heb van alles geprobeerd, systeemherstel, virusscans, spywarescans. niets helpt. ik weet het niet meer. is dit een hardware of softwarematig probleem? met hijackthis heb ik deze log aangemaakt. wie kan me helpen?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:23:01, on 29-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LowLight.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\Program Files\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  D:\mijn documenten\NU.nl Nieuwslezer\nunwslzr.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: CRSSSubscriber Object - {18A5CAE8-FAF6-49A9-B3D8-2954437D9BBC} - C:\Program Files\Lektora\LektoraCOM.dll
  O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll
  O2 - BHO: Google Desktop Search Capture - {7c1ce531-09e9-4fc5-9803-1c2956615786} - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIE.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1601.0\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Lektora - {C55D30C7-3B86-4D70-98D3-CAA716DF0D83} - C:\Program Files\Lektora\LektoraCOM.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"
  O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O4 - Startup: NU.nl-nieuwslezer.lnk = D:\mijn documenten\NU.nl Nieuwslezer\nunwslzr.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  O8 - Extra context menu item: &Menu aanpassen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html
  O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
  O8 - Extra context menu item: Formulieren &^ opslaan - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O8 - Extra context menu item: InvulFormulieren &] - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: LokiTorrent Toolbar - Search your seed! - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: LokiTorrent Toolbar - Search your seed! - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)
  O9 - Extra button: InvulFormulieren - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: InvulFormulieren &] - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren &^ opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/download/ipixx.cab
  O16 - DPF: {4C0942C1-C405-4805-B3B6-EA16F2DDD1BD} (innova-Panorama-Viewer Object) - http://www.innova-webplaner.de/innova/pano/prog/HOL/rundum.6.5.0.10.cab
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.00.0036/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/2479895fec19d08b1917/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {637BB540-6ABA-11D4-901D-00D0090CB3BC} (FMClass Class) - http://www.flashants.com/codebase/fmplayer.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBA} -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0005-ABCDEFFEDCBA} -
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://servicesv4.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4319/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O23 - Service: AVSync Manager (AvSynMgr) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • ik zal eens kritisch gaan kijken naar wat er bij mij allemaal opstart. heeft iemand nog iets raars in mijn logfile kunnen ontdekken?
  nog wat anders. micht dit nu niet helpen: wie kent er een geschikte tool om de kwaliteit van mijn hardware (bijv geheugenkaarten, voeding, harddisk) te kunnen controleren? het zou nl ook kunnen dat daar iets mis mee is
 • [quote:7f10008aeb="bOp"]ik zal eens kritisch gaan kijken naar wat er bij mij allemaal opstart. heeft iemand nog iets raars in mijn logfile kunnen ontdekken?
  [/quote:7f10008aeb]Hoezo jouw logfile??? Er staat hier wel een log van [b:7f10008aeb]vincentvega1962[/b:7f10008aeb] Of ben jij dat ook :roll:

  Kijk anders eens hier en vul bij "search" de naam van het opgestarte programma in:
  http://www.sysinfo.org/startuplist.php
 • quote: "Hoezo jouw logfile??? Er staat hier wel een log van vincentvega1962 Of ben jij dat ook "

  sorry, dat ben ik ook ja :oops:
  op de en of andere manier kon ik onder die andere naam niet meer inloggen en heb toen uiteindelijk maar een nieuw profiel aangemaakt. sorry, dat dit verwarring geeft

  hierbij dus mijn logfile

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 23:23:01, on 29-3-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  C:\WINDOWS\Mixer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LowLight.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\Program Files\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  D:\mijn documenten\NU.nl Nieuwslezer\nunwslzr.exe
  C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe
  C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: CRSSSubscriber Object - {18A5CAE8-FAF6-49A9-B3D8-2954437D9BBC} - C:\Program Files\Lektora\LektoraCOM.dll
  O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll
  O2 - BHO: Google Desktop Search Capture - {7c1ce531-09e9-4fc5-9803-1c2956615786} - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIE.dll
  O2 - BHO: (no name) - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - (no file)
  O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll
  O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1601.0\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Lektora - {C55D30C7-3B86-4D70-98D3-CAA716DF0D83} - C:\Program Files\Lektora\LektoraCOM.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"
  O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O4 - Startup: NU.nl-nieuwslezer.lnk = D:\mijn documenten\NU.nl Nieuwslezer\nunwslzr.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
  O8 - Extra context menu item: &Menu aanpassen - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html
  O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm
  O8 - Extra context menu item: Formulieren &^ opslaan - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O8 - Extra context menu item: InvulFormulieren &] - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: LokiTorrent Toolbar - Search your seed! - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: LokiTorrent Toolbar - Search your seed! - {12F02779-6D88-4958-8AD3-83C12D86ADC7} - (no file)
  O9 - Extra button: InvulFormulieren - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: InvulFormulieren &] - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html
  O9 - Extra button: Opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Formulieren &^ opslaan - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab30149.cab
  O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/download/ipixx.cab
  O16 - DPF: {4C0942C1-C405-4805-B3B6-EA16F2DDD1BD} (innova-Panorama-Viewer Object) - http://www.innova-webplaner.de/innova/pano/prog/HOL/rundum.6.5.0.10.cab
  O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/10.00.0036/OCI/setup.exe
  O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/2479895fec19d08b1917/netzip/RdxIE601.cab
  O16 - DPF: {637BB540-6ABA-11D4-901D-00D0090CB3BC} (FMClass Class) - http://www.flashants.com/codebase/fmplayer.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {9A54032D-31F7-400D-B184-83B33BDE65FA} (MSN File Upload Control) - http://sc.groups.msn.com/controls/FileUC/MsnUpld.cab
  O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://sc.groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0004-ABCDEFFEDCBA} -
  O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0002-0005-ABCDEFFEDCBA} -
  O16 - DPF: {E15111B0-95AE-4C05-B91F-F4564057990C} (MovieSystem WAY) - http://servicesv4.moviesystem.com/cabs/msway.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/1,5,0,4319/mcfscan.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
  O23 - Service: AVSync Manager (AvSynMgr) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: O&O Defrag - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • minder programma's mee laten opstarten.

  O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"
  O4 - Startup: HDDlife.lnk = C:\Program Files\BinarySense\HDDlife\HDDlife.exe
  O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files\MailWasher Pro\MailWasher.exe
  O4 - Startup: NU.nl-nieuwslezer.lnk = D:\mijn documenten\NU.nl Nieuwslezer\nunwslzr.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Poort voor Symantec Fax Starter Edition.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1043\OLFSNT40.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm Pro.lnk = C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zapro.exe
 • hoe doe ik dat?
 • en welke zou jij adviseren niet meer te laten opstarten?
 • [quote:df5efe2d82="bOp"]hoe doe ik dat?[/quote:df5efe2d82]Start –>Uitvoeren –>msconfig typen gevolgd door "OK"

  Dan kun je bij de tab "opstarten verschillende items uit- of aanvinken

  Lees hier ook even:
  http://netsquirrel.com/msconfig/
 • [quote:f98a056e09="smeenk"]Hoezo jouw logfile??? Er staat hier wel een log van [b:f98a056e09]vincentvega1962[/b:f98a056e09] Of ben jij dat ook :roll:[/quote:f98a056e09]Dat kan toch niet, Vincent Vega word in het midden van de film omgelegd door Butch. :D
  Er start idd wel erg veel "rotzooi" mee op.
  Ik zou zeggen, als je twijfelt over een programma, uitzetten. Vreet toch allemaal resources.
 • ja hoor maar hij duikt later gewoon weer op
 • zie je wel. daar istieweer! ik zie nu wat ik fout gedaan had. ik ben nu ingelogd als vincent en probeer dat deze keer ook te blijven. bop is niet meer! :cry:
 • ik met msconfig kritisch gekeken naar wat er allemaal opstart. dat valt best mee naar mijn oordeel. er zaten in ieder geval geen foute dingen tussen!
  Het lek is dus nog niet boven, helaas :cry:
 • [quote:aff7db6b28="vincentvega1962"]ik met msconfig kritisch gekeken naar wat er allemaal opstart. dat valt best mee naar mijn oordeel. er zaten in ieder geval geen foute dingen tussen!
  Het lek is dus nog niet boven, helaas :cry:[/quote:aff7db6b28]In mijn link stond:[quote:aff7db6b28]4. This takes you to a page with a list of "startup items." Startup items are programs that are automatically loaded every time you turn on your computer. Some startup programs are absolutely necessary, others are simply a waste of RAM.

  The only startup items you absolutely need are:

  * ScanRegistry
  * TaskMonitor
  * SystemTray
  * LoadPowerProfile
  * Your antivirus program (trust me, you won't have a hard time figuring out which one is your antivirus program. It is pretty obvious.)
  [/quote:aff7db6b28]Die programma's zijn niet fout, maar worden automatisch opgestrart en draaien altijd op de achtergrond. Dat is je probleem :wink:
 • Die programma's zijn niet fout, maar worden automatisch opgestrart en draaien altijd op de achtergrond. Dat is je probleem

  ja maar wat ik bedoel te zeggen. deze programma's hebben altijd op de achtergrond gedraaid en toen nooit problemen gegeven. en er is dus niet iets
  bijgekomen dat een verklaring geeft waarom het nu ineens zoveel stroperiger is geworden. snap je? zelfs nu ik een paar progjes niet meer automatsich laat opstarten (skype) en google desktopsearch zelfs helemaal verwijderd heb is er nog geen verbetering merkbaar.
 • Volgens mij moet het mogelijk zijn om de hoeveelheid resources die je programma's verbruiken te visualiseren met een programma dat op je PC staat nl:
  pmon.exe (is vergelijkbaar met de Bronmeter bij Windows 98 )

  Als het niet aanwezig is moet je maar even kijken of je het installeren kunt via "Windows Setup"

  vr.gr.smeenk :wink:
 • [quote:35caf7ddd8]Als het niet aanwezig is moet je maar even kijken of je het installeren kunt via "Windows Setup"


  het is dus niet aanwezig. hoe werkt dat via setup. ik heb nl een OEMversie van XP Home[/quote:35caf7ddd8]
 • De Resource Monitor blijkt alleen bij Windows Server 2003 gebruikt te worden, ik las ergens dat hij ook bij Windows XP SP2 zat maar dat zou ook wel eens niet kunnen kloppen :oops:

  Ik vond wel een alternatief: (let op ZIP-bestand)

  http://www.drbob42.first-web.net/resmon.zip
 • bedankt. ik heb het gedraaid. ik vind het alleen een beetje lastig te beoordelen waar ik op moet letten.
  Ik heb overigens de onlangs geinstalleerde X-codec pac verwijderd en dat lijkt ook wel enigszins tot verbeterde systeemprestaties te leiden. het is nog niet optimaal maar het wordt steeds beter.
  opvallend is dat wanneer ik een programma de eerste keer opstart dat dat dan leid tot een algehele vertraging van het systeem. als ik hetzelfde progje daarna nog een keer opstart. is dat veel minder.
 • [quote:aa55e4d8ea="vincentvega1962"]Ik heb overigens de onlangs geinstalleerde X-codec pac verwijderd[/quote:aa55e4d8ea][quote:aa55e4d8ea="vincentvega1962"]google desktopsearch zelfs helemaal verwijderd[/quote:aa55e4d8ea]Niemand heeft je het advies gegeven om programma's te gaan verwijderen (dit levert je alleen maar extra schijfruimte op :wink: )

  Je deïnstalleert geen programma's met "MSCONFIG" je zorgt er alleen maar voor dat ze niet constant op de achtergrond draaien.

  Ik zou in de lijst "opstarten" van MSCONFIG die programma,s uitvinken die ik "bijna nooit" gebruik (wil dus niet zeggen dat het schadelijke programma's zijn)

  Daarnaast moet je de programma's die essentieel zijn voor het functioneren van je PC wel aangevinkt laten.

  Via de "Resource Monitor" kun je controleren wat het effect van je voornoemde acties is, hier staat ook een waarde in procenten bij.

  Als je twijfelt over een programma (omdat je het niet kent) kun je altijd even zoeken met Google of hier op dit forum om advies vragen :wink:

  vr.gr.smeenk :wink:
 • [quote:a063cb40e8]Je deïnstalleert geen programma's met "MSCONFIG" je zorgt er alleen maar voor dat ze niet constant op de achtergrond draaien.

  Ik zou in de lijst "opstarten" van MSCONFIG die programma,s uitvinken die ik "bijna nooit" gebruik (wil dus niet zeggen dat het schadelijke programma's zijn)

  Daarnaast moet je de programma's die essentieel zijn voor het functioneren van je PC wel aangevinkt laten. [/quote:a063cb40e8]

  Ik heb wel begrepen dat je geen programma's met msconfig verwijderd. ik heb alleen googeldesktopsearch verwijderd omdat ik het amper gebruik en dat het toch altijd op de achetrgrond mee staat te draaien. ik hed de hele lijst doorgenomen aan de hand van de lijst die je me getipt hebt. daarbij zaten geen bekende spy of malwareprogramma's. ik heb een paar programma's uitgevinkt waarvan ik zeker weet wat ze doen en die voor mij niet perse mee op hoeven te starten. de essentiele programma's staan nog steeds aangevinkt.
  punt is alleen dat ik bang ben dat ik in de verkeerde richting aan het zoeken ben. Temeer omdat deze programma's al tijden op mijn pc staan en nooit problemen hebben veroorzaakt. Ik weet alleen niet goed meer in welke richting ik het nog meer zou kunnen zoeken. daarom hoop ik dat er iemand is die een analyse van mij hijacklog kan maken. Ik wil nl voorkomen dat ik dadelijk een schone installatie gedaan heb en dat het probleem een hardware-matige achtergrond heeft. snap je?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.