Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack log

Anoniem
None
7 antwoorden
 • Zou je Hijack This willen updaten naar versie 1.99.1?

  Dan kunnen we het analyseren!
 • Hallo,
  Zou iemand mijn logfile willen bekijken svp. Ik merk dat mijn internetsnelheid na een tijdje wat vertraagd.

  Logfile of HijackThis v1.98.0
  Scan saved at 11:27:23, on 2-4-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTask.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

  http://www.wanadoo.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

  http://www.wanadoo.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

  http://www.wanadoo.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName

  = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}

  - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -

  C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash

  Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program

  Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE

  C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program

  Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC]

  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck]

  C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone

  Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program

  Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

  /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar] C:\Program

  Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTask.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE

  C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - Startup: Registration Brothers In Arms.LNK =

  D:\Support\Register\RegistrationReminder.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program

  Files\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft

  Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton

  Utilities\SYSDOC32.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel -

  res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -

  C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -

  {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program

  Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet

  Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) -

  http://simcity.ea.com/update/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing)

  - http://virusscan.zdnet.nl/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer

  Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank

  Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD}

  (MaxisSimCity4PatcherX Control) -

  http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software

  XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx  Alvast bedankt.
 • en niet willen aanpassen aan het venster, maar direct kopieren, dit controleert namelijk veel sneller.

  een beetje een trut-antwoord ik weet het, maar wel nuttig
 • Scan saved at 11:51:12, on 2-4-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTask.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wanadoo.nl
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Taskbar] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Taskbar\CTLTask.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
  O4 - Startup: Registration Brothers In Arms.LNK = D:\Support\Register\RegistrationReminder.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Norton System Doctor.lnk = C:\Program Files\Norton Utilities\SYSDOC32.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://simcity.ea.com/update/EARTPX.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://virusscan.zdnet.nl/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B0A2C7FC-8666-44D6-A990-2FCE3B933341} (ING Bank Autorisatiescherm) - https://secure.ingbank.nl/download/DigiSign.cab
  O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O19 - User stylesheet: (file missing)
  O20 - Winlogon Notify: powerengine - powerengine.dll (file missing)
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Speed Disk\nopdb.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • [quote:fad9aeedb3="Edony"]
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)[/quote:fad9aeedb3]Je hebt nog geen SP2
  Heb je hier een reden voor?

  O19 - User stylesheet: (file missing)

  [quote:fad9aeedb3]What it looks like:
  O19 - User style sheet: c:\WINDOWS\Java\my.css

  What to do:
  In the case of a browser slowdown and frequent popups, have HijackThis fix this item if it shows up in the log. However, since only Coolwebsearch does this, it's better to use CWShredder to fix it. [/quote:fad9aeedb3]Het bestand ontbreekt al,
  Heb je al een prog gebruikt?

  Ik zet bij onderstaande regel een vraagteken:
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://simcity.ea.com/update/EARTPX.cab

  Weet je zelf wat het is? (heeft het iets met spelsoftware te maken?)
 • [quote:77c20439c5="smeenk"]Ik zet bij onderstaande regel een vraagteken:
  O16 - DPF: {54B52E52-8000-4413-BD67-FC7FE24B59F2} (EARTPatchX Class) - http://simcity.ea.com/update/EARTPX.cab[/quote:77c20439c5]
  Hallo

  Deze regel is waarschijnlijk afkomstig van de "SimCity 4 Update Wizard" en kan weg.

  compu4ever
 • Ook de volgende mag volgens mij gefixt worden:
  [b:401ede4af6]O20 - Winlogon Notify: powerengine - powerengine.dll (file missing) [/b:401ede4af6]

  Kijk eerst eens of dit bestand aanwezig is: [b:401ede4af6]powerengine.dll [/b:401ede4af6] ( Start –> Zoeken–> Bestanden of Mappen)
  (via mapoties instellen dat verborgen bestanden weergegeven worden)
  [quote:401ede4af6]O20 - AppInit_DLLs: msconfd.dll

  What to do:
  This Registry value located at HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows loads a DLL into memory when the user logs in, after which it stays in memory until logoff. Very few legitimate programs use it (Norton CleanSweep uses APITRAP.DLL), most often it is used by trojans or agressive browser hijackers.[/quote:401ede4af6]

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.