Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hijackthislog - niks antispyware

Anoniem
None
19 antwoorden
 • Ik vrees dat er enorm veel troep te vinden is op dit systeem. De persoon in kwestie had geen enkele anti-spywaresoftware. Hitmanpro weigert dienst (pas geïnstalleerd omwille van de spyware). Norton is de virusscanner maar geeft continu foutmeldingen, ik heb het idee dat norton gewoonweg niet werkt/opstaat.

  Hulp gevraagd dus, op weg naar een clean systeem:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:20:15, on 12/04/2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\csrss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe
  C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\program files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Documents and Settings\TVDB\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ap9h4qmo] C:\WINNT\system32\ap9h4qmo.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ayyhlvn] C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE RUN
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://dl.ad-ware.cc/9ca7jMdffzZngSyzVYpgXq8.chm::/on-line.exe
  O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c11.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CWShredder Service - InterMute, Inc. - C:\Program Files\Hitman Pro\packages\CWShredder.exe
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  Guft. ;)
 • Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  De volgende sleutel is onbekend:
  [b:daf4095f16]O4 - HKLM\..\Run: [Ayyhlvn] C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe[/b:daf4095f16]
  Deze is waarschijnlijk ook malware: scan even met http://virusscan.jotti.org/

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:daf4095f16]R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)[/b:daf4095f16]

  Media Acces:
  [b:daf4095f16]O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe[/b:daf4095f16]
  http://www.bleepingcomputer.com/forums/How_to_remove_the_Media_Acess_Adware-t13393.html

  [b:daf4095f16]O4 - HKLM\..\Run: [ap9h4qmo] C:\WINNT\system32\ap9h4qmo.exe[/b:daf4095f16]
  Dit is spyware:
  http://www.liutilities.com/products/wintaskspro/processlibrary/ap9h4qmo/

  Indien dit malware is:
  [b:daf4095f16]O4 - HKLM\..\Run: [Ayyhlvn] C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe[/b:daf4095f16]

  [b:daf4095f16]O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Inst all3.0/Installer.exe

  O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c11.cab

  O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://dl.ad-ware.cc/9ca7jMdffzZngSyzVYpgXq8.chm: :/on-line.exe [/b:daf4095f16]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Start de computer in veilige modus.

  Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:
  C:\Program Files\Media Access
  C:\WINNT\system32\ap9h4qmo.exe
  Indien dit malware is:
  C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe

  Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • Als het logje weer in orde is dan een online scan bij Panda.
  Daarna Norton Antivirus deinstalleren en opnieuw installeren.

  Dit ivm de missing files navapsvc.exe en SAVScan.exe

  Sjaak
 • Deïnstallatie norton niet gelukt. Dit omdat eerder iemand norton manueel heeft willen verwijderen. Ik weet het.. erg dom. :-?

  Antivir gedownload en dit willen we als hoofdscanner houden, geen idee hoe we restanten norton moeten verwijderen. Met hijackthis?
  Het betreft norton 2005, de mappen symantec, common files > symantec shared en norton geven allen foutmelding als ze naar prullenbak verplaatst worden.

  Nieuwe log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:10:20, on 13/04/2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\WINNT\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\Documents and Settings\TVDB\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE RUN
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SymantecCleanUp] C:\DOCUME~1\TVDB\LOCALS~1\Temp\SymClnUp.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: CWShredder Service - InterMute, Inc. - C:\Program Files\Hitman Pro\packages\CWShredder.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe (file missing)
  O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Unknown owner - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe (file missing)
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


  Alvast bedankt,

  Guft.
 • [quote:75abaf3c45="guft"]Deïnstallatie norton niet gelukt. Dit omdat eerder iemand norton manueel heeft willen verwijderen. Ik weet het.. erg dom. :-?

  Antivir gedownload en dit willen we als hoofdscanner houden, geen idee hoe we restanten norton moeten verwijderen. [/quote:75abaf3c45]Probeer Norton er eerst weer overheen te zetten, als dit gelukt is dan op de officiele wijze deïnstalleren :wink:

  Heb je die online scan nog gedaan?

  Het log ziet er trouwens weer schoon uit :wink:
 • Helaas, installatie-cd niet in bezit. Toen eens gelledn van iemand.

  Persoon wil sowieso van norton af, mogen er regels gefixt worden met hijackthis dan?  Bedankt,

  Guft.
 • Ik heb mogelijk een oplossing gevonden

  Moet je zelf maar even kijken welke versie van NAV je hebt

  vr.gr.smeenk
  :wink:
 • Dit heb ik gevonden voor Norton Antivirus 2005:

  http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/172d11361b05da508525695b005ca287/cc190774794544fa80256fbe003b3866?OpenDocument

  Alles staat duidelijk in stappen uitgelegd tot de laatste stap. Indien ik norton volledig wil verwijderen omdat ik het niet meer ga gebruiken en een ander antivirusprogramma neem, dan moet ik als laatste nog 'norton herinstalleren en terug deïnstalleren' :roll: .

  Iets wat hier boven ook al werd aangegeven. Ik vraag me af waarom ik die voorgaande stappen dan zou moeten doen.

  Ik ben ook niet in het bezit en vraag me echt af of er geen andere manier is.


  Guft.
 • Als ik dit topic open krijg ik een melding van Mcafee…dat de volgende trojan is gevonden, en gedelete… exploit mhtRedir.gen

  Hebben meer daar last van?
 • [quote:947a32c002="guft"]Dit heb ik gevonden voor Norton Antivirus 2005:

  http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/172d11361b05da508525695b005ca287/cc190774794544fa80256fbe003b3866?OpenDocument

  Alles staat duidelijk in stappen uitgelegd tot de laatste stap. Indien ik norton volledig wil verwijderen omdat ik het niet meer ga gebruiken en een ander antivirusprogramma neem, dan moet ik als laatste nog 'norton herinstalleren en terug deïnstalleren' :roll: .

  Iets wat hier boven ook al werd aangegeven. Ik vraag me af waarom ik die voorgaande stappen dan zou moeten doen.

  Ik ben ook niet in het bezit en vraag me echt af of er geen andere manier is.


  Guft.[/quote:947a32c002]Ik denk dat je niet helemaal goed gelezen hebt:

  Dit is de letterlijke tekst uit het document[quote:947a32c002]Met de instructies in dit document verwijdert u net voldoende van Norton AntiVirus om het programma opnieuw te kunnen installeren. Als u niet van plan bent het programma opnieuw te installeren, moet u ook de rest van de bestanden verwijderen. De instructies hiervoor kunt u vinden in "Norton AntiVirus 2005 volledig verwijderen" in de sectie Technische informatie.

  Het handmatig verwijderen bestaat uit veel stappen en neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Gebruik deze methode als niets anders meer werkt. [/quote:947a32c002]Inderdaad zullen er enkele bestanden van Norton achterblijven, deze zullen echter niet meer actief zijn in je systeem. Volg de instructies uit deze handleiding nauwkeurig en post dan een nieuw log ter controle
 • Ik heb de stappen kunnen uitvoeren. In de log zie ik toch nog een hoop verwijzingen.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:22:52, on 14/04/2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINNT\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\TVDB\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE RUN
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ap9h4qmo] C:\WINNT\system32\ap9h4qmo.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ayyhlvn] C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://dl.ad-ware.cc/9ca7jMdffzZngSyzVYpgXq8.chm::/on-line.exe
  O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c11.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: CWShredder Service - InterMute, Inc. - C:\Program Files\Hitman Pro\packages\CWShredder.exe
  O23 - Service: DefWatch - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe (file missing)
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

  Bedankt,

  Guft. :wink:
 • Het ziet er niet goed uit guft :-?

  Het vorige log zag er schoner uit, was de vorige log soms in veilige modus?

  Heb je CWSredder gebruikt? ik zag hem in je log.

  Gewoon maar overnieuw proberen dan:

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:dab1d431ec]O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ayyhlvn] C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ap9h4qmo] C:\WINNT\system32\ap9h4qmo.exe
  O16 - DPF: {10003000-1000-0000-1000-000000000000} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://dl.ad-ware.cc/9ca7jMdffzZngSyzVYpgXq8.chm: :/on-line.exe
  O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c11.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Inst all3.0/Installer.exe
  O23 - Service: DefWatch - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)[/b:dab1d431ec]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:
  C:\Program Files\Media Access
  C:\WINNT\system32\ap9h4qmo.exe
  C:\Program Files\Yixczjk\Knnco.exe

  Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer in normale modus.

  verwijder tijdelijke internetbestanden

  Ga naar start –>Uitvoeren–>Typ %temp% –> druk op ok –>selecteer alles en verwijder alles dat in deze map staat

  Maak de prullenbak eens leeg

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:18:52, on 16/04/2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINNT\system32\rundll32.exe
  C:\Documents and Settings\TVDB\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE RUN
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: CWShredder Service - InterMute, Inc. - C:\Program Files\Hitman Pro\packages\CWShredder.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
 • Het log ziet er goed uit guft, :D

  Ik zie alleen deze nog:
  [b:0296a3069e]O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing) [/b:0296a3069e]

  Wat je kunt proberen is de optie Fouten van CCleaner te gebruiken (te vinden onder de tab Fouten),

  deze kan ook onnodige sleutels uit het register verwijderen

  Druk hiervoor op: Scannen naar fouten en als dit voltooid is
  op Herstel gelecteerde fouten.

  Plaats daarna een nieuw log.

  vr.gr.smeenk
 • Persoon heeft net bearshare geïnstalleerd. Spyware?
  Ik vermoed wel dat hij het sowieso zal blijven gebruiken.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:30:58, on 16/04/2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\WINNT\system32\LEXPPS.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\Save\Save.exe
  C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWIN.EXE
  C:\Documents and Settings\TVDB\Bureaublad\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINNT\system32\LXSUPMON.EXE RUN
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min
  O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WeatherCast] "C:\Program Files\WeatherCast\Weather.exe" /q
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: CWShredder Service - InterMute, Inc. - C:\Program Files\Hitman Pro\packages\CWShredder.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative-service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINNT\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe
 • Verwijs de persoon voor P2P programma's naar deze site:
  http://www.spywareinfo.com/articles/p2p/ (engels talig)

  Hier staat Bearshare dus ook bij met een negatief advies.

  Sjaak
 • Waarschijnlijk dankzij die Bearshare alweer besmet met spyware: http://www.ppedia.com/p118_save-save.exe.htm

  [b:bf312f2189]O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSave] C:\PROGRA~1\Save\Save.exe[/b:bf312f2189]

  Jammer, dat sommige mensen klakkeloos allerlei troep installeren :-?

  Als hij het programma wil blijven gebruiken moet hij ook de spyware op zijn systeem laten staan:
  [quote:bf312f2189]Note: Removing this adware component from the system will likely cause the program that installed it to not function as intended[/quote:bf312f2189]
 • Ok, ik zal de raad doorgeven.

  In elk geval weer hartelijk bedankt voor de gedane moeite.


  Guft. :wink:
 • Graag gedaan guft :)

  Die eigenaar zou zijn PC eigenlijk moeten beveiligen op deze wijze:

  [b:d128fe741f]Blocking Unwanted Parasites with a Hosts File[/b:d128fe741f]


  [b:d128fe741f]O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing) [/b:d128fe741f]

  Bovenstaande regel staat nog in je log die gaan we als volgt verwijderen:(met dank aan M@rc :wink:)

  Onderstaande regfile zou de Symantec AntiVirus-service uit je register moeten verwijderen:

  1) Open een klablokbestand.
  2)Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  3) Ga naar Bestand - Opslaan als.
  -Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  -Bij "Bestandsnaam" zet je: fix.reg
  -Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  -Klik op de knop Opslaan.
  [code:1:d128fe741f]REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Norton AntiVirus Server]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\Norton AntiVirus Server]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Services\Norton AntiVirus Server]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Norton AntiVirus Server][/code:1:d128fe741f]

  4) Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.