Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie kan mij helpen bij deze Hijackthis-logfile?

Anoniem
smeenk
1 antwoord
 • Bij het opstarten verschijnen de volgende pop ups:

  Njeeves heeft een fout veroorzaakt in <onbekend>
  Njeeves wordt nu afgesloten.

  Vsmon heeft een fout veroorzaakt in <onbekend>
  Vsmon wordt nu afgesloten.

  Explorer heeft een fout veroorzaakt in <onbekend>
  Explorer wordt nu afgesloten.

  Inbellen lukt wel, maar vervolgens wordt geen dataverkeer toegelaten, ook geen updates van AdAware of Spybot.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:57:57, on 10-4-2005
  Platform: Windows ME (Win9x 4.90.3000)
  MSIE: Internet Explorer v5.51 SP2 (5.51.4807.2300)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NORTON SYSTEMWORKS\NORTON CLEANSWEEP\CSINJECT.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
  C:\NORMAN\BIN\ZANDA.EXE
  C:\NORMAN\NVC\BIN\NVCSCHED.EXE
  C:\NORMAN\NVC\BIN\NIP.EXE
  C:\NORMAN\BIN\NJEEVES.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
  C:\WINDOWS\SYSTEM\RESTORE\STMGR.EXE
  C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\LOGITECH\MOUSEWARE\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\PROGRAM FILES\REAL\REALPLAYER\REALPLAY.EXE
  C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\KODAK\KODAK_DR\KODAKCCS.EXE
  C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\MULTIMEDIA KEYBOARD\MMKEYBD.EXE
  C:\NORMAN\BIN\ZLH.EXE
  C:\PROGRAM FILES\NETROPA\ONSCREEN DISPLAY\OSD.EXE
  C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
  C:\TIJDEL\HIJACKTHIS1.99.1\HIJACKTHIS.EXE

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHELPER.DLL
  O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1043,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
  O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
  O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCHealth] C:\WINDOWS\PCHealth\Support\PCHSchd.exe -s
  O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\LOGITECH\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [PCLEPCI] C:\PROGRA~1\PINNACLE\PPE\ppe.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [KodakCCS] C:\Program Files\Common Files\KODAK\KODAK_DR\KodakCCS.exe –pdr: "C:\Program Files\Common Files\KODAK\KODAK_DR\dcmnter.pdr"
  O4 - HKLM\..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\BIN\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
  O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [*StateMgr] C:\WINDOWS\System\Restore\StateMgr.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLAB] ati2evxx.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CSINJECT.EXE] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton CleanSweep\CSINJECT.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service
  O4 - HKLM\..\RunServices: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE
  O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [CAISafe] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZoneLabs\isafe.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Norman ZANDA] C:\NORMAN\BIN\ZANDA.EXE /LOAD
  O4 - HKCU\..\Run: [Service Manager] C:\windows\dxsound.exe
  O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: MSN Messenger Service - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\PROGRA~1\MESSEN~1\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\SYSTEM\Shdocvw.dll
  O12 - Plugin for .pdf: C:\PROGRA~1\INTERN~1\PLUGINS\nppdf32.dll

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.