Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

mpdat.exe

Anoniem
team01
8 antwoorden
 • hallo sjaak

  in de lijst van software komt mywebsearch niet voor! wel my way speedbar!
 • Op het moment dat ik de computer opgestart is verschijnt er een melding dat het bestand mpdat.exe niet gevonden kan worden. Het schijnt een worm virus te zijn?? Hoe kan ik dit verwijderen?
 • Beste is om een hijacklogthis te plaatsen. Dan is er een totaaloverzicht.
  Download de laatste versie van Hijackthis en installeer het in een aparte directory.
  Start het programma en klik op "Do a system scan and save a logfile

  Copieer het log en post deze.

  Sjaak
 • Hallo sjaak Hierbij de logfile

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:18:06, on 4-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\htpatch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.0\SetHook.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\PROGRA~1\MyWay\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\temp\salm.exe
  C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe
  C:\Program Files\Eahirp\Mvocm.exe
  C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe
  C:\WINDOWS\kaircti.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Media Pass\MediaPass.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\WINDOWS\DitExp.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpoipm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Erno Cornelissen\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe mpdat.exe
  O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWay\SearchAt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWay\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - C:\WINDOWS\wsem303.dll
  O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: My &Way Speedbar - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWay\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O3 - Toolbar: ISTbar - {5F1ABCDB-A875-46c1-8345-B72A4567E486} - C:\PROGRA~1\ISTbar\istbar.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MediaFace Integration] C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.0\SetHook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MyWay\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Vaxbmc] C:\Program Files\Tgcpyxk\Hgkiit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zjhra] C:\Program Files\Eahirp\Mvocm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Pass] C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [<°ÜZJÝYMÝlY«Q°aÆ+À¼C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\kaircti.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [<°ÜZJÝYMÝlY«Q°aÆßfÏC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\kaircti.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avefsn] C:\WINDOWS\avefsn.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {3B623D23-2757-4881-A01E-D560EBCA5307} (VacPro.olanda_ver10) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver10.CAB
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
 • Zoals ik al dacht is er meer aanwezig op jou PC dat er echt niet op hoort.

  Installeer hijackthis.exe eerst een directory bijv. C:\Program Files\Hijackthis

  Deïnstalleer MyWebSearch
  Klik op Start -> Configuratiescherm -> Software en verwijder MyWebSearch.

  Klik met de rechtermuisknop op de volgende link, kies "Doel opslaan als…", kies bij "Opslaan in" voor je bureaublad en klik op "Opslaan".

  -> deze link: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/FxIstbar.exe

  Dit tooltje komt nu op je bureaublad te staan. Draai het door erop te dubbelklikken. (Dit is een verwijdertooltje voor ISTsvc/ISTbar.)

  Copieer onderstaande code in notepad:
  [code:1:6291e397f7]
  REGEDIT4

  [-HKEY_CURRENT_USER\Software\salm]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\salm]

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
  CurrentVersion\Uninstall\salm]
  [/code:1:6291e397f7]
  Sla het bestand op het bureaublad als [b:6291e397f7]fix.reg[/b:6291e397f7]
  Opslaan als type: [b:6291e397f7]Alle bestanden[/b:6291e397f7]

  Gebruik het bestand nog niet.

  Beste is als je onderstaande instructies in notepad plakt en uitprint.
  De fix moet in VEILIGE mode worden uitgevoerd.
  Kijk hier hoe dat moet.

  Herstart je PC dus in veilige mode.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:6291e397f7]R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe mpdat.exe
  O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll
  O2 - BHO: BHObj Class - {8F4E5661-F99E-4B3E-8D85-0EA71C0748E4} - C:\WINDOWS\wsem303.dll
  O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll
  O3 - Toolbar: ISTbar - {5F1ABCDB-A875-46c1-8345-B72A4567E486} - C:\PROGRA~1\ISTbar\istbar.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MyWay\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Vaxbmc] C:\Program Files\Tgcpyxk\Hgkiit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zjhra] C:\Program Files\Eahirp\Mvocm.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [<°ÜZJÝYMÝlY«Q°aÆ+À¼C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\kaircti.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [<°ÜZJÝYMÝlY«Q°aÆßfÏC:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe] C:\WINDOWS\kaircti.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Pass] C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avefsn] C:\WINDOWS\avefsn.exe
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.6.cab
  O16 - DPF: {3B623D23-2757-4881-A01E-D560EBCA5307} (VacPro.olanda_ver10) - http://advnt01.com/dialer/olanda_ver10.CAB
  [/b:6291e397f7]Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen

  Zorg dat de besturingssysteembestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn
  De volgende directories/bestanden verwijderen:[b:6291e397f7]
  C:\Program Files\SideFind\
  C:\Program Files\ISTbar\
  C:\Program Files\MyWay\
  C:\Program Files\ISTsvc\
  C:\Program Files\Internet Optimizer\
  C:\Program Files\Media Pass\
  C:\Program Files\Tgcpyxk\Hgkiit.exe
  C:\Program Files\Eahirp\Mvocm.exe
  C:\WINDOWS\kaircti.exe
  C:\WINDOWS\avefsn.exe
  C:\WINDOWS\nem220.dll
  C:\temp\salm.exe
  [/b:6291e397f7]

  Dubbelklik op het bestand fix.reg en geef toestemming om het bestand aan het register toe te laten voegen.

  Herstart de PC in normale mode.
  Kopieer onderstaande code naar notepad.

  [code:1:6291e397f7]regedit /e running.txt "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
  start running.txt[/code:1:6291e397f7]

  Sla het bestand als run.bat op, op je bureaublad (kies bij "opslaan als type" voor "alle bestanden"

  Dubbelklik nu op het bestand run.bat.
  Er komt nu een bestandje "running.txt" op je bureaublad te staan.
  Gelijk wordt ook notepad gestart met het bestand running.txt.
  Copieer de inhoud en post dit tesamen met een nieuw log van Hijackthis.

  Sjaak
 • Dat is dezelfde toolbar:
  http://www.pchell.com/support/mywebsearch.shtml
  [quote:52b7dad848]# My Web Search (Smiley Central or FWP product as applicable)
  # My Way Speedbar (Smiley Central or other FWP as applicable)
  # My Way Speedbar (AOL and Yahoo Messengers) (beta users only)
  # My Way Speedbar (Outlook, Outlook Express, and IncrediMail)
  # Search Assistant - My Way[/quote:52b7dad848]Kijk even of bovenstaande namen ook hier staan, als dat zo is deze ook verwijderen

  vr.gr.smeenk
 • Hallo Sjaak

  twee onderwerpen kwamen niet voor in de lijst:
  1) 04 - HKLM\..\RUN:[MYWEBSEARCH …..
  2) C:\WINDOWS\EM220.DLL

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:03:29, on 5-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\htpatch.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\WINDOWS\Dit.exe
  C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.0\SetHook.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  C:\WINDOWS\DitExp.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\AiO\Shared\Bin\hpoevm07.exe
  C:\WINDOWS\System32\hpoipm07.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\Shared\bin\hpOSTS07.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.home.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VOBRegCheck] C:\WINDOWS\System32\VOBREGCheck.exe -CheckReg
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] C:\Program Files\Medion Home CinemaXL\PowerCinema\PCMService.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MediaFace Integration] C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.0\SetHook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - Global Startup: HPAiODevice(hp psc 700 series) - 1.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\AiO\hp psc 700 series\Bin\hpobrt07.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
  "HTpatch"="C:\\WINDOWS\\htpatch.exe"
  "ATIPTA"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI Control Panel\\atiptaxx.exe"
  "SoundMan"="SOUNDMAN.EXE"
  "Dit"="Dit.exe"
  "NeroCheck"="C:\\WINDOWS\\System32\\\\NeroCheck.exe"
  "VOBRegCheck"="C:\\WINDOWS\\System32\\VOBREGCheck.exe -CheckReg"
  "PCMService"="C:\\Program Files\\Medion Home CinemaXL\\PowerCinema\\PCMService.exe"
  "Microsoft Works Update Detection"="C:\\Program Files\\Common Files\\Microsoft Shared\\Works Shared\\WkUFind.exe"
  "Share-to-Web Namespace Daemon"="C:\\Program Files\\Hewlett-Packard\\HP Share-to-Web\\hpgs2wnd.exe"
  "MediaFace Integration"="C:\\Program Files\\Fellowes\\MediaFACE 4.0\\SetHook.exe"
  "ccApp"=""C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\ccApp.exe""
  "SSC_UserPrompt"="C:\\Program Files\\Common Files\\Symantec Shared\\Security Center\\UsrPrmpt.exe"
  "Symantec NetDriver Monitor"="C:\\PROGRA~1\\SYMNET~1\\SNDMon.exe /Consumer"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\IMAIL]
  "Installed"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MAPI]
  "Installed"="1"
  "NoChange"="1"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\OptionalComponents\MSFS]
  "Installed"="1"
 • Ik zie dat het helemaal is gelukt.

  De O4 - MyWebSearch is bij het deïnstalleren al uit je register verwijderd.
  Het bestand C:\Windows\nem220.dll is al door hijackthis weggehaald.

  Het log is weer in orde.

  Maak de temp directory leeg: Klik op Start - Uitvoeren
  Type in: %Temp% en klik op OK
  Selecteer alle bestanden en verwijder deze.

  Verwijder ook de Tijdelijke Internet-bestanden:
  Extra -> Internet-Opties…
  In het midden zie je de button Tijdelijke Internetbestanden verwijderen.

  Zou je de computer nog willen laten scannen met de laatste versie van Spybot S&amp;D en ;Ad-aware

  Sjaak

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.