Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

vastlopers door spyware --> logje!

Anoniem
None
7 antwoorden
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:06:19, on 14-5-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\DELL\AccessDirect\dadapp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Wireless\Client Manager\CMags.EXE
  C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  C:\WINDOWS\system32\sysjj32.exe
  C:\WINDOWS\system32\sdkol.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: Class - {D9BAC98A-ED81-38BB-D853-817F97AEB84B} - C:\WINDOWS\system32\appzg32.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\DELL\AccessDirect\dadapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [d3hc32.exe] C:\WINDOWS\d3hc32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sdkol.exe] C:\WINDOWS\system32\sdkol.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [sysjj32.exe] C:\WINDOWS\system32\sysjj32.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Wireless Client Manager.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipfg.exe (file missing)
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Personal Firewall Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  Ik heb op de laptop van mijn broer veel last van vastlopers bij internet explorer en deze computer. Ook is het niet meer mogelijk om de startpagina te veranderen en krijg ik continue reclame pop-ups. Ik heb al anti spyware software geprobeerd zoals, ad-aware, spybot sd en … shredder.

  Maar niks helpt, dus zou iemand mij hier over advies kunnen geven.

  Thnx! 8) HT
 • Je hebt net als veel mensen die hier met een log komen last van een LOP.com infectie, veroorzaakt door MSN Plus 3, want deze had je moeten installeren zonder sponsor en jij hebt het met sponsor geinstalleerd!

  Verwijder uit de softwarelijst (via Configuratiescherm):

  -Messenger Plus 3 (later kan deze weer hergeinstalleerd worden!)

  Daarna moet je even wachten want voor verdere beoordelingen heb je hier een HijackThis Team die dit waarschijnlijk voor je beoordelen op meer bende wat gefixed moet worden!

  Maar eerst kun je dat verwijderen!
 • Laat Messengerplus maar rustig staan, dat verhaal lijkt me voorlopig niet aan de orde.

  1. Download dit regfiletje: HSfix.zip.
  Unzip het en plaats het op je bureaublad, zodat je dit later makkelijk kan terug vinden wanneer je het nodig hebt.

  2. Download CWShredder.
  Plaatst het bestand ergens waar je het makkelijk kan terug vinden, maar gebruik het nu nog niet.

  3. Download About:buster. Unzip het naar c:\aboutbuster en controleer of er updates beschikbaar zijn. Installeer deze.
  Gebruik het programma nog niet.

  4. Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.

  5. Start de computer in veilige modus.

  6. Sluit alle vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:6f6dcf3117]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll/sp.html#83556

  R3 - Default URLSearchHook is missing

  O2 - BHO: Class - {D9BAC98A-ED81-38BB-D853-817F97AEB84B} - C:\WINDOWS\system32\appzg32.dll

  O4 - HKLM\..\Run: [d3hc32.exe] C:\WINDOWS\d3hc32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sdkol.exe] C:\WINDOWS\system32\sdkol.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [sysjj32.exe] C:\WINDOWS\system32\sysjj32.exe

  O23 - Service: Workstation NetLogon Service ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ipfg.exe (file missing)
  [/b:6f6dcf3117]

  7. Dubbelklik op HSfix.reg om de wijzigingen aan het register toe te voegen.

  8. Verwijder de volgende bestanden:
  C:\WINDOWS\d3hc32.exe
  C:\WINDOWS\system32\sdkol.exe
  C:\WINDOWS\system32\sysjj32.exe
  C:\WINDOWS\system32\ibcqo.dll

  9. Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.

  10. Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  11. Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop Webinstellingen herstellen.

  12. Start CWShredder en klik op de fix-knop.

  13. Start About:buster. Wanneer het programma vraagt om een tweede keer te scannen doe je dit.

  14. Reboot de computer nu in normale modus. Run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.
 • Ik heb de stappen doorlopen en nu heb ik de pc opnieuw opgestart maar geen vastlopers meer gehad en ook geen pop-ups enz. Waarschijnlijk is het probleem helemaal verholpen.. bedankt! :)

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:21:02, on 14-5-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\DELL\AccessDirect\dadapp.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Wireless\Client Manager\CMags.EXE
  C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\MessengerPlus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [DadApp] C:\Program Files\DELL\AccessDirect\dadapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Wireless Client Manager.lnk = ?
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Toevoegen aan Mobiele favorieten - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Toevoegen aan Mobiele favorieten… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Personal Firewall Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Mooi zo. Ziet er goed uit. Best dat je de volgende stappen nog even doorneemt:
  Doe een online-virusscan.

  Deze hijacker kan een aantal bestanden op je computer verwijderd hebben. Controleer of volgende bestanden nog aanwezig zijn:
  - Control.exe: Ga naar http://www.spywareinfo.com/~merijn/winfiles.html#control en download indien nodig de control.exe die bij je besturingssysteem hoort. Control.exe moet zich in de map c:\windows\system32 bevinden.
  - Hosts (zonder extensie): Hosts bevindt zich in \system32\drivers\etc\. Indien niet aanwezig, download je the Hoster: http://members.aol.com/toadbee/hoster.zip . Unzip het programma, run het, klik op Restore Original Hosts, klik op OK en sluit het programma af.
  - SDHelper.dll: Als je Spybot Search & Destroy gebruikt kan deze hijacker ook het bestand SDHelper.dll verwijderen. Download SDHelper.dll: http://www.spywareinfo.com/~merijn/winfiles.html#sdhelper. Plaats de file in de installatiemap van Spybot Search & Destroy. Meestal is dit C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy.
  - Shell.dll: Controleer even via de verkenner of shell.dll in de system32-map staat. Indien het bestand ontbreekt, ga je naar System32\dllcache. Zoek Shell.dll, rechtsklik er op en kies voor kopiëren. Plaats het kopie in de system32-map.

  Als je dit alles gedaan hebt maak je de prullenbak leeg.
  Verwijder ook alle bestaande systeemherstelpunten: Schakel systeemherstel uit, reboot de computer en schakel systeemherstel weer in. (info: Systeemherstel uitschakelen)

  Breng ook een bezoekje aan de windows update site.
 • Jup gecontrolleerd en alles is present. :)
 • Mooi. Best dat je nog even alle bestaande systeemherstelpunten wist.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.