Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Langzame pc

Anoniem
smeenk
5 antwoorden
 • Zou iemand deze log willen beoordelen, het opstarten van m'n pc lijkt steeds langer te duren. Ad-aware en Spybot S&D hebben al enkele zaken verwijderd.

  Alvast bedankt,

  [b:471a796bbc]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 0:46:56, on 16-5-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\soffice.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\kbdtray.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\Program Files\2xExplorer\2xExplorer.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mstsdrd.nl/web/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O23 - Service: AVSync Manager (AvSynMgr) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE" /SERVICE (file missing)
  O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe[/b:471a796bbc]
 • Veel is er niet mis in je log:
  Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:dd2a8145df]O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [/b:dd2a8145df]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.

  Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen".

  Herstart je computer en meldt even of er verbetering t.a.v. de snelheid is opgetreden.

  vr.gr.smeenk
 • Bedankt voor je antwoord. Het is vooral McAfee die enige tijd nodig heeft om te laden. Misschien een kwestie van gewenning dat je denkt dat het steeds langer gaat duren. Ik heb iig je instructies uitgevoerd en hieronder de nieuwe log.

  [b:e70b34d725]Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:06:47, on 16-5-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\soffice.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\kbdtray.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VsStat.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Vshwin32.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avconsol.exe
  C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.mstsdrd.nl/web/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = "C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\windows\downloaded program files\googletoolbar2.dll
  O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {ACB1E670-3217-45C4-A021-6B829A8A27CB} - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\VSCShellExtension.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Guardian] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Guardian\CMGrdian.exe" /SU
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\Logitech\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [McAfee.InstantUpdate.Monitor] "C:\Program Files\McAfee\McAfee Shared Components\Instant Updater\RuLaunch.exe" /STARTMONITOR
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\quickstart.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) - http://toolbar.google.com/data/nl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
  O23 - Service: AVSync Manager (AvSynMgr) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\McAfee\McAfee VirusScan\Avsynmgr.exe
  O23 - Service: McAfee Firewall - Unknown owner - C:\Program Files\McAfee\McAfee Firewall\CPD.EXE" /SERVICE (file missing)
  O23 - Service: McShield - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Network Associates\McShield\Mcshield.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe[/b:e70b34d725]
 • Het log is schoon, van McAfee is wel bekend dat het opstarten van je systeem er soms door vertraagd wordt(vooral bij oudere computers en als je aan de krappe kant qua geheugen zit)

  Je zou met behulp van Ccleaner het register eens kunnen opschonen, dit kan ook positief werken op de snelheid van je systeem.

  Ga als volgt te werk: Start Ccleaner –> Kies voor de tab "Fouten" aan de rechterzijde –> Kies voor "Scannen naar fouten" –> Selecteer de gevonden items en kies voor "Herstel geselecteerde fouten". Als gevraagd wordt of je backups wilt maken bevestig dit en laat Ccleaner de opschoning uitvoeren.

  Je kan ook eens je prefetch directory leegmaken.
  Dus C:\Windows\Prefetch

  Daarnaast zijn er een aantal zaken die in mijn ogen een beetje overbodig zijn en je eventueel nog kunt fixen met hijackThis:
  [b:f32c8f1998]O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe [/b:f32c8f1998]
  Deze controleert of er updates zijn voor Sun Java, kan je zelf ook wel eens in het halve jaar doen en hoeft in mijn ogen niet elke keer te gebeuren als je je PC opstart

  [b:f32c8f1998]O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe [/b:f32c8f1998]
  Hetzelfde verhaal als bij Sun java, controle op updates iedere keer wanneer je pc opgestart wordt

  vr.gr.smeenk :wink:
 • OK, bedankt voor je hulp. CCleaner vond al 325 fouten in het register, dus dat zal ook wel wat schelen, hoop ik. Prefetch leeggemaakt (doe ik al vrij regelmatig), hoewel ik ooit weer eens gelezen heb, dat je dat ook weer niet tè vaak moet doen.

  En inderdaad, mijn pc gaat al weer wat jaartjes mee, dus daar kan het ook mee te maken hebben.

  Groeten,
  Rob

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.