Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Logfile - Andere computer *ZEER VERVUILD*

Anoniem
smeenk
6 antwoorden
 • Vriendelijk bedankt voor het helpen! Dit is de pc van m'n vriendin, en als ik het zo zie staat er enorm veel spyware op.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:37:29, on 17-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
  C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\WINDOWS\System32\qttask.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Apps\ActivBoard\TrayMon.exe
  C:\Apps\ActivBoard\OSD.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
  C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
  C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\calcheck.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42826
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42826
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;localhost;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1629.0\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: My &Web Search - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] C:\WINDOWS\System32\qttask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /S
  O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
  O4 - Startup: DLHelperEXE.exe
  O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
  O4 - Global Startup: KODAK Software Updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\backWeb-7288971.exe
  O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\calcheck.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZSzeb01236
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O15 - Trusted IP range: 209.8.20.130
  O16 - DPF: {11E956C0-396B-61C2-20B4-648A0DC41A50} - http://69.31.82.26/1/gdnNL10.exe
  O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralInitialSetup1.0.0.8.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (WebHandler Class) - http://activex.microgaming.com/dlhelper/version7/dlhelper.cab
  O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
 • Ga naar Start - Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen en verwijderen.
  Deïnstalleer Switch.
  en ook My Web Search of My Speed Way

  plaats daarna een nieuwe log

  vr.gr.smeenk
 • Zowel Switch als MyWebSearch of MySpeedWay kon ik niet vinden. Heb net even met Spybot SD gewalst, hier een nieuwe log.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:11:59, on 17-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
  C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe
  C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  C:\WINDOWS\System32\qttask.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe
  C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
  C:\Apps\ActivBoard\TrayMon.exe
  C:\Apps\ActivBoard\OSD.exe
  C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
  C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\calcheck.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\HiJackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42826
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42826
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door chello broadband n.v.
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = ;localhost;<local>
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
  O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.1629.0\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [EM_EXEC] C:\PROGRA~1\MOUSEW~1\SYSTEM\EM_EXEC.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] C:\Apps\ActivBoard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [VCSPlayer] "C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcsplay.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] C:\WINDOWS\System32\qttask.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Ulead AutoDetector] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
  O4 - HKLM\..\Run: [RegistryMechanic] C:\Program Files\Registry Mechanic\RegMech.exe /S
  O4 - HKCU\..\Run: [Update Service] C:\PROGRA~1\COMMON~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
  O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q
  O4 - Startup: DLHelperEXE.exe
  O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 3.0 SE Calendar Checker.lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 3.0 SE\calcheck.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZSzeb01236
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O15 - Trusted IP range: 209.8.20.130
  O16 - DPF: {11E956C0-396B-61C2-20B4-648A0DC41A50} - http://69.31.82.26/1/gdnNL10.exe
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (WebHandler Class) - http://activex.microgaming.com/dlhelper/version7/dlhelper.cab
  O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Apps\ActivBoard\nhksrv.exe
  O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
  O23 - Service: ScsiAccess - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\ScsiAccess.EXE
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: Virtual CD v4 Security service (SDK - Version) (VCSSecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v4 SDK\system\vcssecs.exe
 • Mywebsearch kan ook nog voorkomen onder de volgende namen:
  Search Assistant - My Way
  Fun Web Products Easy Installer

  Als deze in de "installeren en verwijderen" lijst voorkomen kan je deze proberen te deïnstalleren :wink:

  Ik zal even verder kijken wat er allemaal moet gebeuren
 • Download de laatste versie van CWShredder.
  Gebruik het programma nog niet.

  Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Zorg dat alle verborgen bestanden weergegeven worden.

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle openstaande vensters, run HijackThis nog een keer en laat volgende items repareren:
  [b:d9a3e2bc9f]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42826
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/MStartEnter/Portal/portal.html
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=42826
  O4 - HKLM\..\Run: [SiS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  O4 - Startup: DLHelperEXE.exe
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZSzeb01236
  O15 - Trusted IP range: 209.8.20.130
  O16 - DPF: {11E956C0-396B-61C2-20B4-648A0DC41A50} - http://69.31.82.26/1/gdnNL10.exe
  O16 - DPF: {AED98630-0251-4E83-917D-43A23D66D507} (WebHandler Class) - http://activex.microgaming.com/dlhelper/version7/dlhelper.cab[/b:d9a3e2bc9f]

  Verwijder de volgende bestanden of mappen(indien aanwezig):
  C:\WINDOWS\System32\khooker.exe
  C:\WINDOWS\System32\mstar2.exe
  C:\WINDOWS\system32\mstart.exe
  C:/Program%20Files/MStartEnter
  C:\Program Files\MyWebSearch
  C:\Program Files\MyQuickSearch
  DLHelperEXE.exe (even zoeken op je systeem)

  Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.

  Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop Webinstellingen herstellen.

  Start CWShredder en klik op de Fix-knop.

  Start Ccleaner en druk op de knop "Opschonen".

  Reboot de computer nu in normale modus. Run HijackThis opnieuw en post een nieuwe log.

  vr.gr.smeenk :wink:
 • Bedankt! Als ik er volgende week weer ben, zal je meer van me horen.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.