Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Nieuwe Dell-computer doet vier minuten over het opstarten.

Anoniem
Obi-wan-kenobi
10 antwoorden
 • Hallo,

  Van een zeer hulpvaardig iemand van deze site kreeg ik het advies om mijn logile op dit forum te plaatsen. Mijn nieuwe Dell-computer doet er namelijk vier minuten over voordat deze is opgestart. Ik vind dit nogal langzaam, maar misschien is het wel normeel of mogelijk ziet iemand iets raars.
  Ik ben een enorme leek. Heb de computer drie dagen geleden gekregen.
  Mijn zoon is een aantal dagen weg en kan mij dus helaas op dit moment niet helpen. Vandaar dat ik hoop op advies van een kenner.
  Bij voorbaat dank.

  Hieronder mijn logfile:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:20:56, on 25-5-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ssoftsrv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Intel\Modem Event Monitor\IntelMEM.exe
  C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\POP Peeper\POPPeeper.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe
  C:\Documents and Settings\Anneke\Local Settings\Temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kranten.com/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.euro.dell.com/
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll
  O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelMeM] C:\Program Files\Intel\Modem Event Monitor\IntelMEM.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtomTime] "C:\Program Files\AtomTime Pro\AtomTime.EXE"
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [POP Peeper] "C:\Program Files\POP Peeper\POPPeeper.exe" -min
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program Files\Rainlendar\Rainlendar.exe
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: HP Image Zone Fast Start.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-gb/4,0,0,90/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-gb/1,0,0,23/mcgdmgr.cab
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
  O23 - Service: Cryptainer service (ssoftservice) - Cypherix - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ssoftsrv.exe
  O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
 • 'normeel'…… moet natuurlijk 'normaal' zijn. Niet normaal toch!
 • [quote:fcf47f8926="Anneke1934"]
  C:\Documents and Settings\Anneke\Local Settings\Temp\HijackThis.exe[/quote:fcf47f8926]Eigenlijk kan ik in je log geen problemen vinden, alleen moet je HijackThis in een eigen map plaatsen bijvoorbeeld C:\hijackthis omdat hijackthis backups maakt en die kunnen gemakkelijk kwijtraken in de temp map. :wink:
 • Ff ten eerste:

  Wil je hijackthis in een aparte map zetten, bijv. C:\HijackThis\ omdat het programma back-ups maakt van de verwijderende fixes.

  Ten tweede:

  Ik zie twee messenger programma's direct opstarten na de opstart in windows, namelijk: Windows Messenger en MSN Messenger.

  Ten derde: Heb je alle programma's nodig die direct meestarten met windows als POP peeper, Atomic Clock en QuickTime Player?

  Gaarne antwoord als het mogelijk is!
 • [quote:c66fd52bd4="brandsrus"]Ik zie twee messenger programma's direct opstarten na de opstart in windows, namelijk: Windows Messenger en MSN Messenger.[/quote:c66fd52bd4]Ik neem aan dat MSN Messenger gebruikt wordt, dus Windows Messenger is overbodig. Deze is eenvoudig te verwijderen door het volgende commando te kopiëren en te plakken in Start/Uitvoeren:

  RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

  En OK natuurlijk. :wink:
  [quote:c66fd52bd4="brandsrus"]Ten derde: Heb je alle programma's nodig die direct meestarten met windows als POP peeper, Atomic Clock en QuickTime Player?[/quote:c66fd52bd4]Alle onnodig mee-opstartende programma's zijn voor een leek makkelijk uit het opstartregister te halen met Startup Mechanic.
  http://www.startupmechanic.com/
 • Hijackthis heb ik inmiddels in een aparte map geplaatst.

  Die twee messenger programma's waren me nog niet opgevallen. Zal ik mijn zoon laten veranderen.

  Ja, ik vind het prettig dat poppeeper direct mee opstart, evenals de Atomic Clock. QuickTime Player wist ik niet. Zal ik ook mijn zoon laten wijzigen. Ik durf e.e.a. zelf niet aan, of beter gezegd dat kan ik niet. Ik laat mijn zoon je antwoord lezen.

  Bedankt voor je reactie.
 • Ik vind niet dat er overdreven veel programma's mee opstarten en wanneer een nieuwe(snelle) computer ineens veel langzamer begint op te starten zou ik zelf eens terug gaan naar de leveracier i.v.m. garantie.

  Bel snel naar Dell :wink:
 • [quote:744a809ecd="Anneke1934"]Ik durf e.e.a. zelf niet aan, of beter gezegd dat kan ik niet.[/quote:744a809ecd]Begrijpelijk, verstandige keus … kan ie ook gelijk naar die verschillende startpagina's kijken, daar staat wel erg vaak http://www.euro.dell.com/ … :roll:
  [quote:744a809ecd="smeenk"]Ik vind niet dat er overdreven veel programma's mee opstarten en wanneer een nieuwe(snelle) computer ineens veel langzamer begint op te starten[/quote:744a809ecd]Zo snel is een standaard Dell Dimension 2400 dus niet (non-D Celeron met waarschijnlijk maar 256MB werkgeheugen), zeker niet met die bijgeleverde troep van Dell zelf:

  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

  Aangevuld met allerlei onnodig meestartend spul van HP:

  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

  Duurt dus al gauw 4 min. Voor ca. 25 euro een extra module van 256MB erbij prikken kan trouwens al een hoop schelen …
  http://www.tweakers.net/pricewatch/25270
 • [quote:4b2aa3a4a9="Obi-wan-kenobi"]Zo snel is een standaard Dell Dimension 2400 dus niet (non-D Celeron met waarschijnlijk maar 256MB werkgeheugen), zeker niet met die bijgeleverde troep van Dell zelf:

  C:\Program Files\Dell\Media Experience\DMXLauncher.exe

  Aangevuld met allerlei onnodig meestartend spul van HP:

  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

  Duurt dus al gauw 4 min. Voor ca. 25 euro een extra module van 256MB erbij prikken kan trouwens al een hoop schelen …[/quote:4b2aa3a4a9]Ik vond 4 minuten opstarten wel erg lang, maar als die Dell computers echt zo langzaam zijn is het erbij plaatsen van extra geheugen inderdaad een goede optie.

  Ook het uitschakelen van onnodige/overbodige zaken tijdens het opstarten kan dan verbetering geven.

  Onder andere de volgende zaken zijn eventueel overbodig:
  [b:4b2aa3a4a9]O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe [/b:4b2aa3a4a9] Zie hier: http://castlecops.com/startuplist-1408.html
  [b:4b2aa3a4a9]O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe[/b:4b2aa3a4a9] Zie hier: http://castlecops.com/startuplist-1736.html
  [b:4b2aa3a4a9]O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE[/b:4b2aa3a4a9] Zie hier: http://castlecops.com/startuplist-2586.html

  vr.gr.smeenk :wink:
 • Norton kan bepaalde systemen ook erg langzaam maken. Wat gebeurt er als je Norton (tijdelijk) uitzet of verwijdert?

  Traag opstarten zou ook kunnen wijzen op een rotte harddisk. Misschien die ook eens testen.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.