Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

hulp met hijaclog aub

Anoniem
smeenk
10 antwoorden
 • Hallo allemaal,
  ik heb de laatste tijd erg veel last gehad van spyware etc. Alleen opruimen met de bekende programmas helpt niet helemaal, dus ik vermoed dat er in het hijacklog nog meer rotzooi zal staan.
  Kan iemand me met de log helpen? Is deze schoon en zo nee, wat moet eraan gebeuren?

  Voorafgaand aan de log zijn CWWshredder, spybot, adaware en virusscan gedraaid.

  Alvast bedankt.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:22:51, on 30-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\S3hotkey.exe
  C:\WINDOWS\System32\S3tray2.exe
  C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\soundman.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe
  C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe
  C:\WINDOWS\System32\p2pnetworking.exe
  C:\WINDOWS\switpa.exe
  C:\WINDOWS\System32\msxct.exe
  C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\ap9h4qmo.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.packardbell.nl/center
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.1:6588
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MyIEMonitor.dll
  O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [S3hotkey] S3hotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [S3TRAY2] S3tray2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ESB] C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FNF22k] C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [kdx] C:\WINDOWS\kdx\KHost.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDElbyCDFL] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL
  O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [winupdate] C:\Program Files\winupdate\winupdate.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [switp] C:\WINDOWS\switpa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msxct] msxct.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tsl2] C:\PROGRA~1\COMMON~1\tsa\tsl2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ap9h4qmo] C:\WINDOWS\System32\ap9h4qmo.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SahUpgrade] C:\DOCUME~1\It's\LOCALS~1\Temp\SahUpdate\update.exe iteration3 -setup4021 -ap9h4qmo
  O4 - HKCU\..\Run: [\Pribi.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Pribi\Pribi.exe
  O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.packardbell.nl/center
  O15 - Trusted Zone: http://zone.msn.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {9AA73F41-EC64-489E-9A73-9CD52E528BC4} (ZoneAxRcMgr Class) - http://zone.msn.com/binGame/ZAxRcMgr.cab
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - http://zone.msn.com/bingame/feed/default/SproutLauncher.cab
  O16 - DPF: {D77EF652-9A6B-40C8-A4B9-1C0697C6CF41} (TikGames Online Control) - http://zone.msn.com/bingame/shpo/default/shapo.cab
  O16 - DPF: {DAF5D9A2-D982-4671-83E4-0398706A5F6A} (SCEWebLauncherCtl Object) - http://zone.msn.com/bingame/hsol/default/SCEWebLauncher.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://zone.msn.com/bingame/zuma/default/popcaploader_v5.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F54C1137-5E34-4B95-95A5-BA56D4D8D743} (Secure Delivery) - http://moviefone.kontiki.com/securedelivery/main/kdx.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
 • Je hebt te maken met iig de volgende besmettingen:

  - Powerscan
  - Sidefind (IST.bar)
  - Media Access

  Probeer via de softwarelijst onder configuratiescherm eerst de unstallers te draaien en kijken of je er vanaf komt. Lukt het niet dan moeten we harder te werk gaan maar probeer eerst de restanten uit software en de map "Program Files" te halen!
 • Hallo Brandsrus,
  alvast bedankt voor je hulp.

  De powerscan stond niet in het software venster maar heb ik wel uit de program files gehaald.
  De rest uit de software en de program files gehaald.


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:27:12, on 30-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\soundman.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\WINDOWS\System32\p2pnetworking.exe
  C:\WINDOWS\System32\msxct.exe
  C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  C:\temp\sahagent-cdt1004.exe
  C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
  C:\program files\internet explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.packardbell.nl/center
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.1:6588
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MyIEMonitor.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ESB] C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FNF22k] C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [winupdate] C:\Program Files\winupdate\winupdate.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [msxct] msxct.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tsl2] C:\PROGRA~1\COMMON~1\tsa\tsl2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [abasa5jrp] C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [\Pribi.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Pribi\Pribi.exe
  O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.packardbell.nl/center
  O15 - Trusted Zone: http://zone.msn.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {9AA73F41-EC64-489E-9A73-9CD52E528BC4} (ZoneAxRcMgr Class) - http://zone.msn.com/binGame/ZAxRcMgr.cab
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - http://zone.msn.com/bingame/feed/default/SproutLauncher.cab
  O16 - DPF: {D77EF652-9A6B-40C8-A4B9-1C0697C6CF41} (TikGames Online Control) - http://zone.msn.com/bingame/shpo/default/shapo.cab
  O16 - DPF: {DAF5D9A2-D982-4671-83E4-0398706A5F6A} (SCEWebLauncherCtl Object) - http://zone.msn.com/bingame/hsol/default/SCEWebLauncher.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://zone.msn.com/bingame/zuma/default/popcaploader_v5.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
 • Probeer via software ook de volgende te deïnstalleren:
  BargainBuddy
  P2Pnetworking

  Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:c8215176b8]O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MyIEMonitor.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [winupdate] C:\Program Files\winupdate\winupdate.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [msxct] msxct.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Tsl2] C:\PROGRA~1\COMMON~1\tsa\tsl2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [abasa5jrp] C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [\Pribi.exe] C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Pribi\Pribi.exe[/b:c8215176b8]

  Van de volgende weet ik niet zeker of deze kwaadaardig is:
  [b:c8215176b8]O4 - HKLM\..\Run: [FNF22k] C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe[/b:c8215176b8]
  Scan het bestand [b:c8215176b8]C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe[/b:c8215176b8] eens met http://virusscan.jotti.org en als het malware blijkt te zijn fix deze dan ook en verwijder later dit bestand.

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:

  C:\PROGRA~1\OPINIO~1 (waarschijnlijk C:\Program Files\OpinionBar)
  C:\Program Files\winupdate
  C:\Program Files\Power Scan
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\tsa
  C:\Program Files\Media Access
  C:\Program Files\BullsEye Network
  c:\Program Files\Bargain Buddy
  C:\WINDOWS\System32\msxct.exe
  C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe
  C:\WINDOWS\System32\p2pnetworking.exe
  C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\Pribi

  [b:c8215176b8]Het gebruik van Ccleaner:[/b:c8215176b8]
  Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos, soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites.

  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt. Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte.
  Klik daarna op de knop "Opschonen".
  Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

  vr.gr.smeenk
 • Er zijn nog wat restanten van Media Access te vinden in je log verwijder in veilige modus deze regels:

  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

  Van Power Scan deze regels:

  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe

  Zorg als je toch in Veilige modus bent, toch nog ff kijken of de volgende directory aanwezig is:

  C:\Program Files\Media Access

  C:\Program Files\Power Scan

  Verwijder die helemaal, indien aanwezig.

  Reboot terug naar gewone modus en post een nieuwe log.

  Afz. Brandsrus

  [b:075f1199c7]EDIT: Smeenk was me voor dus opvolgen wat hij zegt (een doorgewinterde expert!! /EDIT[/b:075f1199c7]
 • Hallo Smeenk en Brandsrus,
  bedankt wederom voor de reacties. Ik heb de instructies van Smeenk uitgevoerd, voor zover mogelijk.

  Bargainbuddy en p2pnetworking kon ik niet vinden via software.

  [b:958dabc655]O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [abasa5jrp] C:\WINDOWS\System32\abasa5jrp.exe [/b:958dabc655]
  Kon ik ook niet vinden in de hijacklog in veilige modus.
  Wel zag ik deze, moet die ook niet weg?
  [b:958dabc655]O4 - HKLM\..\RunServices: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe[/b:958dabc655]

  [b:958dabc655]O4 - HKLM\..\Run: [FNF22k] C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe[/b:958dabc655]
  deze heb ik nagekeken met virusscan.jotti, die gaf geen malware aan.

  Dit is de nieuwe hijacklog:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:27:03, on 30-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  c:\windows\system32\userinit.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\soundman.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.packardbell.nl/center
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.1:6588
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ESB] C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FNF22k] C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\RunServices: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe
  O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.packardbell.nl/center
  O15 - Trusted Zone: http://zone.msn.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {9AA73F41-EC64-489E-9A73-9CD52E528BC4} (ZoneAxRcMgr Class) - http://zone.msn.com/binGame/ZAxRcMgr.cab
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - http://zone.msn.com/bingame/feed/default/SproutLauncher.cab
  O16 - DPF: {D77EF652-9A6B-40C8-A4B9-1C0697C6CF41} (TikGames Online Control) - http://zone.msn.com/bingame/shpo/default/shapo.cab
  O16 - DPF: {DAF5D9A2-D982-4671-83E4-0398706A5F6A} (SCEWebLauncherCtl Object) - http://zone.msn.com/bingame/hsol/default/SCEWebLauncher.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://zone.msn.com/bingame/zuma/default/popcaploader_v5.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
 • Het log lijkt verder schoon te zijn,
  Scan het volgende bestand ook eens met http://virusscan.jotti.org
  [b:d5191ccab2]C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe[/b:d5191ccab2]
  Want ik weet niet zeker of webshots ook helemaal vrij is van spyware

  Deze nog fixen met HijackThis:
  [b:d5191ccab2]O4 - HKLM\..\RunServices: [p2pnetworking] p2pnetworking.exe[/b:d5191ccab2]
  en het volgende bestand verwijderen:
  [b:d5191ccab2]C:\WINDOWS\System32\p2pnetworking.exe [/b:d5191ccab2]

  Scan daarna je systeem nog eens online met Panda :wink:

  Vermeld hier de resultaten van de scan en plaats ook maar weer een nieuw log van HijackThis

  vr.gr.smeenk
 • Dag Smeenk,
  Webshots was ok.

  De panda-scan gaf het volgdende aan:
  C:\Windows\System32\ide21202.vxd — No disinfected
  C:\Windows\System32\jodlcapk.dll — No disinfected
  C:\Windows\System32\rebates.exe — No disinfected

  Kunnen die dan blijven staan of moet ik ze ook weghalen?

  Hier is de nieuwe Hijacklog:


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:09:24, on 30-5-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\System32\snmp.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  C:\WINDOWS\soundman.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zone.exe
  C:\PROGRA~1\MSNGAM~1\zproxy.exe
  C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ilse.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = www.packardbell.nl/center
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.0.0.1:6588
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=c:\windows\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\apps\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ESB] C:\WINDOWS\System32\ESB.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FNF22k] C:\WINDOWS\System32\FNF22k.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] soundman.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\Winampa.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\WebshotsTray.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.packardbell.nl/center
  O15 - Trusted Zone: http://zone.msn.com
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {9AA73F41-EC64-489E-9A73-9CD52E528BC4} (ZoneAxRcMgr Class) - http://zone.msn.com/binGame/ZAxRcMgr.cab
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O16 - DPF: {AE1C01E3-0283-11D3-9B3F-00C04F8EF466} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {D54160C3-DB7B-4534-9B65-190EE4A9C7F7} (SproutLauncherCtrl Class) - http://zone.msn.com/bingame/feed/default/SproutLauncher.cab
  O16 - DPF: {D77EF652-9A6B-40C8-A4B9-1C0697C6CF41} (TikGames Online Control) - http://zone.msn.com/bingame/shpo/default/shapo.cab
  O16 - DPF: {DAF5D9A2-D982-4671-83E4-0398706A5F6A} (SCEWebLauncherCtl Object) - http://zone.msn.com/bingame/hsol/default/SCEWebLauncher.cab
  O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://zone.msn.com/bingame/zuma/default/popcaploader_v5.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} (HeartbeatCtl Class) - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
 • Het lijkt er op dat Panda deze niet heeft kunnen verwijderen.

  [b:5e57aea91c]C:\Windows\System32\ide21202.vxd[/b:5e57aea91c] –>Ik heb niets over dit bestand gevonden, scan het eventueel nog eens met Jotti, indien dit malware is probeer deze dan te verwijderen(eventueel in veilige modus)
  [b:5e57aea91c]C:\Windows\System32\jodlcapk.dll[/b:5e57aea91c] –>Idem voor dit bestand
  [b:5e57aea91c]C:\Windows\System32\rebates.exe[/b:5e57aea91c] –>Web rebates is inderdaad ook een vorm van malware probeer deze maar te verwijderen.

  Je log is verder schoon, gefeliciteerd :wink:

  Hier enkele tips om dit zo te houden:
  Zorg dat je een goedwerkende antivirus en firewall hebt, houd deze progamma's up to date.

  Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
  Systeemherstel uitschakelen.

  Bezoek regelmatig de Windows Update Site. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn.

  Installeer ook SpywareBlaster en Spywareguard.
  Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren. Houd ook deze progs up to date!

  Via een reg-file kun je je tegen kwaadaardige activeX-codes wapenen. Klik hier voor meer info

  Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je hier.

  vr.gr.smeenk :wink:
 • Behalve rebates waren die twee anderen ook malware.

  Maar bedankt voor de alle hulp met het opschonen en de tips om het allemaal schoon te houden!

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.