Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Help! Spybot helpt niet!

Anoniem
None
15 antwoorden
 • Ik kan nergens naar toe behalve de popups die verschijnen van casino's.
  De volgende pagina verschijnt:
  [i:4b967f48ec]res://xmllib.dll/HTTP_Blocked.htm

  Access Blocked - Virus Warning!
  You cannot access this site due to following reason:
  Your computer was infected by Spyware or Adware Software.
  This is dangerous software which disclose your personal
  and transferred data and/or display unsolices advertising.
  You can use this ADWARE/SPYWARE REMOVAL tools in
  order to solve this problem and prevent futurer infection.

  You can click Search to look for information on the Internet.

  HTTP Error - Access Blocked [/i:4b967f48ec]

  Spybot verwijdert dit probleem niet, wat moet ik nu?
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:58:43, on 3-6-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\FRIESL~1.V\HOMEFI~1\FPA32\ZBASE32.EXE
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\WINDOWS\System32\SMSSU.EXE
  C:\WINDOWS\System32\Tmntsrv32.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\makj.exe
  C:\Documents and Settings\Inger\Bureaublad\HijackThis.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {2DECEC1F-E703-4F2C-BF15-1005324BDE9C} - C:\WINDOWS\System32\omng.dll (file missing)
  O2 - BHO: XMLDP Class - {60371670-81B9-4d06-9C42-4DEC1AABE62B} - C:\WINDOWS\xmllib.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Friesland Bank Dialer] C:\PROGRA~1\FRIESL~1\FRIESL~1\FB-DIA~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [vmtuner] gglib.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall
  O4 - HKCU\..\Run: [SMSSU] C:\WINDOWS\System32\SMSSU.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [Tmntsrv32] C:\WINDOWS\System32\Tmntsrv32.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
  O18 - Filter: text/html - {30450DDE-0723-4D70-AA0E-7724B87E9D53} - C:\WINDOWS\System32\omng.dll
  O18 - Filter: text/plain - {30450DDE-0723-4D70-AA0E-7724B87E9D53} - C:\WINDOWS\System32\omng.dll
 • Deze regels ff fixen met HijackThis!

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll/spage.html

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen

  O2 - BHO: (no name) - {2DECEC1F-E703-4F2C-BF15-1005324BDE9C} - C:\WINDOWS\System32\omng.dll (file missing)

  O3 - Toolbar: (no name) - {0E1230F8-EA50-42A9-983C-D22ABC2EED3B} - (no file)

  O18 - Filter: text/html - {30450DDE-0723-4D70-AA0E-7724B87E9D53} - C:\WINDOWS\System32\omng.dll

  O18 - Filter: text/plain - {30450DDE-0723-4D70-AA0E-7724B87E9D53} - C:\WINDOWS\System32\omng.dll

  Post dan een nieuwe log!
 • De bedoeling van brandsrus is goed maar je hebt hier te maken met 2 lastige infecties die niet zomaar met hijackthis zijn te fixen.

  Je hebt nu geen toegang tot internet op die PC behalve dan de site om anti spyware aan te vragen.

  Klik op Start -> Uitvoeren en typ in: [b:911d12cee8]C:\Windows\XMLLIBUI.exe[/b:911d12cee8]

  Daarna heb je weer toegang tot internet.
  Indien het bestand niet aanwezig is moet je de volgende download vanaf een andere computer doen en op de defecte computer installeren:

  Download FixO.exe en plaats het op het bureaublad van de geïnfecteerde PC. Dubbelklik op FixO.exe en alles wordt unzipt op je bureaublad. Open de map FixO en dubbelklik op fixO.bat. Volg de instructies.

  Meld je opnieuw als bovenstaande is uitgevoerd. Post gelijk een nieuw logje.

  Installeer hijackthis.exe bijv. in C:\Program Files\Hijackthis

  Sjaak
 • Er stond volg instructies op, maar heb niets anders gedaan dan het txtbestand hierin plakken… Had ik meer moeten doen?


  running from —
  C:\Documents and Settings\Inger\Bureaublad\FixO

  StartPAge.O Removal batch 1.00

  by miekiemoes

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
  existing bad files:
  —————————————————–
  SMSSU.EXE present
  Tmntsrv32.EXE present
  explorer32dbg.exe present
  iexplore_dbg.exe present
  xmllib.dll present
  XMLLIBUI.exe present
  winadvt.dll present
  C:\WINDOWS\hosts present


  existing important bad keys:
  —————————————————–
  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\explorer.exe]
  "Debugger"=""

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iexplore.exe]
  "Debugger"=""  Merging Registry———-


  Deleting Files————-


  Searching for files not deleted:
  —————————————————–


  Searching for keys not deleted:
  —————————————————–


  [b:25530d50ba]en Hijack tis:[/b:25530d50ba]
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:07:49, on 3-6-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\gglib.exe
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [vmtuner] gglib.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O13 - WWW. Prefix: http://
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
 • Je hebt niet vermeld of de internet toegang weer was hersteld.
  Ziet er iig goed uit. Ook de about blank infectie lijkt opgelost te zijn.

  Download en installeer CCleaner
  Nog niet gebruiken.

  Schakel Teatimer even uit voordat je de reparatie met Hijackthis laat uitvoeren.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:68646496a8]O4 - HKLM\..\Run: [vmtuner] gglib.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall
  O13 - WWW. Prefix: http://
  [/b:68646496a8]Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen

  Verwijder C:\Windows\System32\gglib.exe

  Start CCleaner
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Kies in ieder geval voor de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden

  klik nu in Ccleaner op opschonen (rechts onderaan).
  Als de genoemde items zijn verwijderd uit het log en geen ander items bij zijn gekomen is jou PC weer aardig op orde.

  Het wordt wel tijd om SP2 te installeren. Deze heeft een belangrijk aantal security updates waardoor de PC beter wordt beschermd.

  Verder kan je de PC nog regelmatig met Ad-aware en Spybot S&D laten scannen. Kijk hiervoor de FAQ bovenin dit forum.

  Sjaak
 • Installeer ook eens een Virusscanner. Nu heb je helemaal niets op je systeem.

  Sjaak
 • Die ene zit er nog steeds op…
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall

  Ik krijg ook nog steeds pop-ups van allerlei amerikaanse bloemenhandels en casino's….

  Verder…
  Mijn grote dilemma:
  - dell latitude met XP loopt het beste, w98 liep continu vast en ook hardwareconflicten. Traagheid valt nu ook best mee.
  - ik heb nog steeds geen virusscanner gevonden die en klein en gratis is.
  Daarom: eens in het half jaar Hijack this, adaware en/of spybot opnieuw downloaden en uitvoeren is voor mij nu de beste oplossing.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 14:49:04, on 3-6-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [sp] rundll32 C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab

  [b:77c653af0b]Is het al hopeloos?[/b:77c653af0b]
 • [quote:d78e05f1ad="zwarteweg"]ik heb nog steeds geen virusscanner gevonden die en klein en gratis is.[/quote:d78e05f1ad]

  Kijk en zoek eens rond op dit forum. Er zijn genoeg alternatieven. Geen anti virus en geen fire wall kan eigenlijk echt niet meer hoor.

  [quote:d78e05f1ad="zwarteweg"]Daarom: eens in het half jaar Hijack this, adaware en/of spybot opnieuw downloaden en uitvoeren is voor mij nu de beste oplossing.[/quote:d78e05f1ad]
  Blij dat ik niet in jouw adresboekje o.i.d. sta… :roll:

  [quote:d78e05f1ad="zwarteweg"][b:d78e05f1ad]Is het al hopeloos?[/b:d78e05f1ad][/quote:d78e05f1ad]
  Het is hopeloos en het blijft hopeloos zolang als dat je rond blijft surfen zonder bescherming. Dat is immers vragen om problemen…
 • AVG goeie virusscanner en gratis.
  http://www.grisoft.com/doc/40/lng/us/tpl/tpl01
 • Zoals al is gemeld. zonder virusscanner is het dweilen met de kraan open.

  Om de se.dll te verwijderen kan je het volgende doen.

  Download SpSeHjfix. Unzip het en plaats het op je bureaublad.
  Herstart de PC in VEILIGE mode.
  Start SpSeHjfix.exe en klik op "Start disinfection".
  Laat het tooltje zijn werk doen.
  Wanneer SpSeHjfix klaar is, wordt de computer opnieuw gestart.
  Herstel je webinstellingen: Ga naar Configuratiescherm - Internetopties - tabblad Programma's.
  Klik op de "Webinstellingen herstellen".

  Start Internet Explorer en download [b:5db07512e5]The hoster[/b:5db07512e5] van het volgende adres:
  http://www.funkytoad.com/download/hoster.zip

  Unzip het programma, run het, klik op "Restore Original Hosts", klik op "OK" en sluit het programma af.

  SpSeHjFix heeft een logje gemaak, dit staat op je bureablad of in de map van waar je het tooltje gerund hebt. Post de inhoud van dit logje samen met een nieuwe Hijackthislog.

  Zonder virusscanner kan je van mij verder niet meer op enige medewerking rekenen.
  Dan moeten we eerst maar een abbo afsluiten :wink:

  Sjaak
 • [quote:f774e2c800="steggel"]Zonder virusscanner kan je van mij verder niet meer op enige medewerking rekenen.
  Dan moeten we eerst maar een abbo afsluiten :wink:

  Sjaak[/quote:f774e2c800] :lol: [quote:f774e2c800="zwarteweg"]ik heb nog steeds geen virusscanner gevonden die en klein en gratis is.[/quote:f774e2c800]Antivir is ook gratis. Kijk ook op http://www.antivir-pe.de

  Lees ook hier:
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=127950
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=122450
 • Is je probleem niet opgelost met SpSeHjfix, dan doe je het volgende:

  Download reglook.zip.
  Unzip het in een eigen map. Dubbelkik op runme.bat.
  Er wordt een logje gemaakt dat reglook.log noemt. Post de inhoud van dit logje.
 • Heb Avast geinstalleerd… tip van huisgenoot.

  En wat is trouwens bsw.exe op C:\ ?

  (6-7-05 11:53:50) SPSeHjFix started v1.1.2
  (6-7-05 11:53:51) OS: WinXP (5.1.2600)
  (6-7-05 11:53:51) Language: nederlands
  (6-7-05 11:53:51) Win-Path: C:\WINDOWS
  (6-7-05 11:53:51) System-Path: C:\WINDOWS\System32
  (6-7-05 11:53:51) Temp-Path: C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\


  (6-7-05 12:30:57) SPSeHjFix started v1.1.2
  (6-7-05 12:30:57) OS: WinXP (5.1.2600)
  (6-7-05 12:30:57) Language: nederlands
  (6-7-05 12:30:57) Win-Path: C:\WINDOWS
  (6-7-05 12:30:57) System-Path: C:\WINDOWS\System32
  (6-7-05 12:30:57) Temp-Path: C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\
  (6-7-05 12:30:59) Disinfection started
  (6-7-05 12:30:59) Bad-Dll(IEP): (not found)
  (6-7-05 12:30:59) Bad-Dll(IEP) in BHO: (not found)
  (6-7-05 12:30:59) Searchassistant Uninstaller found: regsvr32 /s /u C:\WINDOWS\System32\omng.dll
  (6-7-05 12:30:59) Searchassistant Uninstaller - Keys Deleted
  (6-7-05 12:30:59) UBF: 5 - UBB: 0 - UBR: 1
  (6-7-05 12:30:59) UBF: 5 - UBB: 0 - UBR: 1
  (6-7-05 12:30:59) Run-Key: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sp=rundll32 C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\se.dll,DllInstall (deleted)
  (6-7-05 12:30:59) Bad IE-pages:
  deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Search Bar:
  deleted: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Search Bar:
  (6-7-05 12:30:59) Stealth-String not found
  (6-7-05 12:30:59) File added to delete: c:\windows\system32\omng.dll
  (6-7-05 12:30:59) File added to delete: c:\docume~1\inger\locals~1\temp\se.dll
  (6-7-05 12:30:59) Reboot


  (6-7-05 12:34:43) SPSeHjFix started v1.1.2
  (6-7-05 12:34:43) OS: WinXP (5.1.2600)
  (6-7-05 12:34:43) Language: nederlands
  (6-7-05 12:34:43) Win-Path: C:\WINDOWS
  (6-7-05 12:34:43) System-Path: C:\WINDOWS\System32
  (6-7-05 12:34:43) Temp-Path: C:\DOCUME~1\Inger\LOCALS~1\Temp\

  en….  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:48:27, on 7-6-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
  C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O16 - DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} (DjVuCtl Class) - http://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
 • De opschoning is succesvol verlopen.

  Die bsw.exe in C:\ betekent dat je ook een infectie hebt gehad van Smit.Fraud.

  Voer onderstaande instructies nog maar uit om alle restanten op te ruimen.

  Download het volgende bestand http://www.bleepingcomputer.com/files/reg/smitfraud.reg en plaats het bestand op je bureaublad.

  Dubbelklik nu op [b:9131c599da]smitfraud.reg[/b:9131c599da] dat nu op je bureaublad staat, en ga ermee akkoord dat deze gegevens aan het register worden toegevoegd.

  Ga via configuratiescherm naar software > programma's wijzigen/verwijderen en kijk of de volgende programma's aanwezig zijn en de-installeer die:
  [b:9131c599da]
  - Security IGuard
  - Virtual Maid
  - Search Maid
  [/b:9131c599da]

  Herstart de PC

  Verwijder indien nog aanwezig de volgende bestanden:
  [b:9131c599da]C:\wp.exe
  C:\wp.bmp
  C:\bsw.exe
  C:\Windows\sites.ini
  C:\Windows\popuper.exe
  C:\Windows\system32\hhk.dll
  C:\Windows\System32\wldr.dll
  C:\Windows\System32\helper.exe
  C:\Windows\System32\intmon.exe
  C:\Windows\System32\shnlog.exe
  C:\Windows\System32\intmonp.exe
  C:\Windows\System32\msmsgs.exe
  C:\Windows\System32\ole32vbs.exe
  C:\Windows\system32\msole32.exe[/b:9131c599da]

  Verwijder indien aanwezig de volgende directories:
  C:\Program Files\[b:9131c599da]Search Maid[/b:9131c599da]
  C:\Program Files\[b:9131c599da]Virtual Maid[/b:9131c599da]
  C:\Windows\System32\[b:9131c599da]Log Files[/b:9131c599da]
  C:\Program Files\[b:9131c599da]Security IGuard[/b:9131c599da]

  Download en installeer CCleaner

  Start CCleaner
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Kies in ieder geval voor de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden

  klik nu in Ccleaner op opschonen (rechts onderaan).
  Ik hoop dat je er weer een half jaar tegen kunt. :wink:

  Sjaak

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.