Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack this log + trojan

Anoniem
smeenk
7 antwoorden
 • Goedemorgen, deed zojuist een scan met Anti-vir, en ik kreeg de melding dat er een TR/dldr.small.aql.6 was aangetroffen. Ik kan hem nu niet verwijderen, hebben jullie een tip voor mij?

  Dank en groet!

  CANE

  ********************

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 10:55:21, on 6-6-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
  C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe
  C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe
  C:\DOCUME~1\Carlo\LOCALS~1\Temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Wanadoo
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - Startup: winupdate47497857[1].exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: AdBlock - {7E34CCAC-2531-450E-8746-80DA107ADAF5} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: AdBlock Configuration - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {93829908-07C2-44A2-95DB-F78F201A9B48} (AdBlock APInstaller Class) - http://adblock.linkz.com/APHelper.dll
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{45F730E4-437C-4C3C-9114-3DE17AD7DA70}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
 • Plaats HijackThis in een eigen map bijvoorbeeld C:\hijackthis
  in plaats van in je temp map omdat HijackThis ook backups maakt en die kan je hier gemakkelijk kwijtraken.

  Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Start de computer in veilige modus.

  Run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:349a9d3489]O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll (file missing)
  O4 - Startup: winupdate47497857[1].exe
  O9 - Extra button: AdBlock - {7E34CCAC-2531-450E-8746-80DA107ADAF5} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra button: (no name) - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: AdBlock Configuration - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.slotchbar.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O16 - DPF: {93829908-07C2-44A2-95DB-F78F201A9B48} (AdBlock APInstaller Class) - http://adblock.linkz.com/APHelper.dll[/b:349a9d3489]

  De volgende is mij onbekend, als je zeker weet dat deze niet aan je provider toebehoord of aan een andere PC binnen je netwerk mag je deze ook aanvinken.
  [b:349a9d3489]O15 - Trusted IP range: 67.19.178.84[/b:349a9d3489]

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Zoek via Windows verkenner naar het volgende bestand, en verwijder deze indien nog aanwezig:
  [b:349a9d3489]winupdate47497857[1].exe[/b:349a9d3489]

  [b:349a9d3489]Het gebruik van Ccleaner:[/b:349a9d3489]
  Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos,
  soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites.

  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt.
  Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte.
  Klik daarna op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer daarna in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.

  vr.gr.smeenk :wink:
 • Hallo Smeenk, hier mijn nieuwe log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:09:53, on 6-6-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\nl\msnappau.exe
  C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe
  C:\DOCUME~1\Carlo\LOCALS~1\Temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door Wanadoo
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: AdBlock Configuration - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.wanadoo.nl/
  O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Besturing) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/controls/msnchat45.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{45F730E4-437C-4C3C-9114-3DE17AD7DA70}: NameServer = 194.134.5.5 194.134.0.97
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\NORTON~1\GHOSTS~2.EXE
  O23 - Service: iPod-service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  Ik hoop dat het zo goed is!

  Groet, Cane
 • Ik zie deze twee nog staan:
  [b:1c2dcfd480]O9 - Extra button: (no name) - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: AdBlock Configuration - {D1E435DB-EE0C-4A71-84A8-A270F03B3EE7} - C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\APHelper.dll (file missing)[/b:1c2dcfd480]

  Start Hijackthis opnieuw,(computer in normale modus) kies voor "Do a system scan only" en vink deze 2 items aan. Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Dan is je systeem schoon :)
  Je zou ook nog een onlinescan kunnen doen met Housecall of met Panda.

  Klik hier voor enkele tips om nieuwe infecties te voorkomen

  vr.gr.smeenk :wink:
 • Thanks Smeenk!

  Groet, Cane!
 • Wil je toch nog even dit doen:

  Download HSFix.zip.
  Unzip het naar je Bureaublad. De bestanden worden in een directory HSFix geplaatst.
  Gebruik het nog niet.

  Na herstart in VEILIGE mode mag het script [b:f5962746e9]HSfix.bat[/b:f5962746e9] uit de folder HSFix van je bureaublad starten.

  Herstart de computer in normale modus
  post een nieuw HijackThis log samen met de HSFix-log die je zal terugvinden op je C:/hslog.txt

  [edit] Ik heb het foutje verwijderd [/edit]

  vr.gr.smeenk :wink:
 • [quote:6c804d14e9="smeenk"]Wil je toch nog even dit doen:

  Copieer onderstaande code in notepad(Kladblok):
  [code:1:6c804d14e9]
  REGEDIT4

  [-……….\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges\Range?]

  [………\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges\Range?]
  "*"=dword:00000004
  ":Range"="67.19.178.84"
  [/code:1:6c804d14e9]
  Opslaan als type: [b:6c804d14e9]Alle bestanden[/b:6c804d14e9]
  Sla het bestand op het bureaublad als [b:6c804d14e9]fix.reg[/b:6c804d14e9]
  Dubbelklik op de fix.reg file en laat de wijzigingen aan het register toevoegen.
  [/quote:6c804d14e9]

  Dit dus [b:6c804d14e9]NIET[/b:6c804d14e9] uitvoeren.

  Sjaak

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.