Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

virus komt terug

Anoniem
smeenk
12 antwoorden
 • Ik heb gister door een domme fout van mezelf(klikte per ongeluk op iets downloaden wat niet de bedoeling was) een Trojan Horse gedownload(downloder.Istbar.9.N en downloader.Istbar.9.k en downloader.dyfica.3.r en downloader.small.41.j en downloader.Istbar.9.d) en die heeft mijn virusscanner netjes verwijderd, maar net kwam hij plotseling weer terug. Wat kan ik hieraan doen? Kan ik hier iets met hijackthis mee doen, of moet het op een andere manier?
 • hier is iig mijn hijackthis-log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 4:24:20, on 7-6-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe
  C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\WISPTIS.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winamp.exe
  C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\program files\180solutions\sais.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgwb.dat
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\DOCUME~1\ADMINI~1.UTO\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis[1].zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webmeter.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [sais] c:\program files\180solutions\sais.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Power Scan] C:\Program Files\Power Scan\powerscan.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [enixixot] C:\WINDOWS\enixixot.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Pulse] C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe -splash
  O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: RealDownload.lnk = C:\Program Files\Real\RealDownload\Realdownload.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {C9BEF1E9-21F6-486F-80A2-32D61DE86E5E} - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/ms_sapi.cab
  O16 - DPF: {E4DFABBD-F5F6-11D3-8421-0080C6F79C42} (SpeechControl Class) - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/speechplugin.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe
  O23 - Service: IomegaAccess - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\IomegaAccess.exe
  O23 - Service: ZipToA - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\ZipToA.exe
 • ik heb net nog wat uitgezocht, het programma dat volgens mij die dingen veroorzaakt heet powerscan, die is nou namelijk opeens weer geinstalleerd :o
 • Juist Powerscan is er ook verantwoordelijk voor maar ik zie in je log de volgende dingen.

  1. Installeer HijackThis in een aparte map als C:\HijackThis vanwege de back-ups die het programma maakt van de fixes.

  2. Ik zie 180 solutions, een backdoor die je moet verwijderen via "Software" in Configuratiescherm.

  3. Ik zie ook Your Side Bar, een toolbar die waarschijnlijk veroorzaakt word door 180solutions maar kun je volgens mij ook uit software verwijderen!

  4. Verwijder daarna de mappen nog in Program Files, bijv. C:\Program Files\Powerscan, C:\Program Files\180solutions etc.

  5. Scan je computer nogmaals en post daarna eens een nieuwe log!
 • ik heb het zo gedaan toen ik een trojan had
  systeemherstel uitgezet en toen met mijn virusscaner gescant toen ging hij er wel uit en kwam niet meer terug want een trojan zit namelijk in de systeemherstel dus als je je pc opnieuw opstart komt hij weer terug
 • [quote:c5fe5867d3="brandsrus"]Juist Powerscan is er ook verantwoordelijk voor maar ik zie in je log de volgende dingen.

  1. Installeer HijackThis in een aparte map als C:\HijackThis vanwege de back-ups die het programma maakt van de fixes.

  2. Ik zie 180 solutions, een backdoor die je moet verwijderen via "Software" in Configuratiescherm.

  3. Ik zie ook Your Side Bar, een toolbar die waarschijnlijk veroorzaakt word door 180solutions maar kun je volgens mij ook uit software verwijderen!

  4. Verwijder daarna de mappen nog in Program Files, bijv. C:\Program Files\Powerscan, C:\Program Files\180solutions etc.

  5. Scan je computer nogmaals en post daarna eens een nieuwe log![/quote:c5fe5867d3]
  1. Heb ik gedaan, maar ik zie 'm nog steeds in m'n log staan als dit: C:\DOCUME~1\ADMINI~1.UTO\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  2. gedaan

  3. ik zag hem niet staan in software

  4. die mappen zie ik ook niet staan, maar heb van een vriend een programma gekregen die dingen heeft verwijderd, dus hoop dat m'n log nou beter is.

  5.Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:44:46, on 7-6-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\DOCUME~1\ADMINI~1.UTO\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webmeter.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Pulse] C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe -splash
  O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: RealDownload.lnk = C:\Program Files\Real\RealDownload\Realdownload.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {C9BEF1E9-21F6-486F-80A2-32D61DE86E5E} - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/ms_sapi.cab
  O16 - DPF: {E4DFABBD-F5F6-11D3-8421-0080C6F79C42} (SpeechControl Class) - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/speechplugin.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe
  O23 - Service: IomegaAccess - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\IomegaAccess.exe
  O23 - Service: ZipToA - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\ZipToA.exe
 • Je bent inderdaad, dankzij brandsrus en spyhunter al een aantal zaken kwijtgeraakt. Toch staat HijackThis volgens dit log nog steeds in je temp map, controleer dit nog even.

  Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden. Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..
  Mogelijk dat je die mappen nu wel kan vinden.

  Start de computer in veilige modus.

  Run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:f82870ba38]O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll
  O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\PROGRA~1\YOURSI~1\ysb.dll (file missing) [/b:f82870ba38]

  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Zoek via Windows verkenner naar de volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:
  [b:f82870ba38]C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll
  C:\Program Files\Yoursitebar
  C:\Program Files\Powerscan
  C:\Program Files\180solutions[/b:f82870ba38]

  [b:f82870ba38]Het gebruik van Ccleaner:[/b:f82870ba38]
  Ccleaner verwijderd ook cookies. Cookies zijn meestal gewoon nutteloos,
  soms zelfs kwaadaardig, maar er zijn er ook enkele die nodig zijn voor het inloggen op bepaalde websites.

  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen welke cookies je behouden wilt.
  Kijk hiervoor bij "Opties"en dan Cookies, selecteer de cookies die je behouden wilt en plaats die in de "Te behouden cookies" ruimte.
  Klik daarna op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer daarna in normale modus.

  Scan daarna je systeem nog eens online met Panda

  Vermeld hier de resultaten van de scan.

  vr.gr.smeenk :wink:
 • je start hem direct uit de zip map, ipv in een directory (map)
 • Zou je na de onlinescan ook nog eens weer een nieuw log van Hijackthis kunnen plaatsen ter controle?

  Daarnaast zie ik deze in de log staan:
  [b:f03dd447a1]O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe[/b:f03dd447a1]

  Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig wat dit is, een zoekactie met Google leverde ook niet veel op. Als je het zelf ook niet weet zou je dan het bestand [b:f03dd447a1]C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe[/b:f03dd447a1] nog even willen scannen met http://virusscan.jotti.org en daarna het resultaat hier ook nog even willen melden?

  Vriendelijke groeten smeenk :wink:
 • scan is eindelijk klaar :) maar nog steeds staan ze er…ik heb alles gedaan wat je zei.
  Lucille is een programma dat ik ooit heb geinstalleerd(ik weet niet meer precies wat het was :p) en nooit meer heb verwijderd. Het mag eigenlijk wel eens weg ;)

  Incident Status Location

  Spyware:Spyware/ISTbar No disinfected Windows Registry
  Adware:Adware/PowerScan No disinfected C:\Documents and Settings\Administrator.UTOPIA\Menu Start\Programma's\Power Scan
  Adware:Adware/CWS No disinfected Windows Registry
  Spyware:Spyware/YourSiteBar No disinfected C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\YSBactivex.dll
  Nieuw hijackthislog:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:30:28, on 7-6-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Leekah\Documenten van leekah\hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webmeter.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Startup Options] C:\Program Files\Iomega\Common\ImgStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Iomega Drive Icons] C:\Program Files\Iomega\DriveIcons\ImgIcon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\realplay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [SpyHunter] C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\SpyHunter.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Pulse] C:\Program Files\Pulse\Pulse.exe -splash
  O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart
  O4 - HKCU\..\Run: [Iomega Active Disk] C:\Program Files\Iomega\AutoDisk\AD2KClient.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: RealDownload.lnk = C:\Program Files\Real\RealDownload\Realdownload.exe
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab
  O16 - DPF: {C9BEF1E9-21F6-486F-80A2-32D61DE86E5E} - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/ms_sapi.cab
  O16 - DPF: {E4DFABBD-F5F6-11D3-8421-0080C6F79C42} (SpeechControl Class) - http://www.directxtras.com/speaksforitself/download/speechplugin.cab
  O16 - DPF: {E5D419D6-A846-4514-9FAD-97E826C84822} - http://fdl.msn.com/zone/datafiles/heartbeat.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE
  O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\PROGRA~1\Iomega\System32\ActivityDisk.exe
  O23 - Service: IomegaAccess - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\IomegaAccess.exe
  O23 - Service: ZipToA - Iomega Corporation - C:\WINDOWS\system32\ZipToA.exe  bedankt voor al je moeite :)
 • [quote:61ac07e0a7="leekah"]scan is eindelijk klaar :) maar nog steeds staan ze er…ik heb alles gedaan wat je zei.[/quote:61ac07e0a7]Je log is wel schoon hoor :)
  [quote:61ac07e0a7="leekah"]Lucille is een programma dat ik ooit heb geinstalleerd(ik weet niet meer precies wat het was :p) en nooit meer heb verwijderd. Het mag eigenlijk wel eens weg ;) [/quote:61ac07e0a7]Probeer eerst eens of je het programma Lucille kunt verwijderen via: Configuratiescherm –> Software –>"Programma's Installeren en verwijderen, Het zou daar ook onder de naam "Mythwell Lucille" kunnen staan.

  Start daarna HijackThis en kies voor "Do a system scan only" controleer of deze sleutel er nog staat:
  [b:61ac07e0a7]O4 - HKLM\..\Run: [Lucille 2] C:\Program Files\Mythwell\Lucille 2\Lucille.exe[/b:61ac07e0a7]
  Als deze sleutel er nog staat deze aanvinken en daarna op "Fix checked" klikken en HijackThis afsluiten.

  verwijder daarna deze map: [b:61ac07e0a7]C:\Program Files\Mythwell[/b:61ac07e0a7]
  [quote:61ac07e0a7="leekah"]Incident Status Location

  Spyware:Spyware/ISTbar No disinfected Windows Registry
  Adware:Adware/PowerScan No disinfected C:\Documents and Settings\Administrator.UTOPIA\Menu Start\Programma's\Power Scan
  Adware:Adware/CWS No disinfected Windows Registry
  Spyware:Spyware/YourSiteBar No disinfected C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\YSBactivex.dll[/quote:61ac07e0a7]De resultaten van Panda lieten nog enkele zaken zien die nog verwijderd moeten worden, zoek onderstaande bestanden of mappen op met je verkenner en verwijder ze, indien ze nog aanwezig zijn:
  [b:61ac07e0a7]C:\Documents and Settings\Administrator.UTOPIA\Menu Start\Programma's\Power Scan
  C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\YSBactivex.dll[/b:61ac07e0a7]

  Ook in het register staan blijkbaar nog enkele regels, echter is deze malware al niet meer actief te zijn op je systeem.

  Ik zag dat er ook restanten van CWS zijn blijven staan, die kunnen we zo verwijderen:

  Download CWShredder en plaats het in een eigen map.
  Start CWShredder en klik op de fix-knop.

  Dan zou je Ccleaner nog kunnen gebruiken als Registercleaner om overbodige registersleutels op te ruimen.
  Dit werkt zo:

  Start Ccleaner –> Kies voor de tab "Fouten" –> Kies voor "Scannen naar fouten" –> Selecteer alles dat je verwijderen wil –> Kies dan voor "Herstel geselecteerde fouten" –> Er wordt gevraagd of je een backup bestand wilt laten aanmaken, doe dit en volg verdere instructies, daarna nog een keer opnieuw "Scannen naar fouten" om te controleren of alles schoon is.

  De registersleutels die nog aanwezig waren van de infecties zijn nu ook verdwenen.

  vr.gr.smeenk :wink:
 • hartelijk bedankt! :)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.