Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

logfile hijackthis

Anoniem
steggel
14 antwoorden
 • Beste mensen, wie kan mij aangeven wat er fout is, deze computer is van een vriend en is tergend langzaam

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:01:35, on 8-6-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpm.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
  C:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe
  C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Works Shared\wkcalrem.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\Avp32.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\Avp32.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\Avp32.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\test\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\PIET\LOCALS~1\Temp\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\PIET\LOCALS~1\Temp\se.dll/sp.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,HomeOldSP = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {566D26A4-9D09-4D61-83D5-D8FAF64738B4} - C:\WINDOWS\System32\ind.dll (file missing)
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /wait
  O4 - HKLM\..\Run: [nkzykgqcwjkiu] C:\WINDOWS\System32\uxuazn.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WashAndGo - Cleanup of old Backupfiles] C:\Program Files\WashAndGo\checker.exe /check
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O18 - Filter: text/html - {61CBEAD0-7D1B-427E-A621-A4495573FC6F} - C:\WINDOWS\System32\ind.dll
  O18 - Filter: text/plain - {61CBEAD0-7D1B-427E-A621-A4495573FC6F} - C:\WINDOWS\System32\ind.dll
  Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe
  O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpm.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Security Agent (scagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\scagent.exe" start (file missing)
 • [b:c181b48dd6]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\PIET\LOCALS~1\Temp\se.dll/sp.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\DOCUME~1\PIET\LOCALS~1\Temp\se.dll/sp.html [/b:c181b48dd6]

  Dat is het probleem dunkt mij, dit heb ik nl. ook gehad. se.dll is CoolWebSearch, blijkbaar heb je ook een wildvreemde toolbar in je browser?

  Verwijderen met CWShredder..

  Grtz, A
 • zit buiten die 2 nog meer achter
 • Het logje hoort eigenlijk thuis in forum B&P
  Zal dit even doorgeven aan de moderator.

  Download SpSeHjfix. Unzip het en plaats het op je bureaublad.
  Verbreek je connectie met het internet.
  Sluit alle open programma's.
  Start SpSeHjfix.exe en klik op "Start disinfection".
  Laat het tooltje zijn werk doen.
  Wanneer SpSeHjfix klaar is, wordt de computer opnieuw gestart.
  Herstel je webinstellingen: Ga naar Configuratiescherm - Internetopties - tabblad Programma's.
  Klik op de "Webinstellingen herstellen".
  SpSeHjFix heeft een logje gemaak, dit staat op je bureablad of in de map van waar je het tooltje gerund hebt. Post de inhoud van dit logje samen met een nieuwe Hijackthislog.

  Sjaak
 • ik krijg een bestand test op mijn buroblad en de vraag of ik dit aan het register wil toevoegen. kopieren lukt mij zo niet
 • (6-9-05 20:02:05) SPSeHjFix started v1.1.2
  (6-9-05 20:02:05) OS: WinXP Service Pack 1 (5.1.2600)
  (6-9-05 20:02:05) Language: nederlands
  (6-9-05 20:02:05) Win-Path: C:\WINDOWS
  (6-9-05 20:02:05) System-Path: C:\WINDOWS\System32
  (6-9-05 20:02:05) Temp-Path: C:\DOCUME~1\PIET\LOCALS~1\Temp\
  (6-9-05 20:02:32) Disinfection started
  (6-9-05 20:02:32) Bad-Dll(IEP): (not found)
  (6-9-05 20:02:32) Bad-Dll(IEP) in BHO: (not found)
  (6-9-05 20:02:32) Searchassistant Uninstaller found: regsvr32 /s /u C:\WINDOWS\System32\ind.dll
  (6-9-05 20:02:33) Searchassistant Uninstaller - Keys Deleted
  (6-9-05 20:02:33) UBF: 4 - UBB: 1 - UBR: 9
  (6-9-05 20:02:33) UBF: 4 - UBB: 1 - UBR: 9
  (6-9-05 20:02:33) Bad IE-pages:
  deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, HomeOldSP: about:blank
  deleted: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search, SearchAssistant: about:blank
  deleted: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Search Page: about:blank
  deleted: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, Start Page: about:blank
  deleted: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main, HomeOldSP: about:blank
  deleted: HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search, SearchAssistant: about:blank
  (6-9-05 20:02:35) Stealth-String not found
  (6-9-05 20:02:35) File added to delete: c:\windows\system32\ind.dll
  (6-9-05 20:02:35) Reboot


  (6-9-05 20:15:41) SPSeHjFix started v1.1.2
  (6-9-05 20:15:41) OS: WinXP Service Pack 1 (5.1.2600)
  (6-9-05 20:15:41) Language: nederlands
  (6-9-05 20:15:41) Win-Path: C:\WINDOWS
  (6-9-05 20:15:41) System-Path: C:\WINDOWS\System32
  (6-9-05 20:15:41) Temp-Path: C:\DOCUME~1\PIET\LOCALS~1\Temp\
  (6-9-05 20:15:48) Disinfection started
  (6-9-05 20:15:48) Bad-Dll(IEP): (not found)
  (6-9-05 20:15:48) Bad-Dll(IEP) in BHO: (not found)
  (6-9-05 20:15:48) UBF: 4 - UBB: 1 - UBR: 9
  (6-9-05 20:15:48) UBF: 4 - UBB: 1 - UBR: 9
  (6-9-05 20:15:48) Bad IE-pages: (none)
  (6-9-05 20:15:50) Stealth-String not found
  (6-9-05 20:15:50) Not infected->END
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:18:14, on 9-6-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE
  C:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe
  C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\PROGRA~1\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
  C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\cpqs\QUICKSR\QRWIN\WinQRme.exe
  C:\test\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /wait
  O4 - HKLM\..\Run: [nkzykgqcwjkiu] C:\WINDOWS\System32\uxuazn.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [WashAndGo - Cleanup of old Backupfiles] C:\Program Files\WashAndGo\checker.exe /check
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe
  O4 - Global Startup: SpySubtract.lnk = C:\Program Files\InterMute\SpySubtract\SpySub.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe
  O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpm.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Security Agent (scagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\scagent.exe" start (file missing)
 • Dat bestand test komt mij niet bekend voor.
  Als je met de rechtermuis erop klikt en kiest voor bewerken met kladblok dan kan je de inhoud copieren en posten.

  De startpagina is ieder geval weer terug.

  Download en installeer CCleaner
  Nog niet gebruiken.

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:74d33a11d7]R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O4 - HKLM\..\Run: [nkzykgqcwjkiu] C:\WINDOWS\System32\uxuazn.exe
  O23 - Service: Security Agent (scagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\scagent.exe" start (file missing)
  [/b:74d33a11d7]Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen

  Zorg dat de besturingssysteembestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn
  Zorg ook dat de extensies voor bekende bestandstypes uit staat onder Extra - Mapopties - Bestandsweergave.
  De volgende bestanden verwijderen:[b:74d33a11d7]
  C:\WINDOWS\System32\uxuazn.exe
  C:\WINDOWS\system32\scagent.exe
  [/b:74d33a11d7]

  Start CCleaner
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Kies in ieder geval voor de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden

  klik nu in Ccleaner op opschonen (rechts onderaan).

  Voor een snellere opstart kan je de directory C:\Windows\Prefetch een keer leeg maken. (die moet je alleen doen als er veel programma's zijn geinstalleerd die ook weer zijn verwijderd of nooit meer in gebruik zijn.

  Verder kan je nog de C: schijf defragmenteren.

  Herstart de PC en post ter controle nogmaals een log van hijackthis.
  Post ook even de inhoud van het bestand test dat op je bureaublad staat.
  Geef ook aan hoe het nu staat met de problemen op de PC.

  Sjaak
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 7:38:58, on 10-6-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpm.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\HPSHAR~1\hpgs2wnf.exe
  C:\test\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab30149.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab31267.cab
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://www.p3.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O23 - Service: AVP Control Centre Service (AVPCC) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe
  O23 - Service: KAV Monitor Service (KAVMonitorService) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpm.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: Security Agent (scagent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\scagent.exe" start (file missing)  Het bestand wat ik je noemde is inmiddels weer verdwenen. Wel is er een nieuw bestand verschenen genaamd desktop, zie hieronder

  [LocalizedFileNames]
  Windows Media Player.lnk=@C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe,-4

  het lijkt er nu op dat de computer een stuk sneller is geworden. Ik heb geen last meer van vervelende berichten of bewerkingen e.d.. Ik denk dat mijn collega er wel weer mee vooruit kan. Bedankt iedereen.
 • De Security agent moet nog worden gefixed, is namelijk een backdoor.

  Ga naar Start > Uitvoeren en type : [b:17ab4da0ce]services.msc[/b:17ab4da0ce] + ok
  zoek in de lijst naar deze naam:

  [b:17ab4da0ce]Security agent[/b:17ab4da0ce]

  dubbelklik en klik op "stoppen" en kies als opstarttype: "uitgeschakeld" klik op toepassen en ok.

  Herstart je pc, open hijackthis, klik op "open the Misc Tools" en daarna "delete an NT service"

  plaats de volgende regel in het scherm:
  [b:17ab4da0ce]scagent[/b:17ab4da0ce]
  en klik op "ok"

  Daarna mogen de volgende bestanden worden verwijderd:
  C:\Windows\digfilt.dll
  C:\Windows\httpfilter.dll
  C:\Windows\httpfilter2.dll
  C:\Windows\digfilt2.dll
  C:\Windows\httpfilter2.dll1
  C:\Windows\digfilt2.dll1

  C:\Windows\System32\scagent.exe
  C:\Windows\System32\httpfilter.exe
  C:\Windows\System32\windrv.dll
  C:\Windows\System32\windrv.dll1

  C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe

  Ook het bestand desktop.ini mag je verwijderen van je bureaublad.

  Sjaak
 • Deze regels ook nog even fixen met HijackThis:

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

  En ik wou even weten waarom je niet update naar Windows XP met Service Pack 2?
 • De computer is al terug naar mijn collega, as maandag kan ik hem wel weer vragen. Hij is echt computeranalfabeet. Ik heb alle updates van plm 1 jaar geinstalleerd. SP2 heb ik gelaten voor wat het is, ik hoor teveel verhalen over fouten na installatie, dan loop ik het risico dat zijn computer na mijn installatie niet goed meer werkt.
 • wat betekent het als je zegt: de securityagent moet worden gefixt? Wat doe je als je de aangegeven bestanden verwijderd eigenlijk?
  Gelden deze zaken ook voor mijn eigen desktopcomputers (XP + win98)
 • [quote:1531893b4a="jbiggie"]wat betekent het als je zegt: de securityagent moet worden gefixt? Wat doe je als je de aangegeven bestanden verwijderd eigenlijk?
  Gelden deze zaken ook voor mijn eigen desktopcomputers (XP + win98)[/quote:1531893b4a]De Security Agent is ook malware: http://castlecops.com/o23list-220.html

  Als je de aanwijzingen van steggel opvolgt dan verwijder je deze helemaal van het systeem.

  vr.gr.smeenk :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.