Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis log

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Na verwoede pogingen om een laptop spyware vrij te krijgen (een paar keer achter elkaar Ad-Aware gedraaid, Spybot gedraaid, SpywareBlaster geinstalleerd, SpywareGuard geinstalleerd) blijft de spyware toch zitten…
  Daarom deze Hijackthis log, ik zou het fijn vinden als een expert deze even na kan kijken…

  Bij voorbaat dank


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:59:07, on 29-06-2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\NavNT\DefWatch.exe
  C:\Program Files\NavNT\Rtvscan.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\system32\tp4mon.exe
  C:\PROGRA~1\NavNT\vptray.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  C:\WINNT\system32\g1hc8thd.exe
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  C:\WINNT\system32\cmd.exe
  C:\Program Files\Common Files\services.exe
  C:\WINNT\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: Shorty - {11A4CA8C-A8B9-49c2-A6D3-3F64C9EEBAE6} - C:\Program Files\DNS\Catcher.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4mon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\NavNT\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows DLL Services Configuration] C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\winnt\system32\elitefbn32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ktob] C:\WINNT\ktob.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [g1hc8thd] C:\WINNT\system32\g1hc8thd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASDPLUGIN] C:\WINNT\system32\temp532.exe -N
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sac] c:\program files\180searchassistant\sac.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows DLL Services Configuration] C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Windows DLL Services Configuration] C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - HKCU\..\Run: [DNS] C:\Program Files\Common Files\mc-58-12-0000080.exe
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39204&clcid=0x409
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINNT\System32\NavLogon.dll
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\DefWatch.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\Rtvscan.exe
 • Eén of ander msn-virusje is er ook actief.

  Download LQfix.zip
  Unzip het en plaats het op je bureaublad.
  Gebruik het nog niet.

  Download en installeer CCleaner.
  Klik bovenaan op de knop "Opties". Kies links in het scherm voor "Gevorderden". Haal het vinkje weg bij "Verwijder alleen tijdelijke bestanden in de windows systeemmap die ouder zijn dan 48 uur". Sluit CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:17f1140ba4]R3 - Default URLSearchHook is missing
  O2 - BHO: Shorty - {11A4CA8C-A8B9-49c2-A6D3-3F64C9EEBAE6} - C:\Program Files\DNS\Catcher.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows DLL Services Configuration] C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [checkrun] C:\winnt\system32\elitefbn32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ktob] C:\WINNT\ktob.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [g1hc8thd] C:\WINNT\system32\g1hc8thd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ASDPLUGIN] C:\WINNT\system32\temp532.exe -N
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [sac] c:\program files\180searchassistant\sac.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Windows DLL Services Configuration] C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Windows DLL Services Configuration] C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DNS] C:\Program Files\Common Files\mc-58-12-0000080.exe[/b:17f1140ba4]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.


  Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:

  C:\Program Files\DNS
  C:\WINNT\system32\newdll2.exe
  C:\WINNT\ktob.exe
  C:\WINNT\system32\g1hc8thd.exe
  C:\WINNT\system32\temp532.exe
  C:\Program Files\Media Access
  c:\program files\180searchassistant
  C:\Program Files\Common Files\mc-58-12-0000080.exe

  Zoek ook eens naar het bestand 3.exe en/of 9.exe. Indien aanwezig verwijder je deze ook.

  Zoek op het bureaublad naar Lqfix.bat. Dubbelklik erop om het te starten.

  Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:39:13, on 29-06-2005
  Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINNT\System32\smss.exe
  C:\WINNT\system32\winlogon.exe
  C:\WINNT\system32\services.exe
  C:\WINNT\system32\lsass.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\System32\svchost.exe
  C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\NavNT\DefWatch.exe
  C:\Program Files\NavNT\Rtvscan.exe
  C:\WINNT\system32\regsvc.exe
  C:\WINNT\system32\MSTask.exe
  C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
  C:\WINNT\system32\svchost.exe
  C:\WINNT\Explorer.EXE
  C:\WINNT\system32\tp4mon.exe
  C:\PROGRA~1\NavNT\vptray.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  C:\WINNT\system32\internat.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
  C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\WINNT\system32\wuauclt.exe
  C:\HijackThis\HijackThis.exe

  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [TrackPointSrv] tp4mon.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
  O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\PROGRA~1\NavNT\vptray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
  O4 - Global Startup: Wireless-G Notebook Adapter Utility.lnk = C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\WPC54CFG.exe
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39204&clcid=0x409
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINNT\System32\NavLogon.dll
  O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\DefWatch.exe
  O23 - Service: Logical Disk Manager Administrative Service (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
  O23 - Service: NICSer_WPC54G - Unknown owner - C:\Program Files\Linksys\Wireless-G Notebook Adapter\NICServ.exe
  O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program Files\NavNT\Rtvscan.exe
 • Lijkt me weer ok.

  Had je deze gevonden:
  3.exe en/of 9.exe

  Werkt je AV-programma naar behoren?
 • Ik heb geen van beide gevonden, maar volgens mij had ik (al voor de eerste HijackThis scan) een keer een bestand '3' van 't bureaublad verwijderd ;)

  En ja, Symantec doet het nog ;) Die is nu zelfs aan het scannen (zit op m'n andere computer)

  Hartstikke bedankt in ieder geval :)
 • Graag gedaan.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.