Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack Log

Schoon. Je mist wel een firewall en je windows mag nodig geupdate worden. Eerst een firewall installeren, dan pas windowsupdate.

Anoniem
Get
7 antwoorden
 • Gecheked met Spysweeper en Ad-aware. Toch heel wat zooi verwijderd. Nu zit ik met het probleem dat mijn computer soms uit zichzelf afsluit en opstart. Erg vervelend. Zou iemand even een blik mijn log kunnen werpen?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:20:30, on 19-7-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  C:\Program Files\Creative Professional\E-MU PatchMix DSP\EmuPatchMixDSP.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SetDefaultMIDI] MIDIDef.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246
  O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246 (HKLM)
  O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone
  O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM)
  O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - Unknown owner - c:\hp\drivers\video\ati\RemCtrl\x10nets.exe (file missing)

  Thnx! :D
 • Doet die het dan na 1 minuuit ? Waarschjinlijk de blaster worm. Probeer deze update te downloaden en te installeren. Nog beter is dat je sp2 installeert. Of is er een reden dat je dat niet hebt gedaan ?
 • Download DelDomains (rechtermuisklik op pagina, "Save page as" kiezen en dan opslaan op je desktop (de naam DelDomains.inf staat er al) en Fix_Protocol_zones_ranges.reg (na t downloaden uitpakken en op je desktop plaatsen). Fix met Hijackthis de volgende entries: [code:1:641a4369f8]O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O15 - Trusted Zone: *.clickspring.net (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.mt-download.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.my-internet.info (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.searchmiracle.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.skoobidoo.com (HKLM)
  O15 - Trusted Zone: *.windupdates.com (HKLM)
  O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246
  O15 - Trusted IP range: 67.19.185.246 (HKLM)
  O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone
  O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone (HKLM) [/code:1:641a4369f8] Rechtermuisklik vervolgens op het gedownloade "DelDomains.inf" en kies voor "Install". Dubbelklik op het uitgepakte "Fix_Protocol_zones_ranges.reg" en laat het aan je register toevoegen. Herstart je pc en plaats een nieuw log.
 • Ik ben een felle tegenstander van het gebruik van Deldomains.inf.
  Die "Fix_Protocol_zones_ranges.reg" doet hetzelfde, verwijderd dus ook [b:ace6231c8e]alle[/b:ace6231c8e] domeinen die in de "Zone met Beperkte toegang" staan

  Probeer eerst via hijackthis de genoemde O15 items te fixen.
  Mocht dit niet lukken dan kan via RegSearch de betreffende Range worden gevonden en met een eenvoudige fix.reg wordt de range dan in de Zone met beperkte toegang geplaatst.

  Dus geen Deldomains.inf of Fix_Protocol_zones_ranges.reg gebruiken.

  Sjaak
 • Die protocol behoeft volgens mij wel reparatie,
  Zou dus zo kunnen:

  Kopieer deze code in een kladblokbestand
  Sla het bestand op je bureaublad op als Fix.reg
  Opslaan als bestandstype Alle bestanden(*.*)
  [code:1:ffc90534d1]
  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\DefaultPrefix]
  @="http://"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\URL\Prefixes]
  "ftp"="ftp://"
  "gopher"="gopher://"
  "home"="http://"
  "mosaic"="http://"
  "www"="http://"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults]
  @=""
  "http"=dword:00000003
  "https"=dword:00000003
  "ftp"=dword:00000003
  "file"=dword:00000003
  "@ivt"=dword:00000001
  "shell"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProtocolDefaults]
  @=""
  "http"=dword:00000003
  "https"=dword:00000003
  "ftp"=dword:00000003
  "file"=dword:00000003
  "@ivt"=dword:00000001
  "shell"=dword:00000000[/code:1:ffc90534d1]
  Daarna op het bestand Fix.reg dubbelklikken en de wijzigingen aan het register laten toevoegen.

  Dit is dezelfde, alleen laat je hier niet alles uit je zones verwijderen :wink:
 • @TBS: whatever je ook kiest te doen, erna nog wel graag een logje.
 • Heb trouwens mijn compu handmatig een stuk opgeschoond. Is nu al wel weer wat sneller, geen opstart - herstart probleem meer. Ter controle:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 17:55:53, on 19-7-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\windows\system\hpsysdrv.exe
  C:\HP\KBD\KBD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTHELPER.EXE
  C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  C:\Program Files\Creative Professional\E-MU PatchMix DSP\EmuPatchMixDSP.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\Program Files\Hijack This\HijackThis.exe

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [SetDefaultMIDI] MIDIDef.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE (file missing)
  O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7CD3F51D-EAE4-430B-8CD9-D447B2D83A38}: NameServer = 194.109.6.66 194.109.104.104
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~2\SPEEDD~1\nopdb.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - Unknown owner - c:\hp\drivers\video\ati\RemCtrl\x10nets.exe (file missing)

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.