Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Ben weer effe bezig. Wie wil logje bekijken?

Anoniem
cami
9 antwoorden
 • Eigen schuld, dikke bult. Ik heb mijn PC opnieuw geinstalleerd en probeerde Kazaa erop te zetten. Lukt van geen kant meer. Toen Grokster geprobeerd… Ja hoor… Geen Grokster, wel een boel rotzooi.

  Willen jullie mij nog een keer uit de barnd helpen??

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:08:17, on 28-7-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  D:\Program Files\Pavsrv51.exe
  D:\Program Files\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  D:\Program Files\AVENGINE.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\alg.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  D:\Program Files\APVXDWIN.EXE
  C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE
  C:\Program Files\Web_Cpr\WebCpr0.exe
  C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe
  C:\program files\tvs\tvs_b.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  D:\Program Files\WebProxy.exe
  C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WlanUtility.exe
  C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WLAN_Service.exe
  C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe
  C:\Program Files\Web_Cpr\WebCpr1.exe
  C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates2.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\DOCUME~1\Carl\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startpagina.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {0AD937E7-2F37-4873-A05E-548A67EF1D0E} - (no file)
  O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Band Class - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll
  O2 - BHO: FlashTEnhancer Ext - {D7E588AB-A5D9-4422-B313-22A3470F9700} - c:\Program Files\Ftk\ftk.dll
  O3 - Toolbar: Band Class - {BDF6CE3D-F5C5-4462-9814-3C8EAC330CA8} - C:\WINDOWS\AdRoar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [WebCpr0] "C:\Program Files\Web_Cpr\WebCpr0.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AdRoarUpdate] C:\WINDOWS\ARUpdate.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [tvs_b] c:\Program Files\tvs\tvs_ln.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FtkCPY] "C:\Program Files\Common Files\Java\ftkcpy.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Wast] C:\WINDOWS\wast2.exe 2
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [tvs_re] c:\Program Files\Common Files\Java\tvs_re_inst.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [Kazaa All-In-One] C:\Program Files\Kazaa All-In-One\Kazaa-All-In-One.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WlanUtility.exe
  O8 - Extra context menu item: &Search - http://kc.bar.need2find.com/KC/menusearch.html?p=KC
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: MSI_WLAN_Service - Unknown owner - C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WLAN_Service.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - D:\Program Files\Pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - D:\Program Files\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Heb je al geprobeerd om een herstelpunt terug te zetten?
 • Stomstom. Nee, niet gedaan. Ga ik eerst maar even doen. Heb hitmanpro gedraaid en die heeft al een boel opgelost.

  Bedankt voor de tip
 • Omdat je zelf had aangegeven dat de rommel recent op jou systeem gekomen heb ik jou dit advies gegeven.

  Post in ieder geval nogmaals een log van hijackthis.
  Ook als het niet lukt om een herstelpunt terug te plaatsen.

  Sjaak
 • HijackThis staat in je temp-map:[quote:68921efb2b="cami"]C:\DOCUME~1\Carl\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 2 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe[/quote:68921efb2b]Plaats HijackThis dan meteen ook maar in een eigen map. Bijvoorbeeld in de map C:\Program Files\HijackThis omdat HijackThis backups maakt en die gaan gemakkelijk verloren als je het programma vanuit de temp-map draait.

  vr.gr.smeenk
 • Voel me een beetje suffert. Sommige dingen had ik eerst zelf moeten bedenken. Hijack staat in eigen map nu.
  Systeemherstel werkt weer eens niet. Daar heb ik eerder last van gehad. Nu dus ook weer na een volledig nieuwe (geformatteerd) start.

  Hier in ieder geval de nieuwe log.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:18:36, on 28-7-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  D:\Program Files\Pavsrv51.exe
  D:\Program Files\PsImSvc.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  D:\Program Files\AVENGINE.EXE
  D:\Program Files\apvxdwin.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  D:\Program Files\WebProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WlanUtility.exe
  C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WLAN_Service.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  D:\Hijackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.paradigit.nl
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.paradigit.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\smax4.exe" /tray
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "D:\Program Files\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InstantAccess] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\INSTAN~1.EXE /h
  O4 - HKLM\..\Run: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [Huishoudboekje] C:\Program Files\DATA BECKER\Huishoudboekje\quick.exe
  O4 - HKLM\..\RunServices: [RegisterDropHandler] C:\PROGRA~1\TEXTBR~1.0\Bin\REGIST~1.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WlanUtility.lnk = C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WlanUtility.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.paradigit.nl
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O23 - Service: MSI_WLAN_Service - Unknown owner - C:\Program Files\MicroStar\WLANUtility\WLAN_Service.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - D:\Program Files\Pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - D:\Program Files\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Heb je een image terug gezet?
  Het ziet er nu in ieder geval normaal uit. Geen malware te bekennen.

  Sjaak
 • Nee, ik heb niets teruggezet. Ik denk dat Hitmanpro mij goed geholpen heeft.
  In ieder geval hartstikke bedankt voor de genomen moeite..

  Carl
 • [quote:ca57de1088="cami"]Systeemherstel werkt weer eens niet. Daar heb ik eerder last van gehad. Nu dus ook weer na een volledig nieuwe (geformatteerd) start.[/quote:ca57de1088]Wil je systeemherstel weer aan de praat proberen te krijgen?
  Probeer eerst het volgende eens: schakel systeemherstel uit, herstart je PC en schakel daarna systeemherstel weer in. Systeemherstel uitschakelen.

  vr.gr.smeenk :wink:

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.