Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijackthis log, wat kan verbeterd worden?

Anoniem
smeenk
17 antwoorden
 • Het log ziet er goed uit :wink:
  Ik hoop dat de huidige instellingen bevallen.

  Groeten smeenk
 • Ls,

  Ik heb geen bizondere problemen. Soms wat traagheid met surfen en af en toe een banner.
  Staan in deze HJT-log dingen die die banners kunnen veroorzaken, of waardoor de computer trager wordt?
  Bvd,

  ———————————-
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 8:39:22, on 4-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaagent.exe
  C:\WINDOWS\explorer.exe
  C:\Documents and Settings\ad\Bureaublad\beveiliging\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.smscity.nl/index.php?p=verdiencr
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.albertheijn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: XBTB03315 - {28B0342A-BEE7-47f7-A100-A5C2E0E8BD2C} - C:\PROGRA~1\Startbar\sbr11.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Free Downloads Accelerator - {98DE779A-2364-4293-AB71-2B97C61C4640} - C:\PROGRA~1\FREEDO~1\0.999\fdahlp.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O3 - Toolbar: FDA Bar - {9595C62C-76C6-49A6-9BDA-3253DD7A34FF} - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdabar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DS Clock] "C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SP2 Connection Patcher] "C:\Program Files\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpriteService] "C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
  O8 - Extra context menu item: Download with Free Downloads Accelerator - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaie.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~3\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{487A7D99-F866-4D0C-9FAA-3DA41FF87FD7}: NameServer = 192.168.1.1
  O23 - Service: CA License Client - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: InCD Helper - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Event Log Watch - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: VNC Server - Constantin Kaplinsky - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  ==========================================
 • Ik kan eigenlijk niet veel vinden.

  Ik zie wel deze:
  [b:b1544b14bc]C:\PROGRA~1\Startbar\sbr11.dll[/b:b1544b14bc]
  Deze behoort tot het programma Startbar, is dit iets wat je zelf geïnstalleerd hebt?
  En FlashGet heb je ook niet meer op je systeem staan?

  Als je deze verwijderen wilt doe dan het volgende:

  Ga eerst naar Configuratiescherm – Software en deïnstalleer:
  [b:b1544b14bc]Startbar[/b:b1544b14bc] en
  [b:b1544b14bc]Flashget[/b:b1544b14bc]

  Start HijackThis en kies voor "Do a system scan only" en plaats een vinkje bij de volgende items(voor Startbar)
  [b:b1544b14bc]O2 - BHO: XBTB03315 - {28B0342A-BEE7-47f7-A100-A5C2E0E8BD2C} - C:\PROGRA~1\Startbar\sbr11.dll
  O3 - Toolbar: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O9 - Extra button: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll[/b:b1544b14bc]

  En deze voor Flashget:
  [b:b1544b14bc]O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)
  O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)[/b:b1544b14bc]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) en klik op "Fix checked" en sluit daarna HijackThis af.

  Maak je Temp-map leeg: Start – Uitvoeren tik in: %TEMP%. Selecteer alle bestanden en verwijder ze.

  Ledig de map met Tijdelijke internetbestanden: Ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Algemeen – klik bij Tijdelijke internetbestanden op Bestanden Verwijderen.

  Maak daarna je Prullenbak leeg.

  Herstel je webinstellingen: ga naar Configuratiescherm – Internetopties – tabblad Programma’s. Klik op de knop Webinstellingen herstellen.

  Een extra online scan kan overigens nooit kwaad.

  met Bitdefender scan of Housecall of Panda

  Als je zo'n scan gedaan hebt wil je dan het resultaat even posten en doe na het herstarten van de PC ook maar een nieuw log van HijackThis.

  vr.gr.smeenk :wink:
 • Hallo,
  Sorry voor dit latere antwoord. Ik ben nl met vakantie geweest.
  Dat is nog belangrijker dan computers.

  Ik heb gedaan wat U vroeg.
  Allereerst het rapport van de active scan:
  ————————————————–
  Incident Status Location Adware:Adware/AbxSearch No disinfected
  C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll Spyware:spyware/new.net No disinfected C:\WINDOWS\NDNuninstall6_38.exe Adware:adware/fastlook No disinfected Windows Registry Adware:Adware/Startpage.ACN No disinfected C:\Program Files\eMule\Incoming\Ahead Nero Burning Rom 6.6.0.13 keygen serial crack.exe[1.reg]
  Adware:Adware/AbxSearch No disinfected C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll Possible Virus. No disinfected C:\Program Files\XstreamRadio\TickerEngine.dll Spyware:Spyware/New.net No disinfected C:\WINDOWS\NDNuninstall6_38.exe ——————————————————-
  STARTBAR heb ik zelf geinstalleerd. Ik vind het wel handig, maar als u denkt dat het gevaarlijk is verwijder ik het. Hier de nieuwe hijacklog:

  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 9:01:38, on 16-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaagent.exe
  C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\ad\Bureaublad\beveiliging\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.smscity.nl/index.php?p=verdiencr
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.albertheijn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: XBTB03315 - {28B0342A-BEE7-47f7-A100-A5C2E0E8BD2C} - C:\PROGRA~1\Startbar\sbr11.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Free Downloads Accelerator - {98DE779A-2364-4293-AB71-2B97C61C4640} - C:\PROGRA~1\FREEDO~1\0.999\fdahlp.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O3 - Toolbar: FDA Bar - {9595C62C-76C6-49A6-9BDA-3253DD7A34FF} - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdabar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [DS Clock] "C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SP2 Connection Patcher] "C:\Program Files\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpriteService] "C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
  O8 - Extra context menu item: Download with Free Downloads Accelerator - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaie.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~3\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Startbar - {34F459B8-1D37-4FF2-9EFA-192D8E3ABA6F} - C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{487A7D99-F866-4D0C-9FAA-3DA41FF87FD7}: NameServer = 192.168.1.1
  O23 - Service: CA License Client - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: InCD Helper - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Event Log Watch - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: VNC Server - Constantin Kaplinsky - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  Dank voor het kijken ernaar en evt reactie

  Groeten van Ad
 • Startbar was mij geheel onbekend, ook een Google.search leverde niets op.
  Daarom heb ik je die online scan met Panda laten doen, daaruit blijkt dus dat Startbar Adware/AbxSearch is en dat is wel degelijk adware en die kan dus die banners wel eens veroorzaakt hebben.
  Dus beter is om deze wel te verwijderen, eerst dus via het Configuratiescherm –> Software proberen deze te deïnstalleren.
  Als dat niet lukt probeer het dan via HijackThis(volgens eerdere aanwijzingen werken)

  Daarna de volgende bestanden proberen te vinden en verwijderen:
  [b:016af6731c]C:\WINDOWS\NDNuninstall6_38.exe
  C:\Program Files\eMule\Incoming\Ahead Nero Burning Rom 6.6.0.13 keygen serial crack.exe[1.reg][/b:016af6731c]

  Deze is waarschijnlijk een virus: [b:016af6731c]C:\Program Files\XstreamRadio\TickerEngine.dll[/b:016af6731c]
  Je kan dit even controleren door het bestand te uploaden naar http://virusscan.jotti.org meldt het resultaat maar in je volgende post.
  Als het malware is dit bestand uiteraard ook verwijderen.

  Post daarna ook maar weer een nieuw log van HijackThis ter controle.

  Groeten smeenk :wink:
 • Ik zal doen wat je vraagt. Maar wil je eens kijken naar: http://www.startbar.nl/

  En dan laten weten aub of het inderdaad adware is ?
  Groeten van Ad
 • En hier de nieuwe hijack-log

  —————————————————————
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 23:02:35, on 16-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaagent.exe
  C:\Program Files\XstreamRadio\XstreamRadio.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\ad\Bureaublad\beveiliging\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ai-terrorzone.com
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.albertheijn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telegraaf.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Free Downloads Accelerator - {98DE779A-2364-4293-AB71-2B97C61C4640} - C:\PROGRA~1\FREEDO~1\0.999\fdahlp.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: FDA Bar - {9595C62C-76C6-49A6-9BDA-3253DD7A34FF} - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdabar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Start Page] c:\windows\system32\1.bat
  O4 - HKCU\..\Run: [DS Clock] "C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SP2 Connection Patcher] "C:\Program Files\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpriteService] "C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
  O8 - Extra context menu item: Download with Free Downloads Accelerator - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaie.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~3\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{487A7D99-F866-4D0C-9FAA-3DA41FF87FD7}: NameServer = 192.168.1.1
  O23 - Service: CA License Client - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: InCD Helper - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Event Log Watch - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: VNC Server - Constantin Kaplinsky - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  ——————————————————————

  Dank voor het kijken ernaar
 • Je log is schoon :wink:

  Dit was de uitkomst van je online scan t.o.v. Startbar:
  [b:f88405a31d]Adware:Adware/AbxSearch No disinfected C:\Program Files\Startbar\sbr11.dll[/b:f88405a31d]
  Adware zijn programma's die op een bepaalde wijze reclamemeldingen op je PC of in je browser veroorzaken. De meeste mensen vinden dit heel erg hinderlijk en willen er dan ook zo gauw mogelijk van af.
  Op welke wijze Startbar adware is weet ik niet, je vertelde zelf dat je wel eens een banner zag, dat kan door die Startbar komen.

  Als je computer goed functioneert en je er geen hinder van ondervindt kan je hem ook laten staan, ik geef alleen een advies omdat ik de melding krijg dat het Adware is. Ik heb het installatiebestand gedownolad en gescand met Jotti:[quote:f88405a31d]File: startbar.exe
  Status: INFECTED/MALWARE (Note: only non-destructive malware has been found. Considering the non-destructive nature of samples like these - although they can be a pain -

  Avast Found Win32:Adware-gen.
  Kaspersky Anti-Virus Found not-a-virus:AdWare.SideSearch.g[/quote:f88405a31d]Maar als je hem wil blijven gebruiken kan dat ook hoor, ik geef hier alleen maar tips :wink:

  Groeten smeenk :wink:
 • Ik zie toch nog wat nieuws in je log:
  O4 - HKLM\..\Run: [Start Page] c:\windows\system32\1.bat

  Zou je het bestand [b:1bf3220528]c:\windows\system32\1.bat[/b:1bf3220528] eens willen opzoeken en willen scannen met http://virusscan.jotti.org en het resultaat hier melden.

  Indien dit malware is deze regel verwijderen met HijackThis en het bestand verwijderen.
  Indien er geen malware wordt gevonden wil je dan het bestand c:\windows\system32\1.bat opzoeken en als bijlage aan een e-mail naar me toesturen(het adres geef ik je wel even via PB)

  Groeten smeenk :wink:
 • Ik heb de google.reg toegevoegd.
  Ik zie niets veranderen in de explorer.

  in de eerste regel van dat scriptje dat je stuurde staat: REGEDIT4
  Moet dat er in staan ????

  Dat bestandje 1.bat heb ik weggegooid. Ik snap niet hoe dat erin is gekomen.
  Met hitmanpro alles getest, en het was verdacht.

  Groetjes, Ad
 • Even jouw PB bericht hier geplaatst:[quote:db61da4bb3="huijg"]Hartelijk bedankt voor je goede raad.
  Ik installeer de startbar niet meer.
  Het heeft niet veel toegevoegde waarde.
  Gewoon google is goed genoeg.

  Groeten van Ad[/quote:db61da4bb3]Mijn antwoord via PB:[quote:db61da4bb3="smeenk"]Graag gedaan hoor
  Ik gebruik ook alleen maar Google en als die het niet vindt, dan is het waarschijnlijk niet te vinden.
  Ik heb hier ooit al eens iets gepost om Google als standaardzoekmachine te gebruiken in plaats van MSN-search. Kijk hier maar eens: http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=977832#977832

  Ik post nog even wat aanvullende tips in je topic die er eventueel voor kunnen zorgen dat je PC nog iets sneller wordt

  Groeten smeenk[/quote:db61da4bb3]Jouw antwoord hierop in dit topic :wink:[quote:db61da4bb3="huijg"]Ik heb de google.reg toegevoegd.
  Ik zie niets veranderen in de explorer.

  in de eerste regel van dat scriptje dat je stuurde staat: REGEDIT4
  Moet dat er in staan ???? [/quote:db61da4bb3]Ja dat gedeelte hoort er in te staan, als alles gelukt is dan werd er, toen je het bestand dubbelklikte, gevraagd of je de wijzigingen aan het register wil toevoegen. Als je dit gedaan hebt dan is het OK.

  Het uiterlijk van je browser veranderd er ook niet door, maar als je nu op de knop "Zoeken" van je knoppenbalk klikt opent er nu de googlezoekmachine in het linkervenster en als je nu zoekopdrachten via de adresbalk intikt zullen deze ook met Google opgezocht worden. Probeer maar eens door bijvoorbeeld je eigen naam in te tikken in de adresbalk van IE.

  Groeten smeenk :wink:
 • Klopt inderdaad.

  We moeten nog veel ervaren. Alhoewel ik al veel heb bedacht en uitgetest.
  Dank je wel voor alle hulp
  Ad
 • [quote:1eda7dc9a6="huijg"]Klopt inderdaad.

  We moeten nog veel ervaren. Alhoewel ik al veel heb bedacht en uitgetest.
  Dank je wel voor alle hulp
  Ad[/quote:1eda7dc9a6]Graag gedaan hoor :)

  Nog even enkele tips om je systeem wat sneller te maken door wat onnodige/overbodige zaken uit te schakelen.

  [b:1eda7dc9a6]O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd[/b:1eda7dc9a6]
  Onnodig kijk hier: http://castlecops.com/s614-Rundll32_cmicnfg_cpl_CMICtrlWnd.html

  [b:1eda7dc9a6]O4 - HKLM\..\Run: [TotalRecorderScheduler] C:\Program Files\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe[/b:1eda7dc9a6]
  Zogenaamde users choice: http://castlecops.com/s3907-TotRecSched_exe.html

  [b:1eda7dc9a6]O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe[/b:1eda7dc9a6]
  Onnodig: http://castlecops.com/startuplist-1736.html

  [b:1eda7dc9a6]O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe [/b:1eda7dc9a6]
  Ook users choice: http://castlecops.com/startuplist-4259.html

  Werkwijze: Start –> Uitvoeren –> msconfig typen gevolgd door OK –> ga naar de tab "Opstarten en haal de vinkjes voor deze programma's weg –> daarna PC herstarten en kijken of de huidige instellingen u bevallen. Als je een bepaald programma toch weer mee wilt laten opstarten gewoon met msconfig de vinkjes terug plaatsen. De genoemde bestanden uiteraard [b:1eda7dc9a6]niet verwijderen[/b:1eda7dc9a6].

  Daarnaast is het ook mogelijk om de bovenstaande sleutels te fixen met HijackThis, maar dit is iets definitiever want u zult dan de backups van HijackThis nodig hebben om deze terug te plaatsen.

  Maak voor een sneller startende PC ook eens de prefetch-map leeg: C:\WINDOWS\Prefetch

  En doe dit ook nog even:
  Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
  Systeemherstel uitschakelen.

  En nog wat tips voor extra beveiliging:
  Bezoek regelmatig ook de Windows Update Site. Alleen zo ben je zeker dat je de nieuwste patches voor je besturingssysteem geïnstalleerd hebt. Als er nieuwe updates beschikbaar zijn, dan dowload en installeer je alle essentiële updates en service packs. Reboot je computer en controleer opnieuw. Herhaal deze procedure tot dat er geen essentiële updates meer zijn.

  Installeer ook Spywareguard.
  Gebruik je de laatste versie van Spybot Search & Destroy, en je maakt gebruik van de realtime protectie TeaTimer, dan moet je Spywareguard niet installeren.
  Meer info over hoe je een nieuwe infectie kan voorkomen vind je hier.

  Groeten smeenk :wink:
 • ik ga dat allemaal doen. ik neem rustig de tijd en vraag graag nog, als iets niet lukt.
  Bedankt,
  Ad
 • Als iets niet duidelijk is gewoon vragen stellen :wink:

  Groeten smeenk
 • Ik heb alles uitgevoerd. Het systeemherstel heb ik permanent uit staan omdat ik voordat ik evt wijzigingen aanbreng steeds een backup maak op een andere partitie met : Ghostimage.

  Toch maar even de nieuwste logfile.
  Groeten vn een dankbare forumklant.
  Ad
  ==================================
  Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 15:48:22, on 23-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  C:\WINDOWS\mHotkey.exe
  C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe
  C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe
  C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE
  C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
  C:\Program Files\SpywareGuard\sgbhp.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaagent.exe
  C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\ad\Bureaublad\beveiliging\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.smscity.nl/index.php?p=verdiencr
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.albertheijn.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.smscity.nl/index.php?p=verdiencr
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program Files\SpywareGuard\dlprotect.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: IE 4.x-6.x BHO for Free Downloads Accelerator - {98DE779A-2364-4293-AB71-2B97C61C4640} - C:\PROGRA~1\FREEDO~1\0.999\fdahlp.dll
  O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll
  O3 - Toolbar: FDA Bar - {9595C62C-76C6-49A6-9BDA-3253DD7A34FF} - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdabar.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program Files\Home Cinema\PowerCinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [WinVNC] "C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe" -servicehelper
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKCU\..\Run: [DS Clock] "C:\Program Files\DS Clock\dsclock.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe /0
  O4 - HKCU\..\Run: [SP2 Connection Patcher] "C:\Program Files\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200
  O4 - HKCU\..\Run: [SpriteService] "C:\Program Files\Sprite Software\Sprite Backup\SpriteService.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"
  O4 - HKCU\..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized
  O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program Files\SpywareGuard\sgmain.exe
  O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe
  O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Cisco Systems VPN Client.lnk = C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\vpngui.exe
  O8 - Extra context menu item: Download with Free Downloads Accelerator - C:\Program Files\Free Downloads Accelerator\0.999\fdaie.htm
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Ontvang alles met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm
  O8 - Extra context menu item: Ontvang met FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm
  O8 - Extra context menu item: Verzenden naar &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~3\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll
  O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{487A7D99-F866-4D0C-9FAA-3DA41FF87FD7}: NameServer = 192.168.1.1
  O23 - Service: Bluetooth Service - WIDCOMM, Inc. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe
  O23 - Service: CA License Client - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmt.exe
  O23 - Service: CA License Server - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\lic98rmtd.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\Cisco Systems\VPN Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: InCD Helper - AHEAD Software - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe
  O23 - Service: Event Log Watch - Computer Associates - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: VNC Server - Constantin Kaplinsky - C:\Program Files\TightVNC\WinVNC.exe
  O23 - Service: X10 Device Network Service - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

  ============================================
 • ik merk niets van gewijzigde instellingen tot nu toe.
  Totaalrecorder werkt ook nog.
  De pc start inderdaad sneller op.
  Als alles goed blijft gaan, maak ik een image van de C-drive

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.