Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Hijack This Logje, wil er iemand kijken?

Anoniem
None
5 antwoorden
 • Hoi

  Kan iemand even kijken naar mijn logje?
  Bedankt, groeten Laurens

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 13:19:28, on 6-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\WINDOWS\system32\BtUsrBdg.exe
  C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe
  C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\Laurens\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.nl/0SENLNL/SAOS01
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.home.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer aangeboden door @Home
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = proxy:8080
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll
  O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\nl\msntb.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [BTUSRBDG] BtUsrBdg.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [BTCLiveUpdate] "C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe" /autostart
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = C:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O8 - Extra context menu item: Open in New &Window (PopOops) - C:\WINDOWS\Web\PopOops.htm
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.3.1_04\bin\npjava131_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\JavaSoft\JRE\1.3.1_04\bin\npjava131_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.home.nl/
  O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
  O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
  O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
  O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
 • Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:e112390a75]O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
  [/b:e112390a75]Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen

  Zorg dat de besturingssysteembestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn

  Verwijder de volgende directories:
  C:\Program Files\[b:e112390a75]winupdates\[/b:e112390a75]

  Sjaak
 • Bedankt
 • Handig om nog even een nieuw logje te plaatsen nadat je de acties hebt uitgevoerd. Zo kan men even kijken of er nog meer rotzooi in zit.
 • Zorg dat je verborgen bestande en de extensies kan zien in de Windows verkenner.
  Controleer of de volgende bestanden aanwezig zijn, en verwijder deze:
  (let op een aantal bestanden die ik hier noem hebben de extensie .com)

  C:\Windows\system32\[b:050beda4ec]p2pnetwork.exe[/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]cmd.com [/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]netstat.com [/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]ping.com [/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]regedit.com [/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]taskkill.com [/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]tasklist.com [/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]taskmgr.com[/b:050beda4ec]
  C:\Windows\System32\[b:050beda4ec]tracert.com[/b:050beda4ec]
  C:\[b:050beda4ec]xz.exe[/b:050beda4ec]
  C:\[b:050beda4ec]a.tmp[/b:050beda4ec]
  C:\[b:050beda4ec]z.tmp[/b:050beda4ec]
  C:\[b:050beda4ec]temp.zip[/b:050beda4ec]

  Verwijder ook de volgende directory:
  C:\Windows\[b:050beda4ec]MsConfigs[/b:050beda4ec]\

  Scan de computer met een geupdate Ad-Aware SE. Instructies vind je hier.

  Voer een online scan uit met Panda

  Graag nog even een terugkoppeling of bovengenoemde bestanden op de PC aanwezig waren.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.