Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Wie kan kijken naar dit Hijak log

Anoniem
boomkamp
16 antwoorden
 • over privacy gesproken, zou je voortaan je eigen mail adres willen gebruiken! :evil:
 • :x Dit is mijn eigen mailadres hoor!!! :x

  Ik weet niet wat er gebeurd is maar ik kon er niet meer in. Normaal werd ik aut. ingelogd Ik was al sinds 2001 hier ingeschreven maar toen had ik nog een ander mailadres dus om mijn wachtwoord vragen zette geen zoden aan de dijk, dus ik heb me opnieuw geregistreerd, zelfde naam maar cijfer erachter.

  Ik snapte al niet waarom ik geen mailtjes kreeg wanneer er gereageerd was, nu dus wel (had eerlijk gezegd geen idee dat ik nog met oud mailadres stond geregisteerd)

  Dus voor je zo fel reageert, vraag je eerst eens af of er soms iets anders aan de hand kan zijn……….

  Bovendien, waarom kan ik niet zien wie jij bent, ik zie geen naam staan!!!
 • Logfile of HijackThis v1.99.0
  Scan saved at 19:12:22, on 7-8-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\WINDOWS\xkatq.exe
  C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Utils\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.top20results.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: AzEntretien Class - {0d2def3a-f4f1-42ec-ac4f-132e7ba6e292} - %SystemRoot%\azentretien.dll (file missing)
  O2 - BHO: BHOMoneyGainer Class - {2559D0B1-AF60-4BD5-965D-0E51383A6367} - C:\WINDOWS\shginas.dll
  O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {da7ff3f8-08be-4cac-bc00-94d91c6ae7f4} - C:\WINDOWS\System32\azesearch4.ocx (file missing)
  O2 - BHO: AddressBar Class - {f65b197f-8260-4d52-909a-f70118e646eb} - C:\WINDOWS\system32\iasada.dll
  O3 - Toolbar: AZE Search - {a19ef336-01d4-48e6-926a-fe7e1c747aed} - C:\WINDOWS\System32\azesearch4.ocx (file missing)
  O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\Program Files\YourSiteBar\ysb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c18.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109348052871
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
 • [quote:32c070e021="boomkamp1"]:x Dit is mijn eigen mailadres hoor!!! :x

  Ik weet niet wat er gebeurd is maar ik kon er niet meer in. Normaal werd ik aut. ingelogd[/quote:32c070e021]Ccleaner heeft alle cookies verwijderd, ook die van forum.computertotaal.nl Daardoor kon je niet meer inloggen en je oude e-mailadres blijkt nu door een ander in gebruik te zijn :wink:

  Groeten Smeenk

  P.S. Misschien dat een administrator de zaak nog weer corrigeren kan, zodat je je oude account weer gebruiken kan met een nieuw wachtwoord en het juiste e-mailadres. Stuur maar even een PB naar Jeroen de Jager.
 • Nou alles qua email-adres is opgelost en aangepast.
  Nu nog van de pop-ups af, ze komen steeds terug, ook al haal ik allles in Hijak-this weg, ik heb ook ad-watch erover gehaald die heeft ook weer het een en ander verwijderd maar de pop-ups blijven zo nu en dan komen. Ik heb dus geen gekaapte Int. Expl. meer alleen pop-ups en Ad-watch meldt zo nu en dan dat een van de nu al 10x verwijderde programma's het register wil aanpassen, en dat block ik dan uiteraard.

  Hier nog een kopie v.h. log nu:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:33:13, on 9-8-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
  C:\Utils\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.planet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O3 - Toolbar: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Zoeken - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: &Woord vertalen in het Nederlands - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)
  O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109348052871
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
 • Kan je omschrijven hoe de popup schermen eruit zien?
  Is er ook nog een button met OK?

  Zijn de dingen die je met Ad-Watch weghaalt altijd gelijk. Geef hier ook nog wat meer informatie over. Misschien een logbestand aanwezig.

  Sjaak
 • Download en installeer CCleaner.
  Gebruik het programma nog niet.


  Je gebruikt een oudere versie van HijackThis. Best dat je eerst update naar de nieuwste versie.
  Start HijackThis, Ga naar Config - Misc tools - Check for update online. Download de nieuwste versie, unzip het en plaats het in een eigen map (vb c:\hijackthis).
  (De nieuwste versie van HijackThis kan je ook hier downloaden).

  Zorg ervoor dat alle verborgen bestanden en mappen weergegeven worden.Hoe verborgen bestanden en mappen weergeven..

  Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's:
  YourSiteBar
  Media Access

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:76570022ec]O2 - BHO: AzEntretien Class - {0d2def3a-f4f1-42ec-ac4f-132e7ba6e292} - %SystemRoot%\azentretien.dll (file missing)
  O2 - BHO: BHOMoneyGainer Class - {2559D0B1-AF60-4BD5-965D-0E51383A6367} - C:\WINDOWS\shginas.dll
  O2 - BHO: OpinionBar IE monitor - {6607C683-AE7C-11D4-ACD7-0050DAC291A2} - C:\PROGRA~1\OPINIO~1\MYIEMO~1.DLL
  O2 - BHO: ZToolbar Activator Class - {da7ff3f8-08be-4cac-bc00-94d91c6ae7f4} - C:\WINDOWS\System32\azesearch4.ocx (file missing)
  O2 - BHO: AddressBar Class - {f65b197f-8260-4d52-909a-f70118e646eb} - C:\WINDOWS\system32\iasada.dll
  O3 - Toolbar: AZE Search - {a19ef336-01d4-48e6-926a-fe7e1c747aed} - C:\WINDOWS\System32\azesearch4.ocx (file missing)
  O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\Program Files\YourSiteBar\ysb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c18.cab
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB[/b:76570022ec]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.


  Start de computer in veilige modus.


  Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:

  C:\PROGRAM FILES\OPINIONBAR
  C:\WINDOWS\system32\iasada.dll
  C:\Program Files\YourSiteBar
  C:\Program Files\Media Access
  C:\Program Files\ISTsvc

  Start Ccleaner en klik op de knop "Opschonen".
  Herstart de computer in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • [i:fa6f5a4e0f]Hoi,

  Ik heb alles gedaan wat je zei, bedankt trouwens voor de snelle reactie!!!
  Het is echter nog niet over, ik heb nog steeds een gehijakte Int. Exl.
  Hieronder de nieuwe hijaklog… [/i:fa6f5a4e0f]


  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:05:50, on 7-8-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\xkatq.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  C:\Utils\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.top20results.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [6jHU1G] C:\WINDOWS\xkatq.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteBase] C:\DOCUME~1\Boomkamp\APPLIC~1\EGGSDE~1\FILM BUILD MEOW.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109348052871
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
 • Staan er zaken in de ignorelist van HijackThis?

  Ga naar Configuratiescherm - Software - Programma's wijzigen of verwijderen. Deïnstalleer indien aanwezig de volgende programma's:
  Media Access

  Start de computer in veilige modus.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:c9af69df35]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.top20results.com
  O4 - HKLM\..\Run: [6jHU1G] C:\WINDOWS\xkatq.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteBase] C:\DOCUME~1\Boomkamp\APPLIC~1\EGGSDE~1\FILM BUILD MEOW.exe
  O16 - DPF: {A9FD89D6-C839-11D3-B0FE-0050044B8FE9} (OBInstallRunner Control) - http://www.opinionbar.com/download/resources/OBInstallCabinet.CAB[/b:c9af69df35]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Zoek via Windows verkenner naar volgende bestanden of mappen, en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:

  C:\WINDOWS\xkatq.exe
  C:\Program Files\ISTsvc
  C:\Program Files\Media Access
  C:\DOCUME~1\Boomkamp\APPLIC~1\EGGSDE~1
  C:\Program Files\SurfAccuracy

  Herstart de computer in normale modus.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
 • [i:b596af04a0]Hoi,

  Ik zie niets in de ignorelist staan, ik doe dat met open misc. tools en dan naar ignorelist maar die is leeg……
  Het lukt maar niet, degene die ik in de log vet heb gemaakt komen maar steeds terug, je merkt het ook aan Ad-watch die bij het onieuw opstarten in normale modus steeds reageert.

  Als ik (zoals je zei) naar software in config. scherm kijk zie ik mediaAcck niet!
  Het verwijderen van de aangegeven progr. in Programfiles doe ik steeds (ook die in C:/windows ) maar bij het opstarten in normale modus komen ze gweoon weer terug.[/i:b596af04a0]
  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:58:10, on 7-8-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Utils\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.top20results.com
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] C:\Utils\Ad Aware\Ad-aware 6\Ad-watch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  [b:b596af04a0]O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [IST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [6jHU1G] C:\WINDOWS\xkatq.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteBase] C:\DOCUME~1\Boomkamp\APPLIC~1\EGGSDE~1\FILM BUILD MEOW.exe[/b:b596af04a0]
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109348052871
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
 • Schakel Ad-Watch en fix die vetgedrukte sleutels met Hijackthis.
  Deze mag je ook fixen:
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.top20results.com
 • :D Nou, het lijkt nu beter te zijn, ik heb het ad-watch vinkje bij Hijak this ook weggehaald, maar nu heb ik dus geen bescherming meer.

  Ik ben wel af van mijn gekaapte Internet Explorer, het funktioneert weer normaal. Alleen ad-watch is dus nu uitgeschakeld. Is Ad-Watch dan hier de boosdoener?????? Moet ik dat niet aanzetten of zou het helpen om daar een paar dagen mee te wachten. Ik heb trouwens Hijak ingesteld om bij het opstarten te draaien en te waarschuwen als er iets is. Dat had ik misschien eerder moeten instellen. Hieronder de log zoals hij nu is

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:49:43, on 7-8-2005
  Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Utils\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
  O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
  O8 - Extra context menu item: Gelijkwaardige pagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
  O8 - Extra context menu item: Koppelingspagina's - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
  O8 - Extra context menu item: Opgeslagen momentopname van de pagina - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109348052871
  O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe
 • Ad-Watch houdt de wijzigingen tegen die je met Hijackthis uitvoert.
  Hoe het programma juist werkt weet ik niet, maar krijg je geen meldingen als er wijzigingen optreden zo dat je deze kan aanvaarden of weigeren?

  Ik zou het zeker terug inschakelen.

  Ad-watch uitschakelen kan je beter doen via msconfig of in het programma zelf.
 • Okay doe ik.

  Ik heb nog wel wat pop-ups af en toe, zou niet moeten kunnen want ik heb ook google toolbar die die zou moeten tegenhouden, maar van de rest ben ik nu (voorlopig?) af.

  Ik wil je in ieder geval enorm bedanken voor alle moeite, je hebt me er erg mee geholpen want ik werd er knetter van!!!

  BEDANKT DUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  groet

  Francis Boomkamp
 • Krijg je de pop-ups bij het bezoeken van bepaalde sites of gebeurt dit willekeurig?
 • Nee dit gebeurd geheel willkeurig, ik heb het ook hier op deze site. b.v.
  Het gebeurd met Ad-watch en zonder ook.
  Verder is alles weer normaal.

  Francis

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.