Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HijackThis Log van waarschijnlijk erg geinfecteerde computer

Anoniem
steggel
2 antwoorden
 • Hallo,

  Ik kwam achter mijn vaders computer en ik zag de meest ongeorganiseerde computer ooit. Hij had alles versprijdt over de C:/ schijf, en het zit waarschijnlijk ook vol met SpyWare. Misschien kan iemand mij helpen met deze HijackThis Log:

  [quote:bbe671ad5d]\

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:38:01, on 8-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe
  C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE
  C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE
  C:\WINDOWS\system32\adservernow.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE
  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
  C:\Program Files\WebSecureAlert\WebSecureAlert.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
  C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
  D:\Timo\Cleaner\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Startpagina = file:///C:/Program%20Files/PageOn1/Portal/portal.html
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
  O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {D80C4E21-C346-4E21-8E64-20746AA20AEB} - (no file)
  O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program Files\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDET.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [AsioReg] REGSVR32.EXE /S CTASIO.DLL
  O4 - HKLM\..\Run: [SBDrvDet] C:\Program Files\Creative\SB Drive Det\SBDrvDet.exe /r
  O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [MediaFace Integration] C:\Program Files\Fellowes\MediaFACE 4.0\SetHook.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\Program Files\Spyware Stormer\SpywareStormer.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [navapp] C:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\navapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min
  O4 - HKLM\..\Run: [Updater] C:\WINDOWS\system32\adservernow.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\MediaSource\RemoteControl\RCMan.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
  O4 - HKCU\..\Run: [areslite] "C:\Program Files\Ares Lite Edition\AresLite.exe" -h
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: WebSecureAlert.lnk = C:\Program Files\WebSecureAlert\WebSecureAlert.exe
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {27527D31-447B-11D5-A46E-0001023B4289} (CoGSManager Class) - http://gamingzone.ubisoft.com/dev/packages/GSManager.cab
  O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-us/4,0,0,90/mcinsctl.cab
  O16 - DPF: {6986A6CF-9D58-11D6-91C2-00E02964E8E3} (IntPagomaster Class) - http://www.webcamenvivo.com/xxx/pagomast.cab
  O16 - DPF: {88D969C0-F192-11D4-A65F-0040963251E5} (XML DOM Document 4.0) - file://C:\TempEI4\EI40_\msxml4.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {BCC0FF27-31D9-4614-A68E-C18E1ADA4389} (DwnldGroupMgr Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcgdmgr/en-us/1,0,0,23/mcgdmgr.cab
  O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) - http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/vso/en-us/tools/mcfscan/2,0,0,4489/mcfscan.cab
  O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE
  O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE
  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
  O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

  [/quote:bbe671ad5d]

  Al vast bedankt.

  Groeten

  Timo
 • Download en installeer CCleaner
  Nog niet gebruiken.

  Klik op Start -> Configuratiescherm -> Software en verwijder de volgende programma's:
  [b:1dac0e5dca]Switch[/b:1dac0e5dca]
  [b:1dac0e5dca]AdServerNow[/b:1dac0e5dca]
  [b:1dac0e5dca]Ares[/b:1dac0e5dca]

  Ares is namelijk een verkeerd P2P programma, zie: http://www.spywareinfo.com/articles/p2p/ (bevat spyware)

  Start Hijackthis op en kies voor 'Do a system scan only'
  Selecteer alleen de items die hieronder zijn genoemd:
  [b:1dac0e5dca]O2 - BHO: (no name) - {D80C4E21-C346-4E21-8E64-20746AA20AEB} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [Spyware Stormer] C:\Program Files\Spyware Stormer\SpywareStormer.Exe
  O4 - HKLM\..\Run: [navapp] C:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4d\navapp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Updater] C:\WINDOWS\system32\adservernow.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  [/b:1dac0e5dca]Sluit alle vensters behalve Hijackthis
  Klik op 'Fix checked' om de items te verwijderen

  Zorg dat de besturingssysteembestanden en verborgen bestanden zichtbaar zijn

  Verwijder de volgende directories/bestanden:
  C:\Program Files\[b:1dac0e5dca]Spyware Stormer[/b:1dac0e5dca]\
  C:\Program Files\[b:1dac0e5dca]NavExcel[/b:1dac0e5dca]\
  C:\Program Files\[b:1dac0e5dca]Ares[/b:1dac0e5dca]\
  C:\Program Files\[b:1dac0e5dca]PageOn1[/b:1dac0e5dca]\
  C:\WINDOWS\system32\[b:1dac0e5dca]adservernow.exe[/b:1dac0e5dca]

  Start CCleaner.
  Ccleaner biedt je de mogelijkheid om in te stellen wat er opgeschoond moet worden.
  Kies in ieder geval voor de volgende items:
  Internet Explorer:
  - Tijdelijke Internet bestanden
  Systeem:
  - Prullenbak leegmaken
  - Tijdelijke bestanden
  klik nu in Ccleaner op opschonen (rechts onderaan).

  Herstart de computer en post een nieuw log van Hijackthis.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.