Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

Weer een logje om te checken... bedankt alvast

Anoniem
None
61 antwoorden
 • Advanced Process Termination of ATP moet je hebben.
  http://www.diamondcs.com.au/downloads/apt.zip
 • en de nieuwe hijack log:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 11:12:37, on 13-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe
  C:\apps\ABoard\ABoard.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\ugaocni.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\apps\ABoard\AOSD.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Carla\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [jekxmn] C:\WINDOWS\system32\ugaocni.exe r
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Dit logje is in veilige modus gemaakt.
  Heb je ondertussen dit sleutel proberen te fixen, of je hebt een reboot gedaan, dan zal het bestand weer van naam gewijzigd zijn.
  Je moet dan de naam van het bestand in de fix even aanpassen.
  Download APT: http://www.diamondcs.com.au/index.php?page=apt
  Open APT en zoek naar dit bestand: C:\WINDOWS\system32\etfszil.exe
  Open de system32 map en zoek dit bestand: C:\WINDOWS\system32\etfszil.exe
  Verwijder het bestand nog niet, maar laat de system32-map open zodat je het bestand kan zien.
  In APT selecteer je het bestand C:\WINDOWS\system32\etfszil.exe en klik dan op Kill3.
  Ga dan onmiddellijk (en dit moet vlug gaan) naar de system32 map en verwijder het bestand C:\WINDOWS\system32\etfszil.exe
  Start Hijackthis en laat volgende fixen:
  O4 - HKLM\..\Run: [fyagtqw] C:\WINDOWS\system32\etfszil.exe r

  Herstart de computer en maak een nieuwe log.
 • ik heb de processguard van ATP. Is dat de juiste software?
 • Kan bepaalde pagina's niet meer openen. Wil iemand even checken?

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:36:17, on 11-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe
  C:\apps\ABoard\ABoard.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\apps\ABoard\AOSD.exe
  C:\WINDOWS\system32\jkqescf.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\DOCUME~1\Carla\LOCALS~1\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://czsnapriiaygrztooxjmhy.com/CDbg1yole8kdtg9YqxI4e5str9ggCTu40yrvY/_02lM8J/lOCoW_fi_iDVuJKjyJ.asp
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [qaijjhy] C:\WINDOWS\system32\jkqescf.exe r
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - c:\windows\SvcProc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
 • Download, installeer en update de free trial versie van Ewido Security Suite.

  Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu".
  Als je Ewido voor de eerste keer start, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Deze melding is normaal. Klik op "OK".
  In het hoofdscherm van Ewido, klik je op "Update" in het linkse menu, en vervolgens op de knop "Start update".
  Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan.
  Sluit Ewido. Laat het nog [b:e58d6be9c8]niet[/b:e58d6be9c8] scannen.

  Download Nailfix (mirror)
  Pak de bestanden uit op je bureaublad, maar gebruik het tooltje nog niet.
  Download deze regfile:nailregfix.zip.
  Unzip het naar je bureaublad, maar gebruik het nog niet.

  Start de computer in veilige modus.

  Dubbelklik op nailfix.cmd

  Je hebt HijackThis gestart vanuit de zip in je Temp-map. Unzip HijackThis, en plaats HijackThis.exe in een eigen map (vb.: c:\hijackthis). Start HijackThis uit deze map. De reden hiervoor is dat HijackThis backups maakt van de sleutels die je verwijdert, en misschien kunnen we deze backups wel eens een keer nodig hebben. In je Temp-map gaan deze backups heel makkelijk verloren.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:
  [b:e58d6be9c8]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://czsnapriiaygrztooxjmhy.com/CDbg1yole8kdtg9YqxI4e5str9ggCTu40yrvY/_02lM8J/lOCoW_fi_iDVuJKjyJ.asp
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = about:blank
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=file://C:\APPS\IE\offline\nl.htm
  O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - c:\windows\SvcProc.exe[/b:e58d6be9c8]


  Zoek in de log naar een sleutel zoals deze
  O4 - HKLM\..\Run: [qaijjhy] C:\WINDOWS\system32\jkqescf.exe r
  De opstartsleutel en de besandsnaam zullen er in je log anders uit zien, omdat deze elke keer wijzigt na een reboot.
  Je kan de sleutel herkennen aan de "r" helemaal achteraan.
  Fix die sleutel ook en verwijder het bestand.

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.  Open Ewido Security Suite.
  klik op "Scanner".
  Klik op "complete system scan".
  Laat het programma je pc scannen.

  Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je de gevonden bestanden wil verwijderen. Klik dan op "OK".
  Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien "Bewaar rapport".
  Klik op Bewaar rapport en sla het rapport op, op je bureaublad.
  Sluit Ewido af.

  Herstart de computer in normale modus en post een nieuwe Hijackthislog en de log van Ewido.
 • Hoi M@rc

  Bedankt voor je snelle reactie.
  Ewido gedownload. Helaas lukt het me niet om Ewido te 'update'. Melding:"de verbinding kon niet tot stand worden gebracht".
  Mogelijk één van de pagina's die niet te openen is.
  Enig idee hoe ik hier omheen kan?

  groet
  Ed lxbg
 • Wat de oorzaak is weet ik niet.
  Firewall gecontroleerd?

  Desnoods zonder update verdergaan.
 • Waar kan ik de regfile: nailregfix.zip vinden?
 • Gewoon downloaden door op het linkje te klikken.
 • Ja stom zeg.

  Heb (bijna) alles gedaan, echter als ik Ewido geopend heb, lukt het niet om de scanner te starten. Bij scanner heb ik 'alles' geselecteerd, maar 'starten' lukt niet. De button is ook grijs????
 • Ik heb ondanks dat Ewido niet 'start', toch weer een hijack-log gemaakt. Kun je hier iets meer aan zien???

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:38:09, on 11-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymSCUI.exe
  C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  C:\Apps\Powercinema\PCMService.exe
  C:\apps\ABoard\ABoard.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
  C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
  C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\nlqafp.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  C:\apps\ABoard\AOSD.exe
  C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Documents and Settings\Carla\Bureaublad\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nu.nl/
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.nl/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: CNisExtBho Class - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)
  O4 - HKLM\..\Run: [IMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC
  O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\Apps\Powercinema\PCMService.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
  O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [yvgfonr] C:\WINDOWS\system32\nlqafp.exe r
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O4 - Global Startup: Snelstart HP Image Zone.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe
  O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/f/532/6712/4h/player.virtools.com/downloads/player/Install3.0/Installer.exe
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.hema.nl/site/xupload/XUpload.ocx
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
  O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
  O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido\security suite\ewidoctrl.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe


  groeten Ed Lxbg
 • Heb je alles in veilige modus gedaan?
  Dit moet echt hoor.

  De trojan is weer veranderd:
  O4 - HKLM\..\Run: [yvgfonr] C:\WINDOWS\system32\nlqafp.exe [b:fbe0770f83]r[/b:fbe0770f83]

  ALs je de computer in veilige modus start zal je zien dat er een nieuwe sleutel instaat met een [b:fbe0770f83]r[/b:fbe0770f83]achteraan zoals hierboven.
  Die sleutel zal er iets anders uitzien: een andere opstartsleutel en een andere bestandsnaam. Je herkent de sleutel door de [b:fbe0770f83]r[/b:fbe0770f83] achter de bestandsnaam. Die sleutel moet je fixen in veilige modus.
  In normale windowsmodus heeft dit geen zin, want dan verandert het bestand en de opstartsleutel onmiddellijk van naam.
  Probeer even opnieuw en maak daarna een nieuwe Hijackthislog. Post deze.
 • Heb het nog een keer geprobeerd, maar nog steeds problemen met Ewido.
  Bij scanner heb ik 'alles' geselecteerd, maar 'starten' lukt niet. De button blijft grijs????
 • Heb je de isntructies uitgevoerd in mijn vorige post?
  Lukt dat niet, meldt het dan.
 • Ja zeker. Alles uitgevoerd (behalve dan Ewido, die opent dus wel, maar 'start' dus niet
 • [quote:b24f148480="M@rc"]….en maak daarna een nieuwe Hijackthislog. Post deze.[/quote:b24f148480]

  Heb je de bewuste sleutel gevonden en heb je het bijbehorende bestand kunnen verwijderen?
 • Die sleutel vind ik steeds, vervolgens fix ik hem, maar welk bestand kan ik daarna verwijderen (en hoe)?
 • Als dit de sleutel is:
  O4 - HKLM\..\Run: [yvgfonr] C:\WINDOWS\system32\nlqafp.exe r

  dan is dit het bestand dat je moet verwijderen:
  C:\WINDOWS\system32\nlqafp.exe

  Post een nieuwe hijackthislog.
 • de sleutel verandert inderdaad iedere keer. Als ik hem probeer verwijderen, krijg ik de melding dat hij niet verwijdert kan worden omdat hij door iemand of een programma in gebruik is? en ik zit nog in de veilige modus.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.