Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HJT] Logje

Anoniem
pcguy
8 antwoorden
 • Si,

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:42:16, on 16-8-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe
  C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe
  C:\DOCUME~1\Ger\LOCALS~1\Temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = prive-uo29n3a0h:80
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - e:\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER
  O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver3\LVCOMS.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechGalleryRepair] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\ISStart.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [LogitechImageStudioTray] C:\Program Files\Logitech\ImageStudio\LogiTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"
  O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
  O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
  O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
  O12 - Plugin for .UVR: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPUPano.dll
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab30149.cab
  O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6583AB4F-AA36-469F-9985-1526D57B46DB}: NameServer = 192.168.1.1
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

  Alvast ff een logje van een naar mijn idee vrij vervuilde pc, graag hulp..;-)

  Jay
 • Valt wel mee zo te zien.

  Vink de volgende regels aan, sluit alle programmas behalve HijackTis en klik op Fix checked:

  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

  O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

  Van waar de verdenking dat de PC zwaar vervuild is?

  Grtz,

  Pieter
 • Sp2 niet geinstalleerd zie ik,….. met reden wellicht?
 • Klopt, heb ik er net op gezet, ik ga morgen verder, pc staat hier niet.. Jullie horen morgen meer..;)
 • [quote:a40fbcae61="kompod"]Sp2 niet geinstalleerd zie ik,….. met reden wellicht?[/quote:a40fbcae61]

  SP2 is niet heilig, bagger zelfs imho.. ga je pifasten scheelt het veel te veel door dat scheit "beveiligings" centrum..

  Maar goed die about:blank pagina, is die bewust ingesteld of heb je last van een hijack?
 • Nee, ze hebben msn.nl ingesteld als startpagina.
 • En blijft die ook staan?

  Deze verwijzingen staan namelijk in het HJT logje:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  Kan wellicht een about:blank zijn, maar daar moet iemand anders even zijn licht over laten schijnen.
 • [quote:d95863c13a="pcguy"]En blijft die ook staan?

  Deze verwijzingen staan namelijk in het HJT logje:

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

  Kan wellicht een about:blank zijn, maar daar moet iemand anders even zijn licht over laten schijnen.[/quote:d95863c13a]Gewoon HijackThis starten en die regels aanvinken en daarna op "Fix checked" klikken. Daarna computer herstarten en opnieuw controleren met HijackThis, komen ze terug dan is er meer aan de hand, maar dat lijkt mij hier niet het geval :wink: [quote:d95863c13a="jayday"]Alvast ff een logje van een naar mijn idee vrij vervuilde pc, graag hulp..;-)

  Jay[/quote:d95863c13a]Heb je soms Hitman Pro gebruikt en heeft deze veel gevonden? Er zijn namelijk geen aanwijzingen in het log dat het hier om een vrij vervuild systeem gaat. Je zou Ccleaner nog even kunnen gebruiken en nog even een online scan kunnen doen met Bitdefender scan of Housecall of Panda.

  Groeten smeenk

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.