Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

spyware + hijackthislog

Anoniem
smeenk
5 antwoorden
 • Heel weinig dat nog werkt. Kan zelden het internet op. Nieuwste versie hijackthis nog niet kunnen downen. Kan er al wat gerepareerd worden met deze oude versie zodat ik de nieuwste versie kan downloaden?

  Alvast bedankt,

  Guft. ;)

  Logfile of HijackThis v1.98.2
  Scan saved at 13:33:33, on 30/07/2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\European Commission\Connection Client\cvpnd.exe
  C:\LDClient\LOCALSCH.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cba\pds.exe
  C:\LDClient\QIPCLNT.EXE
  C:\LDClient\tmcsvc.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\LDClient\wuser32.exe
  C:\WINDOWS\system32\cba\xfr.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
  C:\WINDOWS\System32\intmon.exe
  C:\WINDOWS\popuper.exe
  C:\WINDOWS\System32\intmonp.exe
  C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
  C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\tpwrsave.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\TMEPROP.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
  C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.03.0000.1005\nl\msnappau.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\laptop\Desktop\Spyware Removals\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.oneclicksearches.com/bar.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.oneclicksearches.com/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.cc.cec/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://autoproxy.cec.eu.int:82/proxy.pac
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
  O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hp96E.tmp
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll (file missing)
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPWRSAVE] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\tpwrsave.exe -S
  O4 - HKLM\..\Run: [TMEPROP] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\TMEPROP.exe -S
  O4 - HKLM\..\Run: [DpUtil] C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelAPMClient] C:\LDClient\amclient.exe /apm /s
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause
  O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.03.0000.1005\nl\msnappau.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard spyware remover] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe
  O4 - HKLM\..\RunOnce: [SpybotSnD] "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe" /autocheck
  O4 - HKCU\..\Run: [Hitman Pro SurfRight Helper] "C:\Program Files\Hitman Pro\srhelper.exe"
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: European Commission Connection Client.lnk = C:\Program Files\European Commission\Connection Client\ipsecdialer.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
  O15 - Trusted Zone: www.mt-download.com
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = net1.cec.eu.int
 • Download CWShredder. (Download the stand-alone version of CWShredder)
  Run het programma, klik op de Fix-knop.
  CWShredder gaat nu scannen op alle gekende varianten van CoolWebSearch.

  Download smitRem.exe.
  Pak alle bestanden uit op je bureaublad.

  Start de computer op in veilige modus. Hoe je dit doet kan je hier lezen.

  Open de smitrem-map op je bureaublad, en dubbelklik op RunThis.bat. Volg de aanwijzigingen op het scherm.
  Je bureaublad en ikoontjes zullen even verdwijnen en daarna terug verschijnen, dit is normaal.
  Wacht tot het tooltje zijn werk heeft gedaan en Disk Cleanup afgelopen is. Dit kan enige tijd duren, dus wees geduldig.

  Start daarna HijackThis en plaats een vinkje voor de volgende items(als ze er nog staan):
  [b:8776d39722]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.oneclicksearches.com/bar.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.oneclicksearches.com/search.php?qq=%1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.oneclicksearches.com/
  R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
  O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hp96E.tmp
  O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard spyware remover] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe
  O15 - Trusted Zone: www.mt-download.com[/b:8776d39722]
  Sluit alle open vensters(behalve HijackThis) en klik op "Fix checked om de geselecteerde items te verwijderen.

  Herstart De computer in normale modus.
  Maak een nieuw HijackThislog en post deze(probeer nu met de laatste versie).

  Zoek naar c:\smitfiles.txt en post de inhoud van dit bestand ook.
  Vertel even hoe de situatie nu is..

  Groeten smeenk :wink:
 • Programma is op gegeven moment vastgeslagen, er was wel een log:

  smitRem log file
  version 2.3

  by noahdfear

  The current date is: do 25/08/2005
  The current time is: 18:08:27,04

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ShudderLTD key present! Running LTDFix!

  ShudderLTD key was successfully removed! :)


  Pre-run Files Present


  ~~~ Program Files ~~~  ~~~ Shortcuts ~~~

  PSGuard spyware remover


  ~~~ Favorites ~~~  ~~~ system32 folder ~~~

  oleext.dll
  intmonp.exe
  ole32vbs.exe
  intmon.exe
  logfiles


  ~~~ Icons in System32 ~~~  ~~~ Windows directory ~~~

  sites.ini
  popuper.exe


  ~~~ Drive root ~~~

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  Post-run Files Present


  ~~~ Program Files ~~~  ~~~ Shortcuts ~~~  ~~~ Favorites ~~~  ~~~ system32 folder ~~~

  oleext.dll


  ~~~ Icons in System32 ~~~  ~~~ Windows directory ~~~  ~~~ Drive root ~~~  ~~~ Wininet.dll ~~~

  wininet.dll INFECTED!! :( Starting replacement procedure.


  ~~~~ Looking for C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll ~~~~


  ~~~~ C:\WINDOWS\system32\dllcache\wininet.dll Present! ~~~~


  ~~~~ Checking dllcache\wininet.dll for infection ~~~~


  ~~~~ dllcache\wininet.dll Clean! ~~~~

  ~~~ Replaced wininet.dll from dllcache ~~~

  ——-

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 19:11:57, on 25/08/2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\European Commission\Connection Client\cvpnd.exe
  C:\LDClient\LOCALSCH.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cba\pds.exe
  C:\LDClient\QIPCLNT.EXE
  C:\LDClient\tmcsvc.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\LDClient\wuser32.exe
  C:\WINDOWS\system32\cba\xfr.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\tpwrsave.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\TMEPROP.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\Documents and Settings\laptop\Desktop\Spyware Removals\HijackThis.exe
  C:\WINDOWS\System32\HPBPRO.EXE

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.cc.cec/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://autoproxy.cec.eu.int:82/proxy.pac
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPWRSAVE] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\tpwrsave.exe -S
  O4 - HKLM\..\Run: [TMEPROP] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\TMEPROP.exe -S
  O4 - HKLM\..\Run: [DpUtil] C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelAPMClient] C:\LDClient\amclient.exe /apm /s
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: European Commission Connection Client.lnk = C:\Program Files\European Commission\Connection Client\ipsecdialer.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = net1.cec.eu.int
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\European Commission\Connection Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: Intel File Transfer - Intel® Corporation - C:\WINDOWS\system32\cba\xfr.exe
  O23 - Service: Intel Local Scheduler Service - LANDesk® Software Ltd. - C:\LDClient\LOCALSCH.EXE
  O23 - Service: Intel PDS - Intel® Corporation - C:\WINDOWS\system32\cba\pds.exe
  O23 - Service: Intel QIP Client Service - LANDesk® Software Ltd. - C:\LDClient\QIPCLNT.EXE
  O23 - Service: Intel Targeted Multicast - LANDesk® Software Ltd. - C:\LDClient\tmcsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Intel Remote Control Service (Wuser32) - LANDesk(R) Software Inc. - C:\LDClient\wuser32.exe

  Alvast bedankt,

  Guft. ;)
 • Je log lijkt schoon, je zou kunnen proberen om smitrem nog een keer te draaien omdat me niet duidelijk is of deze alles verwijderd heeft, ik heb het vermoeden van wel.

  Zorg dat je verborgen bestanden en mappen zichtbaar zijn.

  Probeer met je verkenner de volgende bestanden en mappen te vinden en verwijder deze indien ze nog aanwezig zijn:
  [b:e3399f018c]C:\WINDOWS\System32\hp96E.tmp
  C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
  C:\Program Files\PSGuard\
  C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
  C:\WINDOWS\System32\intmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\oleext.dll
  C:\WINDOWS\popuper.exe
  C:\WINDOWS\System32\intmonp.exe
  C:\WINDOWS\System32\msole32.exe[/b:e3399f018c]

  Maak daarna je prullenbak leeg.

  Schoon eventueel het systeem eens op met Ccleaner.

  Het volgende mag ook worden uitgevoerd.

  Download de volgende file:
  http://www.bleepingcomputer.com/files/reg/smitfraud.reg
  Sla het op op je bureaublad

  Dubbelklik op smitfraud.reg en laat het bestand toevoegen aan je register!

  Deze smitfraud.reg zal ook een aantal instellingen in het register aanpassen.

  En doe dit ook nog even:
  Schakel Systeemherstel uit. Herstart de computer. Schakel Systeemherstel weer in.
  Systeemherstel uitschakelen.

  Groeten smeenk :wink:
 • Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 21:36:57, on 12/09/2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  C:\Program Files\European Commission\Connection Client\cvpnd.exe
  C:\LDClient\LOCALSCH.EXE
  C:\WINDOWS\system32\cba\pds.exe
  C:\LDClient\QIPCLNT.EXE
  C:\LDClient\tmcsvc.exe
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\LDClient\wuser32.exe
  C:\WINDOWS\system32\cba\xfr.exe
  C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\tpwrsave.exe
  C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\TMEPROP.exe
  C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe
  C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE
  C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe
  C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
  C:\Documents and Settings\laptop\Desktop\Spyware Removals\HijackThis.exe

  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.cc.cec/
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://autoproxy.cec.eu.int:82/proxy.pac
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [TPWRSAVE] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\tpwrsave.exe -S
  O4 - HKLM\..\Run: [TMEPROP] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba Applet\TMEPROP.exe -S
  O4 - HKLM\..\Run: [DpUtil] C:\Program Files\TOSHIBA\DualPointUtility\TEDTray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ShStatEXE] "C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE
  O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [IntelAPMClient] C:\LDClient\amclient.exe /apm /s
  O4 - HKLM\..\Run: [StatusClient] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Toolbox2.0\Apache Tomcat 4.0\webapps\Toolbox\StatusClient\StatusClient.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
  O4 - Global Startup: European Commission Connection Client.lnk = C:\Program Files\European Commission\Connection Client\ipsecdialer.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)
  O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll
  O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NPDocBox.dll
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: Domain = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\Software\..\Telephony: DomainName = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: Domain = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = net1.cec.eu.int
  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: SearchList = net1.cec.eu.int
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: Cisco Systems, Inc. VPN Service (CVPND) - Cisco Systems, Inc. - C:\Program Files\European Commission\Connection Client\cvpnd.exe
  O23 - Service: Intel File Transfer - Intel® Corporation - C:\WINDOWS\system32\cba\xfr.exe
  O23 - Service: Intel Local Scheduler Service - LANDesk® Software Ltd. - C:\LDClient\LOCALSCH.EXE
  O23 - Service: Intel PDS - Intel® Corporation - C:\WINDOWS\system32\cba\pds.exe
  O23 - Service: Intel QIP Client Service - LANDesk® Software Ltd. - C:\LDClient\QIPCLNT.EXE
  O23 - Service: Intel Targeted Multicast - LANDesk® Software Ltd. - C:\LDClient\tmcsvc.exe
  O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe
  O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe
  O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program Files\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe
  O23 - Service: O&O Defrag (OODefrag) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\System32\oodag.exe
  O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
  O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
  O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  O23 - Service: Intel Remote Control Service (Wuser32) - LANDesk(R) Software Inc. - C:\LDClient\wuser32.exe

  Sorry voor de late reactie, het betreft niet mijn pc en de instructies werden dus laat uitgevoerd.

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.