Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

PC vraagt sinds kort om Boot-cd

Anoniem
Slotema
2 antwoorden
 • Komt ie: een buurtgenoot staat bij mij op de stoep met de melding dat z'n PC opstart en in Windows XP terecht komt. Daarna vraagt het systeem 2x om de systeem of boot cd. Daarna kan hij niets anders meer dan hem uitzetten. Hij heeft een Hijackthis logje op diskette bij me achter gelaten:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 12:20:07, on 22-8-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\dpps2.exe
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\System32\NILaunch.exe
  C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe
  C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  C:\ibmtools\aptezbtn\aptezbp.exe
  C:\WINDOWS\system32\SKDAEMON.EXE
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
  C:\ibmtools\aptezbtn\rakusb.exe
  C:\WINDOWS\system32\SKSMAILD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.nos.nl/nieuws/nieuws/index.html
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hetnet.nl/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Pop-Up Stopper] "C:\PROGRA~1\PANICW~1\POP-UP~1\dpps2.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Net-It Launcher] C:\WINDOWS\System32\NILaunch.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] C:\Program Files\Muiltmedia keyboard Utility\1.3\KbdAp32A.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [AEZBProc] c:\ibmtools\aptezbtn\aptezbp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Hot Key Kbd Daemon] SKDAEMON.EXE
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O4 - Global Startup: Lotus Organizer EasyClip.lnk = C:\lotus\organize\easyclip.exe
  O4 - Global Startup: Lotus QuickStart.lnk = C:\lotus\wordpro\ltsstart.exe
  O4 - Global Startup: Lotus SmartCenter.lnk = C:\lotus\smartctr\smartctr.exe
  O4 - Global Startup: Lotus SuiteStart.lnk = C:\lotus\smartctr\suitest.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1\bin\npjpi141.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.1\bin\npjpi141.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O12 - Plugin for .mov: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll
  O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hetnet.nl/
  O16 - DPF: {DE591B16-A452-11D6-AED1-0001030A4E46} (PBGNX Control) - https://gto.postbank.nl/GTO/PBGNX.cab
  O20 - Winlogon Notify: PCANotify - C:\WINDOWS\SYSTEM32\PCANotify.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: pcAnywhere Host Service (awhost32) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\pcAnywhere\awhost32.exe

  Is het een virus of is het een ander probleem? wie weet raad?
 • Ik zie hier geen vreemde regels in het log.

  Heeft hij al eens geprobeerd om de Windows CD te gebruiken?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.