Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

[HJT] log

Anoniem
smeenk
1 antwoord
 • Ik heb last van pop ups en veranderende startpagina's. Wij zou er even naar kunnen kijken?

  Bvd.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 7:51:35, on 7-9-2005
  Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\System32\shnlog.exe
  C:\WINDOWS\popuper.exe
  C:\WINDOWS\System32\intmonp.exe
  C:\WINDOWS\System32\intmon.exe
  C:\WINDOWS\System32\msole32.exe
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE
  C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
  C:\Program Files\Aquarius Soft\PC Shutdown\assdtray.exe
  C:\Program Files\Aquarius Soft\PC Shutdown\svchost.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
  C:\Documents and Settings\Lars Bisschops\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.security2k.net/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.security2k.net/bar.html
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.security2k.net/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.security2k.net/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.security2k.net/search.php?qq=%1
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.security2k.net/search.php?qq=%1
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://www.security2k.net/
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe
  O2 - BHO: HP Class - {FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFA} - C:\WINDOWS\System32\hp8E36.tmp
  O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [intell32.exe] C:\WINDOWS\System32\intell32.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NAV CfgWiz] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CfgWiz.exe /GUID NAV /CMDLINE "REBOOT"
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - Global Startup: Aquarius Soft PC Shutdown Tray Icon.lnk = C:\Program Files\Aquarius Soft\PC Shutdown\assdtray.exe
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
  O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126040901571
  O23 - Service: Aquarius Soft PC Shutdown NT Service - Aquarius Soft - C:\Program Files\Aquarius Soft\PC Shutdown\svchost.exe
  O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
  O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
  O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
  O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
  O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
  O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
  O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
  O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.