Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

HjT-log new dot net?

Anoniem
None
6 antwoorden
 • Kan iemand deze even voor me nakijken op onzin?

  Alvast bedankt.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 20:59:43, on 13-9-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\lexpps.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  C:\Program Files\Samsung\Digimax Viewer 2.0\STImgBrowser.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe
  C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe
  C:\Temp\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.pvpoperhacyumdhvzui.info/X5zRNCRuDyqD4NwO6vMtLQjFfu2TRNn7mkrVN/IwQHBa5E5Vw08WNPlGqm7N50LZ.php
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet.nl:800
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {07D38838-CF0C-9264-13D2-46F97BB785B2} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {5C107D9E-52D2-963C-45EB-5D1FBF621D7E} - C:\PROGRA~1\STARTS~1\4mess.exe (file missing)
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] c:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Digimax Viewer 2.0.lnk = ?
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game14.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/downloader.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
 • Je hebt TeaTimer ingeschakeld.
  Ik raad je aan om die voorlopig uit te schakelen tot dat je problemen volledig opgelost zijn. Teatimer kan de veranderingen die je op je systeem aanbrengt (bv door het fixen in hijackthis) terug ongedaan maken.
  Wanneer de problemen opgelost zijn, kan je TeaTimer terug inschakelen. Krijg je een melding achteraf, dan sta je de wijziging toe (niet blokkeren).
  Hoe TeaTimer uit te schakelen.


  Je hebt HijackThis gestart vanuit je Temp-map. HijackThis maakt backups van de sleutels die je verwijdert. In je Temp-map gaan deze backups heel makkelijk verloren. Verplaats daarom Hijacktis.exe naar een eigen map (vb.: c:\hijackthis) en start HijackThis vanuit die map.

  Sluit alle open vensters, run HijackThis nog een keer en plaats een vinkje bij de volgende items:

  [b:267c298fb6]R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.pvpoperhacyumdhvzui.info/X5zRNCRuDyqD4NwO6vMtLQjFfu2TRNn7mkrVN/IwQHBa5E5Vw08WNPlGqm7N50LZ.php
  F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe
  O2 - BHO: (no name) - {07D38838-CF0C-9264-13D2-46F97BB785B2} - (no file)
  O2 - BHO: (no name) - {5C107D9E-52D2-963C-45EB-5D1FBF621D7E} - C:\PROGRA~1\STARTS~1\4mess.exe (file missing)
  O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)[/b:267c298fb6]

  Klik daarna op "Fix checked" en sluit HijackThis af.

  Verwijder deze map:
  C:\PROGRAM FILES\STARTS~1

  Herstart de computer.

  Start HijackThis opnieuw, maak een nieuwe log en post deze.
  Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: vindjob.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  [code:1:267c298fb6]dir %Windir%\tasks /a:h > files.txt
  notepad files.txt[/code:1:267c298fb6]
  Dubbelklik op vindjob.bat.
  Er opent een kladblokbestand. Post de inhoud van dit kladblokbestand.
 • Marc,

  gedaan.

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 22:04:19, on 13-9-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Samsung\Digimax Viewer 2.0\STImgBrowser.exe
  C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
  C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe
  C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
  C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Hijjackthis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zeelandnet.nl
  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = cache.zeelandnet.nl:800
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
  O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
  O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\nl\msntb.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] c:\Program Files\Microsoft Works\WkDetect.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Portfolio] c:\Program Files\Microsoft Works\WksSb.exe /AllUsers
  O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s
  O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c
  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
  O4 - Global Startup: Digimax Viewer 2.0.lnk = ?
  O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe
  O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab
  O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
  O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab
  O16 - DPF: {6211AC26-A1B4-422A-AC52-1E70B7D24465} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/nl/filesharingctrl.cab
  O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab
  O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab
  O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game13.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab
  O16 - DPF: {C4925E65-7A1E-11D2-8BB4-00A0C9CC72C3} (Virtools WebPlayer Class) - http://a532.g.akamai.net/7/532/6712/6c5b0a1ae398e3/player.virtools.com/downloads/player/Install2.5/Installer.exe
  O16 - DPF: {CE69F98F-2AF3-4306-BAC6-A79070EDA1B4} (Zylom Loader Object) - http://game14.zylomgames.com/activex/zylomloader.cab
  O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab
  O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://asp01.photoprintit.de/microsite/5/defaults/activex/XUpload.ocx
  O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IMDownloader Class) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/downloader.cab
  O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab
  O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe
  O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe
  O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe
  O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe
  O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

  Files.txt
  De volumenaam van station C is 50_05_27
  Het volumenummer is E830-5B84

  Map van C:\WINDOWS\tasks

  13-09-2005 22:00 244 AD1D1EC791EA976F.job
  13-09-2005 22:00 242 AE450D53913EBD4F.job
  07-09-2001 14:00 65 desktop.ini
  13-09-2005 22:03 6 SA.DAT
  4 bestand(en) 557 bytes
  0 map(pen) 98.498.035.712 bytes beschikbaar
 • Open een klablokbestand.
  Kopieer onderstaande code in dit kladblokbestand.
  Ga naar Bestand - Opslaan als.
  Bij "Opslaan in" kies je: Bureaublad
  Bij "Bestandsnaam" zet je: deljob.bat
  Bij "Opslaan als type" selecteer je: Alle bestanden (*.*).
  Klik op de knop Opslaan.
  [code:1:1f974c91c4]%systemdrive%
  cd %WinDir%\Tasks
  attrib -r -s -h AD1D1EC791EA976F.job
  del AD1D1EC791EA976F.job
  attrib -r -s -h AE450D53913EBD4F.job
  del AE450D53913EBD4F.job
  [/code:1:1f974c91c4]
  Dubbelklik op deljob.bat

  Dubbelklik op vindjob.bat en post de nieuwe inhoud van het logje dat verschijnt.

  Hijackthislogje ziet er goed uit.

  TeaTimer kan je nu weer inschakelen. Krijg je een melding dan sta je de wijziging toe (niet blokkeren).
 • Marc,

  Thnx. Het lijkt goed te zijn (ook files.txt).

  tot een volgende x
 • Misschien nog een hjt log ter controle?

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.