Vraag & Antwoord

Beveiliging & privacy

PC start vanaf vandaag steeds spontaan opnieuw op?

Anoniem
None
15 antwoorden
 • Beste forumleden: mijn PC start vanaf vandaag steeds spontaan opnieuw op, mijn broer meldde gisteren dit ook al. IK hoop dat ik dit bericht af kan maken. Is dit een nieuw virus o.i.d.?
  Mijn log file:
  Logfile of HijackThis v1.97.7
  Scan saved at 8:46:20, on 17-9-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\MMKeybd.exe
  C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\MEDIACTR.EXE
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\WINDOWS\system32\TBLMOUSE.EXE
  C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\MMUSBKB2.EXE
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Digital Image\Monitor.exe
  C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe
  C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Beveiliging\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe beta
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A
  O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] C:\Program Files\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime
  O4 - HKLM\..\Run: [EASY ACCESS KEYBOARD] C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\MMKeybd.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
  O4 - Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\TVFM Tuner\QuickTV.exe
  O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
  O4 - Global Startup: ATI CATALYST System Tray.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe
  O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE
  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
  O4 - Global Startup: Monitor.lnk = ?
  O4 - Global Startup: Scanner Finder.lnk = C:\Program Files\ScanWizard 5\ScannerFinder.exe
  O4 - Global Startup: Ulead Photo Express 4.0 SE Calendar Checker .lnk = C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead Photo Express 4.0 SE\CalCheck.exe
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek (HKLM)
  O9 - Extra button: Messenger (HKLM)
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
  O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc2.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/CycloScopeLite/V22320/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {E7687142-AAC1-11D6-8738-444553540000} (CycloMedia LeadDecompressor Plugin) - https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/CMDecomp/V21000/CMDecomp.cab
  O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) - https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/Acgm/V7112/Acgm.cab
 • Heb je deze problemen ook als je de PC in veilige modus start?
 • Ik zit nu in de veilige mode met netwerkondersteuning.
  Hij valt tot nu toe niet uit.

  N.B. Mijn broer meldde mij gisterenavond dit probleem bij hem op 2 PC's. Ik had er nog niet van gehoord. Pas vanmorgen trad het bij mij op.
  Ik gebruik XP Pro met IE 6; Zone alarm; Avast; MS Antispyware en ik zorg ervoor dat ik altijd de meest recente versies heb.
  Ik had tot nu toe geen last van ongewenst SW.
 • In je log is op dit moment niets te zien dat op spyware, virussen o.i.d. wijst. Het is wel zeer verdacht wanneer er in de familie/kennissenkring tegelijkertijd meerdere computers de zelfde verschijnselen hebben :roll:
  Je zou het volgende kunnen proberen:
  Start – Uitvoeren – msconfig typen gevolgd door OK – daarna de tab "Opstarten" selecteren en daar alle vinkjes weghalen en de PC in normale modus herstarten. Als het probleem zich dan niet voor doet, een vinkje terug plaatsen en weer herstarten. Dit herhalen totdat de veroorzaker van het probleem gevonden is.

  Je mag ook wel proberen een nieuwe log van HijackThis te plaatsen, deze log is namelijk gemaakt met een oude versie en de nieuwste versie(1.99.1) geeft nog meer informatie over je systeem.

  Als je systeem bepaalde foutmeldingen geeft mag je die ook wel in een bericht plaatsen.

  Groeten smeenk :wink:
 • Mijn nieuwe logfile:

  Logfile of HijackThis v1.99.1
  Scan saved at 16:19:13, on 17-9-2005
  Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\savedump.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
  C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
  C:\Beveiliging\HijackThis\HijackThis.exe

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl/
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.hccmagazine.nl
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
  O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
  O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
  O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O16 - DPF: {003FADA5-8FEE-11D6-AFB7-0004768F6183} (CryptoRSA Control) - https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab
  O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
  O16 - DPF: {D83C1BD1-DCBB-11D4-9425-0050BF33FA6E} (CycloScopeLite Control) - https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/CycloScopeLite/V22320/CycloScopeLite.cab
  O16 - DPF: {E7687142-AAC1-11D6-8738-444553540000} (CycloMedia LeadDecompressor Plugin) - https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/CMDecomp/V21000/CMDecomp.cab
  O16 - DPF: {F5D98C43-DB16-11CF-8ECA-0000C0FD59C7} (ActiveCGM Control) - https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/Acgm/V7112/Acgm.cab
  O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
  O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
  O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
  O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\nhksrv.exe
  O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


  Als ik de vinkjes uitschakel komen deze naar het opstarten terug:

  dumprep 0 -k
  qttask

  IS dat normaal?
 • http://castlecops.com/s9038-dumprep_0_k.html
  http://www.google.com/search?q=qttask

  Ik kijk later nog even naar je nieuwe log

  Groeten smeenk :wink:
 • Je log lijkt schoon, wel vreemd dat de problemen beginnen wanneer je IE gebruikt, mogelijk is IE corrupt geraakt.

  Probeer dit eens:
  Start –> Uitvoeren –> Onderstaande code kopieren en plakken[code:1:40a8228484]sfc /scannow[/code:1:40a8228484]bevestigen met OK.
  Je moet wel je Windows installatie-CD bij de hand hebben.

  Doe daarna dit nog even:
  Start HijackThis.
  Kies daarna voor "Open the Misc Tools section" –> Druk op de knop "Generate StartupList log"
  Post de inhoud van deze log in je volgende bericht.

  Groeten smeenk
 • sfc /scannow kan ik niet uitvoeren omdat hij mekkert over een oudere versie (ik heb SP2)

  StartupList report, 17-9-2005, 20:48:51
  StartupList version: 1.52.2
  Started from : C:\Beveiliging\HijackThis\HijackThis.EXE
  Detected: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
  Detected: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
  * Using default options
  ==================================================

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
  C:\Program Files\Compaq\Easy Access Keyboard\nhksrv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
  C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE
  C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
  C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
  C:\totalcmd\TOTALCMD.EXE
  C:\Beveiliging\HijackThis\HijackThis.exe

  ————————————————–

  Checking Windows NT UserInit:

  [HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
  UserInit = C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

  ————————————————–

  Autorun entries from Registry:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  MSConfig = C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
  QuickTime Task = "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

  ————————————————–

  Shell & screensaver key from C:\WINDOWS\SYSTEM.INI:

  Shell=*INI section not found*
  SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
  drivers=*INI section not found*

  Shell & screensaver key from Registry:

  Shell=Explorer.exe
  SCRNSAVE.EXE=C:\WINDOWS\System32\sspipes.scr
  drivers=*Registry value not found*

  Policies Shell key:

  HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*
  HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

  ————————————————–


  Enumerating Browser Helper Objects:

  (no name) - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}

  ————————————————–

  Enumerating Download Program Files:

  [CryptoRSA Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\DOWNLO~1\CRYPTO~1.OCX
  CODEBASE = https://www.p3.postbank.nl/sesam/CAX.cab

  [Shockwave ActiveX Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Macromed\Director\SwDir.dll
  CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

  [Windows Genuine Advantage Validation Tool]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\LegitCheckControl.DLL
  CODEBASE = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

  [Office Update Installation Engine]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\opuc.dll
  CODEBASE = http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc2.cab

  [Shockwave Flash Object]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\System32\macromed\flash\Flash.ocx
  CODEBASE = http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  [CycloScopeLite Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\CycloScopeLite0.ocx
  CODEBASE = https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/CycloScopeLite/V22320/CycloScopeLite.cab

  [CycloMedia LeadDecompressor Plugin]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Cm_dcp1x.dll
  CODEBASE = https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/CMDecomp/V21000/CMDecomp.cab

  [ActiveCGM Control]
  InProcServer32 = C:\WINDOWS\system32\Acgm.Dll
  CODEBASE = https://www4.denhaag.nl/lgn/plugin/Acgm/V7112/Acgm.cab

  ————————————————–

  Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

  PostBootReminder: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  CDBurn: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
  WebCheck: C:\WINDOWS\System32\webcheck.dll
  SysTray: C:\WINDOWS\System32\stobject.dll

  ————————————————–
  End of report, 4.727 bytes
  Report generated in 0,063 seconds

  Command line options:
  /verbose - to add additional info on each section
  /complete - to include empty sections and unsuspicious data
  /full - to include several rarely-important sections
  /force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT
  /forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x
  /forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform
  /history - to list version history only
 • [quote:07776eb380="huibrecht"]sfc /scannow kan ik niet uitvoeren omdat hij mekkert over een oudere versie (ik heb SP2)[/quote:07776eb380]Daar was ik al bang voor dat dit zou gebeuren.

  De startuplist levert eigenlijk nog niets extra op :-?

  Doe dit dan maar even:
  Download, installeer en update free trial versie van Ewido Security Suite
   [*:07776eb380]Tijdens de installatie, onder "Additional Options", haal je de vinkjes weg bij "Install background guard" en "Install scan via context menu". [*:07776eb380]Als je Ewido voor de eerste keer runt, zal je een foutmelding krijgen "Database could not be found!". Klik dan op [b:07776eb380]OK[/b:07776eb380]. Dit is normaal. [*:07776eb380]In het hoofdscherm van Ewido, klik je op [b:07776eb380]update[/b:07776eb380] in het linker menu, en vervolgens op de [b:07776eb380]Start update[/b:07776eb380] knop. [*:07776eb380]Als de updates gedaan zijn, zal er op de status bar beneden "Update successful" staan. [/list:o:07776eb380]Herstart de PC in VEILIGE modus Open Ewido Security Suite[list:07776eb380] [*:07776eb380]klik op [b:07776eb380]Scanner[/b:07776eb380] [*:07776eb380]Klik op [b:07776eb380]complete system scan[/b:07776eb380] [*:07776eb380]Laat het programma je pc scannen [/list:u:07776eb380]Tijdens de scan zal je gevraagd worden of je gevonden bestanden wilt verwijderen. Klik dan op [b:07776eb380]OK[/b:07776eb380] Als de scan beëindigd is, zal je een knop zien [b:07776eb380]Bewaar rapport[/b:07776eb380][list:07776eb380] [*:07776eb380]Klik op [b:07776eb380]Bewaar Rapport[/b:07776eb380] [*:07776eb380]Sla het rapport op op je bureaublad [*:07776eb380]Sluit Ewido af [/list:u:07776eb380]Herstart je pc in normale modus en [b:07776eb380]post dan hier het log van Ewido[/b:07776eb380].
   Groeten smeenk :wink:
 • ———————————————————
  ewido security suite - Scan rapport
  ———————————————————

  + Gemaakt op: 12:16:06, 18-9-2005
  + Rapport samenvatting: BE40EB1B

  + Scan resultaten:

  C:\Documents and Settings\D530\Cookies\d530@stat.onestat[2].txt -> Spyware.Cookie.Onestat : Schoongemaakt met een backup


  ::Einde rapport
 • De problemen op je PC lijken in ieder geval niet door virussen, spyware o.i.d. veroorzaakt te worden.

  Ik heb in een ander topic een aantal tips gepost die je ook zou kunnen proberen, mogelijk dat 1 en ander ook voor jouw van toepassing is.
  http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?p=1026339#1026339

  Daarnaast zou je kunnen gaan denken aan het checken van je hardware.
  Bijvoorbeeld je harde schijf. In apparatenbeheer kun je meestal merk en type van de schijf wel aflezen. Tools kun je hier vinden.
  http://www.duxcw.com/faq/hd/diag.htm

  En doe ook eens een memtest: http://www.memtest86.com Deze kan je vanaf een floppy draaien, deze moet enkele uren draaien en er mag geen enkele fout gevonden worden. Lees op die site maar voor meer details.

  Groeten smeenk :wink:
 • In ieder geval bedankt voor al jouw moeite om mij te helpen!
 • Graag gedaan hoor, ik hoor het nog wel als je de oorzaak gevonden hebt :wink:

  Groeten smeenk
 • Beste Smeenk,

  Het lijkt erop dat ik de oorzaak van het steeds opnieuw opstarten van mijn PC gevonden heb:

  Na een systeemherstelactie waarbij ik terug ben gegaan naar 19 augustus had ik het probleem niet meer. Toen was echter ZoneAlarm niet meer actief. Ik heb toen de laatste versie van ZoneAlarm weer opgehaald en geïnstalleerd en vervolgens was het probleem weer aanwezig. Vandaag heb ik ZOneAlarm weer verwijderd en heb ik het probleem niet meer.

  Als ik nu even terugkijk dan heb ik vlak voor dat het voor het eerst fout ging ZoneAlarm ge-updated en zo blijkbaar dit probleem geïmporteerd.

  m.vr.gr. Bert
 • Ik neem aan dat je ZoneAlarm versie 6 geïnstalleerd had en deze zorgt nog al eens voor problemen. Zoek maar eens op het forum dan zal je nog wel meer probleemgevallen ondekken m.b.t. ZoneAlarm versie 6.

  Oplossing is simpel, installeer gewoon de versie 5.5 van ZoneAlarm (ik heb het toevallig 2 weken nog gedaan voor de PC van mijn broer)

  Gewoon wachten met updaten van ZoneAlarm totdat ze al die fouten uit hun nieuwe versie gehaald hebben. En versie 5.5 voldoet overigens prima, er is dus helemaal nog geen reden om te updaten

  Groeten smeenk

Beantwoord deze vraag

Dit is een gearchiveerde pagina. Antwoorden is niet meer mogelijk.